Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh (CBS) - Khóa học Khởi nghiệp | Edu2Review

Khóa học Khởi nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch kinh doanh

Tổng quan khóa học

Chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cũng như mang đến những trải nghiệm thực tiễn từ kinh nghiệm trên thương trường Việt Nam và Quốc tế. Được xây dựng với tham vọng trở thành hoạt động thường niên được phối hợp thực hiện cùng với các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư tại các địa phương, tiến tới mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư Sillicon Valley Việt Nam hiệu quả, là nền tảng vững chắc cho đầu tư và phát triển.

Mục tiêu khoá học

Khoá đào tạo và huấn luyện được thiết kế không phải với mục đích dạy kinh doanh. Vì thực tế, khởi nghiệp đồng nghĩa với sáng tạo ra cái mới chưa từng có trên thị trường, liên tục đưa ra các giả định và học hỏi, điều chỉnh từ khách hàng để tìm ra sản phẩm, dịch vụ tốt nhất trước khi cạn kiệt nguồn lực và thời gian.

Khoá đào tạo và huấn luyện không khuyến khích khởi nghiệp bằng mọi giá nhưng giúp hình thành tư duy khởi nghiệp, thay đổi tư duy, sáng tạo thay đổi thế giới.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh (CBS)

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá