Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh (CBS) - Khóa học Kỹ năng mềm | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng mềm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Thời lượng

2.5 tháng

Tổng quan khóa học

Khóa học Kỹ năng mềm được thiết kế bởi Trung tâm tư vấn đào tạo kỹ năng kinh doanh – CB. Bộ chương trình gồm 9 chuyên đề được xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên và học viên sẽ trở nên tự tin, vững vàng hơn trong môi trường công việc tại các doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

  • Học viên nắm bắt được lý thuyết cơ bản và thực hành các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc thực hiện công việc và phát triển bản thân
  • Nhận diện các khó khăn trong quá trình áp dụng đối với từng kỹ năng và cách thức vượt qua
  • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu để rèn luyện và áp dụng trong công việc và cuộc sống

Đối tượng học viên

– Sinh viên các trường cao đẳng, đại học

– Anh chị đã đi làm nhưng cần bổ sung thêm các kỹ năng mềm để thực hiện tốt công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh (CBS)

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá