Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh (CBS) - Khóa học CFA | Edu2Review

Khóa học CFA

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Đầu tư hiệu quả

Tổng quan khóa học

Bằng CFA (the Chartered Financial Analyst) được cấp bởi Hiệp hội CFA Hoa Kỳ. CFA là một bằng nghề nghiệp được xem như một tiêu chuẩn vàng đánh giá năng lực, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của giới đầu tư. Chương trình CFA được công nhận rộng rãi trên khắp thế giới bởi tính thực tiễn cao và cung cấp nền tảng kiến thức và các nguyên tắc hoạt động của thị trường đầu tư toàn cầu. CFA giúp bạn thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh (CBS)

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá