Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế ICCC – Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM - Khóa học Tiếng Anh trong Thư tín Thương mại Quốc tế | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh trong Thư tín Thương mại Quốc tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Công chứng - dịch thuật

Thời lượng

12 buổi

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tham dự chuyên đề, học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

- Hiểu rõ bản chất và soạn thảo được các văn bản thư tín như: hỏi hàng, chào hàng cố định, chào hàng tự do, báo giá, hoàn giá, khiếu nại và bồi thường,…

- Đảm bảo kiến thức và sử dụng ngôn ngữ linh hoạt để soạn thảo các dạng thư tín thương mại bằng tiếng Anh một cách linh hoạt, hợp pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế ICCC – Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá