Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Cần Thơ | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Cần Thơ

   Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Cần Thơ
   Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Cần Thơ
   Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Cần Thơ
   Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Cần Thơ
   4 hình
   9.0
   Xuất sắc
   1 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   15 ngành

   Tín dụng - Ngân hàng

   Tài chính tín dụng
   1 tháng
   Tài chính tín dụng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo chuyên viên thực hành trình độ cao đẳng chuyên ngành Tín dụng - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về tài chính - ngân hàng, thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Kiến thức về luật pháp nói chung, trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng nói riêng;

   Kiến thức về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn;

   Kiến thức tin học, ngoại ngữ;

   Kỹ năng:

   Có khả năng thực hiện nghiệp vụ tín dụng ngân hàng cho các đối tượng khách hàng phù họp với các quy định, quy trình nghiệp vụ;

   Thực hiện được nghiệp vụ kế toán tài chính đối với các giao dịch ngân hàng và kế toán nội bộ của ngân hàng thương mại;

   Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ về thanh toán quốc tế cho khách hàng, thực hiện các nghiệp vụ cơ bản ương kinh doanh ngoại hối;

   Có khả năng tham gia các hoạt động cơ bản về marketing, đánh giá rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tín dụng – Ngân hàng trình độ Cao đẳng có thể có thể tìm việc làm ở các ngân hàng thương mại, thị trường chứng khoán (môi giới, kinh doanh chứng khoán), các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các công ty bảo hiểm…

   Công nghệ thực phẩm

   Công nghệ thực phẩm
   1 tháng
   Công nghệ thực phẩm
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 112 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ thực phẩm trình độ cao đẳng nhằm đào tạo người học có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của nền công nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Được trang bị kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành.

   Kỹ năng:

   Có khả năng áp dụng các qui trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất thực phẩm; Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực phẩm. Từ đó có thể hiểu biết sâu hơn về một chuyên ngành thực phẩm chủ lực của nước ta (thủy sản, nước giải khát, sữa, lương thực, rau quả…)

   Có năng lực tự nghiên cứu khoa học, tự học, tiếp tục nâng cao trình độ và mở rộng kiến thức, có khả năng tiếp cận và thích nghi với những yêu cầu của thực tế sản xuất nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc tại các nhà máy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đào tạo, nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về chế biến thực phẩm.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo tác nghiệp viên quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và có sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Hiểu và vận dụng tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế.

   Hiểu được các nghiệp vụ và qui trình quản trị doanh nghiệp.

   Kỹ năng:

   Biết tổ chức thu thập và xử lý thông tin về quản trị doanh nghiệp.

   Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

   Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, với trình độ cao đẳng, có thể làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

   Nuôi trồng thủy sản

   Nuôi trồng thủy sản
   1 tháng
   Nuôi trồng thủy sản
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 112 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo Sinh viên Cao đẳng ngành Nuôi Trồng Thuỷ Sản (NTTS):

   + Có lý luận cơ bản về ngành nghề; có tư duy năng động sáng tạo.

   + Có năng lực, có trình độ, có khả năng vận hành một qui trình sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành.

   + Có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

   + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong sinh hoạt văn minh.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Nắm vững kiến thức cơ sở ngành.

   + Về chuyên ngành: thao tác thành thạo trong kỹ thuật ương nuôi, sản xuất giống và phòng trị bệnh cho các loài động vật nuôi.

   + Giúp sinh viên nâng cao trình độ, cập nhật hoá thông tin, vận dụng kiến thức vào nghiên cứu, sản xuất;

   Kỹ năng:

   Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng NTTS biết tự lập kế hoạch cho một vụ sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành. Nắm vững các quy trình sản xuất, thành thạo trong các khâu kỹ thuật; biết thực hiện công tác quản lý, biết ứng dụng thành tựu Khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất hiệu quả trong sản xuất.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản có khả năng làm việc ở:

   + Các công ty, xí nghiệp, nông trường, trại sản xuất có liên quan trong lĩnh vực NTTS.

   + Các phòng nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tại địa phương.

   Tài chính nhà nước

   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo chuyên viên thực hành trình độ cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về tài chính - ngân hàng, thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Kiến thức về luật pháp nói chung, trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng nói riêng;

   Kiến thức về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn;

   Kiến thức tin học, ngoại ngữ;

   Những kiến thức chung về kinh tế- xã hội, quản trị kinh doanh, kiến thức cơ bản về tài chính- ngân hàng;

   Kiến thức về thuế; quản lý tài chính nhà nước, tài chính các đơn vị sự nghiệp; kế toán ngân sách, kế toán hành chính sự nghiệp; nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

   Kỹ năng:

   Có kỹ năng lập dự toán ngân sách, hạch toán kế toán tạị các đơn vị hành chính- sự nghiệp, kho bạc

   Có khả năng kê khai thuế, quản lý thu thuế tại các cơ quan thuế

   Có khả năng thực hiện nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

   Có kỹ năng viết và trình bày báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác với các đồng nghiệp;

   Có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài chính nhà nước có thể làm công việc tại các đơn vị sau:

   - Các cơ quan thuộc khu vực quản lý Nhà nước ( cơ quan tài chính, đơn vị HCSN…).

   - Cơ quan thuế.

   - Các ngân hàng thương mại.

   - Các tổ chức kinh tế xã hội khác.

   Công nghệ chế biến thủy sản

   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng
   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 112 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo sinh viên ngành Công nghệ chế biến thủy sản trình độ Cao đẳng, có kiến thức, có lòng yêu nước, có sức khoẻ, có ý chí lập thân, lập nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong sinh hoạt văn minh.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Được trang bị kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành.

   Kỹ năng:

   Sinh viên nắm vững các qui trình sản xuất, có khả năng thực hành tốt các khâu trong lĩnh vực có liên quan đến công nghệ chế biến thủy sản; biết thực hiện công tác quản lý, có năng lực tự nghiên cứu khoa học, tự học tiếp tục nâng cao trình độ và mở rộng kiến thức nhằm thích nghi tốt với sự phát triển kinh tế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà máy, các cơ sở kinh doanh - dịch vụ, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về chế biến thủy sản.

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng
   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 112 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế nhằm đào tạo sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp với môi trường kinh doanh toàn cầu, các nền văn hóa khác nhau và có thể làm việc trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Hiểu các lĩnh vực tài chính học, quản trị học và cách thức sử dụng nguồn tài nguyên (tự nhiên và con người) ở phạm vi vĩ mô cũng như vi mô.

   + Ứng dụng các khả năng đã học tập, tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học – kỹ thuật mới nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi với sự phát triển của xã hội, có khả năng và bản lĩnh đàm phán, hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh ở đơn vị.

   + Phân tích việc thực hành các nghiệp vụ, qui trình quản trị kinh doanh XNK, thực hành ứng dụng trong kinh doanh nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại đơn vị đạt hiệu quả cao.

   Kỹ năng:

   + Biết tổ chức thu thập và xử lý thông tin phục vụ cho quản trị kinh doanh quốc tế, từ đó triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu và toàn cầu của doanh nghiệp.

   + Rèn luyện khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp trong điều kiện mở cửa kinh tế, thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hướng về xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế toàn cầu.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế có thể làm việc ở các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng thanh toán quốc tế của Ngân hàng, hải quan...

   Kinh doanh thương mại

   Kinh doanh thương mại
   1 tháng
   Kinh doanh thương mại
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại nhằm đào tạo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp hoặc thành lập mới doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Hiểu và vận dụng tốt các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn cụ thể.

   - Vận dụng tốt các kiến thức quản trị kinh doanh vào hoạch định chiến lược kinh doanh thương mại, quản lý và điều hành các hoạt động mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ tiêu dùng trong doanh nghiệp.

   - Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu tại các đơn vị kinh doanh thương mại của địa phương.

   Kỹ năng:

   - Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp trong điều kiện mở cửa kinh tế, thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hướng về hội nhập kinh tế quốc tế.

   - Thực hành tốt kỹ năng bán hàng, phân tích thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm cũng như xây dựng định các chiến lược Marketing – mix, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và chiêu thị.

   - Có khả năng và bản lĩnh đàm phán, xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng chương trình tiếp thị và kiểm tra hoạt động tiếp thị, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại các công ty, doanh nghiệp kinh doanh thương mại nhỏ và vừa.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Kinh doanh thương mại có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc các ngành kinh tế khác nhau; tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại – dịch vụ, xuất nhập khẩu thuộc mọi thành phần kinh tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại trong và ngoài nước hay thành lập một doanh nghiệp mới.

   Kinh doanh nông nghiệp

   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng
   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng

   Quản lý tài nguyên môi trường

   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng
   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Nhằm đào tạo nguồn lực có trình độ cao đẳng chuyên ngành Quản trị Tài nguyên - Môi trường; có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản và năng lực chuyên môn tốt về kinh tế, xã hội; có khả năng phân tích, xây dựng kế hoạch và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế tài nguyên môi trường ở các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Hiểu và vận dụng tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và chấp hành nghiêm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và khai thác tài nguyên – môi trường

   - Phân tích, đánh giá kinh tế một số vấn đề cụ thể của ô nhiễm môi trường, cạn kiệt và suy thoái tài nguyên, dự đoán biến cố môi trường xảy ra ở tương lai.

   - Phân tích lợi ích chi phí các hoạt động về tài nguyên - môi trường. Phương pháp và kỹ thuật định giá trị tài nguyên, giá trị tổn hại đến môi trường do ô nhiễm.

   - Hiểu được các nghiệp vụ và qui trình tổ chức khai thác, kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

   Kỹ năng:

   - Có khả năng giải quyết vấn đề chuyên môn như hoạch định, dự báo, phân tích, quản lý tài nguyên – môi trường, tham gia xây dựng chính sách về tài nguyên – môi trường như thuế, lệ phí ô nhiễm, hạn ngạch ô nhiễm, giấy phép ô nhiễm...

   - Tham gia xây dựng, thẩm định và quản trị các dự án đầu tư về bảo tồn tài nguyên, khai thác tối ưu tài nguyên, chống suy thoái hoặc cạn kiệt nhanh chóng tài nguyên, chống ô nhiễm môi trường, cải tạo và khắc phục hậu quả ô nhiễm.

   - Tổ chức định giá trị các tài nguyên – môi trường như tài nguyên nước ngầm và mặt, không khí, đất đai, rừng, cảnh quan và khu giải trí du lịch, các tổn hại do ô nhiễm, qua các phương pháp định giá.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về tài nguyên – môi trường, các đơn vị kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác có liên quan đến khai thác và sử dụng tài nguyên cũng như hoạt động có liên quan đến môi trường.

   Quản lý đất đai

   Quản lý đất đai
   1 tháng
   Quản lý đất đai
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 112 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo sinh viên ngành Quản lý đất đai trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị; có đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững hệ thống những lý luận cơ bản liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn, có kỹ năng thực hành thành thạo nghiệp vụ trắc địa, bản đồ và quản lý đất đai thông qua văn bản hành chính.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   – Hiểu và vận dụng đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào các hoạt động quản lý và sử dụng đất đai.

   – Sinh viên được trang bị khối kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

   – Kiến thức cơ sở ngành: trang bị nền tảng cho sinh viên tiếp thu các học phần chuyên ngành.

   – Hiểu và trình bày được mọi nghiệp vụ về quản lý đất đai, giải quyết các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ về quản lý hành chính, trắc địa, bản đồ.

   – Có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

   Kỹ năng:

   – Biết tổ chức quản lý đất đai, giải quyết các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ về quản lý hành chính, trắc địa, bản đồ, có năng lực tự học tiếp tục nâng cao trình độ và mở rộng kiến thức nhằm thích nghi tốt với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

   – Sử dụng thành thạo các loại máy móc thiết bị sử dụng trong đo đạc, quy hoạch, lưu trữ các tài liệu đất đai.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai trình độ Cao đẳng có thể làm việc với cương vị chuyên viên ở các đơn vị sau:

   + Các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường như: Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm thông tin lưu trữ tư liệu địa chính.

   + Phụ trách công tác địa chính tại các UBND xã, phường, thị trấn, quận, huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng các quận, huyện, tỉnh, thành phố.

   + Tham gia các thành phần kinh tế xã hội khác có nhu cầu liên quan đến nghề nghiệp như nhân viên trong các công ty bất động sản, cán bộ thẩm định, phân tích định giá bất động sản tại bộ phận tín dụng ngân hàng.

   Bảo vệ thực vật

   Bảo vệ thực vật
   1 tháng
   Bảo vệ thực vật
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 112 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cán bộ trình độ cao đẳng Bảo vệ thực vật, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt, nắm vững các kiến thức và có kỷ năng thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được đào tạo;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Hiểu và giải thích được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực quản lý nông nghiệp, hoạt động sản xuất về vật tư nông nghiệp của các thành phần kinh tế.

   Hiểu và giải thích tốt những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên môn về các nghiệp vụ trong chăm sóc và bảo vệ cây trồng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

   Kỹ năng:

   Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, biết cách nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ cây trồng;

   Có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ và mở rộng kiến thức nhằm thích nghi với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo vệ thực vật trình độ cao đẳng có khả năng làm việc tại các đơn vị sau:

   - Các nông trường, trạm, trại;

   - Phòng nông nghiệp quận, huyện;

   - Các Trung tâm, Trạm khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật;

   - Các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong lãnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

   Dịch vụ thú y

   Thú y
   1 tháng
   Thú y
   1 tháng

   Chăn nuôi

   Chăn nuôi
   1 tháng
   Chăn nuôi
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 112 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cán bộ trình độ cao đẳng về chăn nuôi, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức và kỹ năng thực hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ ngành chăn nuôi.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Vận dụng các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào công tác quản lý sản xuất nông nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh trong lãnh vực nông nghiệp.

   Hiểu và trình bày được các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở, biết tổ chức thực hành thực hành nghề nghiệp và quản lý doanh nghiệp.

   Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp ngành chăn nuôi trình độ cao đẳng có thể làm việc tại các đơn vị sau:

   - Các nông trường, trang trại có tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực chăn nuôi;

   - Các chi cục, trạm thú y quận, huyện, tỉnh, thành;

   - Các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y và thức ăn gia súc;

   - Các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh thuốc thú y và thức ăn gia súc…

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Hiểu và giải thích được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực tài chính, kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

   Hiểu và giải thích tốt những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên môn về nghiệp vụ kế toán.

   Kỹ năng:

   Có kỹ năng thực hành các nghiệp vụ kế toán, có đủ khả năng giải quyết vấn đề thông thường về nghiệp vụ kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị.

   Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán trình độ cao đẳng có thể làm việc với cương vị kế toán viên tại các đơn vị sau:

   Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

   Các cơ quan thuộc khu vực quản lý Nhà nước (cơ quan tài chính, đơn vị HCSN, kho bạc…).

   Các tổ chức kinh tế xã hội khác

   Đánh giá

   1 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Cơ Sở Vật Chất Tốt Học Phí Thấp Trường Công

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Cơ sở vật chất tốt, học phí thấp, trường công lập nên sau khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm. GV nhiệt tình, ân cần.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung về trường

   Tiền thân của trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ là trường Canh Nông thực hành Cần Thơ, được thành lập từ năm 1957.

   Qua nhiều lần đổi tên và sát nhập, vào năm 2004, trường chính thức được gọi là Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ, trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ.

   Bản tin thanh niên trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ (Nguồn: YouTube)

   Sứ mệnh

   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp chất lượng cao; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với xu hướng hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của quốc gia, khu vực và thế giới.

   Tầm nhìn

   Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ sẽ trở thành Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ; một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực kinh tế và công nghệ nông nghiệp có uy tín của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tiên tiến, có tính chuyên môn cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực nghề nghiệp thích ứng tốt với sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

   Đội ngũ nhân sự

   Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần thơ hiện có 146 giảng viên, với 131 người có trình độ sau đại học (chiếm 89,7%). Trong đó có 3 nhà giáo ưu tú, 7 tiến sĩ, 23 nghiên cứu sinh và 8 giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc.

   Họp mặt kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam (Nguồn: ldldct)Họp mặt kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam.

   Cơ sở vật chất

   Trường hiện có 2 cơ sở, với cơ sở 1 tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, còn cơ sở 2 để khai thác thực nghiệm, đáp ứng nhu cầu thực hành, thực tập cho các ngành liên quan đến nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

   Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ (Nguồn: YouTube)Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ

   Trường có đầy đủ hệ thống phòng học với sức chứa từ 40-150 chỗ, phòng Lab và Mutimedia, thư viện điện tử trang bị 10.000 đầu sách,300 máy tính kết nối Internet và mạng Wifi, nhà thi đấu đa năng phục vụ 08 môn thể thao phối hợp, ký túc xá 4 tầng, 160 phòng, đáp ứng trên 1.200 chỗ...

   Giới thiệu việc làm cho sinh viên (Nguồn: baocantho)Giới thiệu việc làm cho sinh viên

   Nguồn: Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ

   Địa điểm