Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại | Edu2Review

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

2 đánh giá
8.0
Tốt
2 đánh giá

Chương trình

Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Ngành

Tài chính doanh nghiệp

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Ngành

Kinh doanh thương mại

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Marketing thương mại

Marketing thương mại

Marketing thương mại

Ngành

Marketing thương mại

Tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Tiếng Anh thương mại

Ngành

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Hóa phân tích

Khoa học - Kỹ thuật

Hóa phân tích

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kiểm toán

Kinh tế - Quản lý

Kiểm toán

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Thuế

Kinh tế - Quản lý

Thuế

Ngành

Kinh tế - Quản lý
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh

Mức độ hài lòng

Giảng viên
6.8
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
6.4
HĐ ngoại khoá
7.2
Cơ hội việc làm
7.6
Tiến bộ bản thân
7.2
Thủ tục hành chính
7.6
Quan tâm sinh viên
7.6
Hài lòng về học phí
7.6
Sẵn sàng giới thiệu
7.2
Giảng viên
6.8
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
6.4
HĐ ngoại khoá
7.2
Cơ hội việc làm
7.6
Tiến bộ bản thân
7.2
Thủ tục hành chính
7.6
Quan tâm sinh viên
7.6
Hài lòng về học phí
7.6
Sẵn sàng giới thiệu
7.2

Giới thiệu

Địa điểm