Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
   0 hình 2 video
   8.0
   Tốt
   2 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   10 ngành

   Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

   Quản trị kinh doanh
   3 năm
   Quản trị kinh doanh
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 94 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo tác nghiệp viên kinh doanh khách sạn – du lịch trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản về quản trị trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn – du lịch và kỹ năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ phục vụ trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn – du lịch; hiểu biết được tác động của các quy luật tự nhiên, kinh tế trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc lĩnh vực chuyên môn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, Quốc phòng – An ninh, kinh tế, tin học, ngoại ngữ;
   • Kiến thức về quản lý và tổ chức công việc trong doanh nghiệp khách sạn - du lịch: Quản trị kinh doanh khách sạn, Quản trị kinh doanh lữ hành, Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn – du lịch;
   • Kiến thức về chuyên môn: tổ chức đón tiếp và phục vụ khách tại khách sạn, tổ chức hướng dẫn du lịch, xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh khách sạn – du lịch.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng chuyên môn

   • Đón tiếp khách và làm thủ tục trả phòng cho khách nhanh, chính xác;
   • Thành thạo các thao tác kỹ thuật phục vụ buồng, bàn;
   • Chế biến được một số món ăn và pha chế các loại đồ uống;
   • Hướng dẫn được một số chương trình du lịch;
   • Tổ chức và quản lý được hoạt động của các bộ phận tác nghiệp trong doanh nghiệp khách sạn – du lịch.

   Kỹ năng mềm

   Vận dụng được các kỹ năng mềm vào trong quá trình làm việc để nâng cao hiệu quả kinh doanh: Kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí: nhân viên phục vụ, giám sát viên, trưởng nhóm, trưởng bộ phận tại các bộ phận tác nghiệp trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn – du lịch như lễ tân, buồng, bàn, bar, hướng dẫn du lịch.

   Quản trị kinh doanh tổng hợp

   Quản trị kinh doanh
   3 năm
   Quản trị kinh doanh
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 94 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo tác nghiệp viên quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, có kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế – xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc hoạt động quản trị kinh doanh tổng hợp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Kiến thức cơ bản về chính trị, quốc phòng – an ninh, pháp luật, tin học và ngoại ngữ;
   • Kiến thức cơ sở ngành về nguyên lý marketing, kinh tế học, quản trị, kế toán thống kê, soạn thảo văn bản…;
   • Kiến thức chuyên môn về quản trị các lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp như: Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản lý chất lượng, Quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, Quản trị marketing, Kinh doanh quốc tế.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng chuyên môn

   • Thành thạo các hoạt động tác nghiệp của nhà quản trị cấp trung gian;
   • Tổ chức triển khai được các kế hoạch như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng;
   • Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ;
   • Kỹ năng làn việc nhóm;
   • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;
   • Kỹ năng tự quản lý thời gian.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có thể làm việc tại các bộ phận như: sản xuất kinh doanh, nhân sự, marketing, tài chính, thuộc các loại hình doanh nghiệp.

   Tài chính doanh nghiệp

   Tài chính doanh nghiệp
   3 năm
   Tài chính doanh nghiệp
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 94 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo nhân viên tài chính – ngân hàng trình độ cao đẳng có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế – xã hội trong thực tiễn; có khả năng giải quyết các vấn đề thông thường về tài chính, ngân hàng và kế toán; trên cơ sở đó giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự phát triển, nghiên cứu độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Kiến thức cơ bản về chính trị, quốc phòng – an ninh, pháp luật, kinh tế, tin học ngoại ngữ;
   • Kiến thức cơ bản của ngành như quản trị, kế toán, thống kê, kinh tế vi mô;
   • Kiến thức chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, kế toán: chế độ quản lý tài chính và quy trình công nghệ quản lý tài chính – chứng khoán trong các doanh nghiệp; quy trình nghiệp vụ: ngân hàng thương mại, định giá tài sản, nghiệp vụ kế toán cơ bản và phân tích, đánh giá hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng chuyên môn

   • Lựa chọn được phương thức huy động vốn và đầu tư vốn có hiệu quả;
   • Lập được kế hoạch các chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp;
   • Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
   • Sử dụng được các phương pháp định giá tài sản vào các hoạt động tài chính – ngân hàng;
   • Thao tác được quy trình nghiệp vụ tín dụng, kế toán ngân hàng; kinh doanh chứng khoán;
   • Phân tích, dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp;
   • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán đồng thời sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
   • Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường;
   • Sử dụng được các kỹ năng tin học cơ bản vào nghiệp vụ chuyên môn;
   • Có phương pháp học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo tập thể;
   • Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả;
   • Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc;
   • Kỹ năng tính toán và quản lý thời gian;
   • Kỹ năng đặt câu hỏi và phản biện vấn đề.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có thể làm nhân viên: thuế, tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản,... ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính – ngân hàng; các bộ phận chức năng về tài chính, kế toán, thuế tại các đơn vị khác trong nền kinh tế.

   Kinh doanh thương mại

   Kinh doanh thương mại
   3 năm
   Kinh doanh thương mại
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 94 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo tác nghiệp viên kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, có kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế – xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường trong hoạt động Kinh doanh thương mại.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Kiến thức cơ bản về chính trị, Quốc phòng – An ninh, pháp luật, tin học và ngoại ngữ;
   • Kiến thức cơ sở ngành về kinh tế học, tài chính, kế toán, thống kê, marketing, quản trị;
   • Kiến thức chuyên sâu về kinh doanh thương mại như: kinh doanh thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu, tâm lý khách hàng, khoa học hàng hóa, phân tích môi trường kinh doanh, phân tích và lựa chọn cơ hội kinh doanh, phương pháp kinh doanh, phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng chuyên môn

   • Thực hiện các hoạt động tác nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại: nghiệp vụ mua bán hàng truyền thống và bán hàng mới, các nghiệp vụ hậu cần kinh doanh như kho vận, giao nhận, nghiệp vụ xuất nhập khẩu và nghiệp vụ hỗ trợ quá trình kinh doanh như tâm lý khách hàng, dịch vụ xúc tiến bán hàng;
   • Biết và làm được một số việc về quản lý, huy động và đầu tư tài chính tiền tệ, các nghiệp vụ về tài chính kế toán trong bộ phận;
   • Thu thập thông tin, đánh giá môi trường kinh doanh từ đó nắm bắt cơ hội kinh doanh;
   • Tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp,...;
   • Ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh;
   • Có phương pháp học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ;
   • Kỹ năng đàm phán, tổ chức sự kiện và giải quyết vấn đề hiệu quả;
   • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;
   • Nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh thương mại có thể làm việc tại các doanh nghiệp và các tổ chức trong nền kinh tế ở các vị trí thuộc bộ phận kế hoạch, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kho vận, giao nhận, cửa hàng, siêu thị, hộ kinh doanh cá thể.

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm
   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 94 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo tác nghiệp viên kế toán trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế – xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, kinh tế;
   • Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, tài chính: quy trình kế toán trong doanh nghiệp; kiểm toán cơ bản và kiểm toán báo cáo tài chính; chế độ quản lý tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng chuyên môn

   Thực hiện thành thạo các phần hành kế toán, xử lý các tình huống phát sinh thuộc lĩnh vực kế toán trong quá trình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị:

   • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ, đồng thời sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
   • Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế;
   • Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng;
   • Sử dụng thành thạo máy vi tính cho công việc chuyên môn, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công việc;
   • Phân tích, kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính và kế toán của doanh nghiệp;
   • Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
   • Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp được thực hiện đúng pháp luật;
   • Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
   • Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả;
   • Kỹ năng tổ chức công việc;
   • Kỹ năng tính toán và quản lý thời gian;
   • Kỹ năng đặt câu hỏi.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp có thể làm công tác kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp, các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán tại các đơn vị khác trong nền kinh tế.

   Marketing thương mại

   Marketing thương mại
   3 năm
   Marketing thương mại
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 94 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo tác nghiệp viên marketing trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế – xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về marketing trong lĩnh vực thương mại; trên cơ sở đó có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tốt quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, quốc phòng – an ninh, pháp luật, tin học và ngoại ngữ;
   • Kiến thức cơ bản của ngành như quản trị, kế toán, thống kê và kinh tế vi mô;
   • Kiến thức cơ bản về marketing trong lĩnh vực thương mại như: nghiên cứu thị trường và hành vi khách hàng, các đề xuất chào hàng cho khách hàng, phát triển thông tin khách hàng, marketing thương mại, marketing dịch vụ, quảng cáo, khuyếch trương sản phẩm, quản trị kênh và mạng lưới phân phối bán hàng, kế hoạch hóa chiến lược marketing của của tổ chức và doanh nghiệp thương mại.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng chuyên môn

   • Thực hiện thành thạo công việc thu thập, phân tích và xử lý thông tin marketing;
   • Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ tác nghiệp marketing trong lĩnh vực thương mại: thu thập, xử lý và phân tích thông tin để đưa ra quyết định về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp;
   • Sử dụng thành thạo máy vi tính cho công việc chuyên môn, khai thác và ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin phục vụ cho công việc;
   • Lập kế hoạch và thuyết trình được báo cáo marketing;
   • Tham mưu được cho lãnh đạo của doanh nghiệp, tổ chức những cách thức cải tiến công tác marketing và quản trị kinh doanh của đơn vị.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ;
   • Kỹ năng đàm phán, tổ chức sự kiện và giải quyết vấn đề hiệu quả;
   • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;
   • Kỹ năng tự quản lý thời gian.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing thương mại có thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau về marketing trong lĩnh vực thương mại, với các nhiệm vụ như sau:

   • Tìm hiểu về môi trường marketing và thị trường;
   • Xây dựng các đề xuất chào hàng cho khách hàng;
   • Tổ chức, thực hiện và cung ứng các chương trình truyền thông marketing;
   • Phát triển thông tin khách hàng;
   • Tổ chức và thực hiện các hoạt động marketing tác nghiệp;
   • Phát triển quan hệ với các bộ phận khác trong tổ chức;
   • Quản lý, phát triển nhóm và nhân sự marketing.

   Tiếng Anh thương mại

   Phiên dịch tiếng Anh thương mại
   3 năm
   Phiên dịch tiếng Anh thương mại
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 94 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng sử dụng các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) tương đương bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế – xã hội trong thực tiễn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, kinh tế, tin học,…;
   • Kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành ngôn ngữ tiếng Anh: ngữ âm – âm vị học, ngữ pháp; biên dịch, phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh; hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của một số nước nói tiếng Anh;
   • Kiến thức chuyên môn phục vụ nghề nghiệp như giao dịch thư tín thương mại, xuất nhập khẩu, hải quan, đàm phán thương mại,...;
   • Kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như kiến thức về văn hóa, giao tiếp,...;

   Về kỹ năng

   Kỹ năng chuyên môn

   • Giao tiếp bằng tiếng Anh hiệu quả trong hầu hết các tình huống xã hội và công việc thông dụng thuộc lĩnh vực thương mại; có trình độ thực hành tiếng Anh tương đương bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;
   • Thực hiện các thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa theo quy định;
   • Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao dịch bằng văn bản thông dụng theo đúng qui định và thông lệ quốc tế,…;
   • Các kỹ năng phục vụ văn phòng: đón tiếp khách, sắp xếp các cuộc hẹn, giao tiếp qua điện thoại bằng tiếng Anh hiệu quả,…;
   • Có khả năng học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
   • Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp; kỹ năng giải quyết vấn đề;
   • Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản và có khả năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại có thể làm việc ở các vị trí như: nhân viên phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, nhân viên lễ tân, nhân viên văn phòng,... cho các cơ quan, doanh nghiệp và các đơn vị khác thuộc mọi thành phần kinh tế.

   Hóa phân tích

   Khoa học - Kỹ thuật
   3 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   3 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 94 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo nhân viên hoá phân tích trình độ cao đẳng có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên ngành hoá phân tích. Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức cơ bản về chính trị, tin học, ngoại ngữ,…;
   • Nắm vững các phương pháp phân tích định tính và phân tích định lượng các nguyên tố hoá học phổ biến;
   • Nắm vững bản chất và điều kiện của các phương pháp xác định các nguyên tố hóa học phổ biến trong các ngành sản xuất, sử dụng và kinh doanh hoá chất.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng chuyên môn

   • Lựa chọn được những phương pháp phân tích thích hợp phục vụ việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trong các nhà máy sản xuất, sử dụng hoá chất;
   • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ, máy móc trong phòng thí nghiệm hóa phân tích;
   • Tham mưu được cho lãnh đạo những ý kiến cải tiến về quy trình, công nghệ,... trong công tác quản lý và kinh doanh.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian;
   • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
   • Kỹ năng tổ chức công việc;
   • Kỹ năng đặt câu hỏi và phản biện vấn đề.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật của các công ty liên quan đến sản xuất và sử dụng hoá chất, các cửa hàng kinh doanh hoá chất.

   Kiểm toán

   Kinh tế - Quản lý
   3 năm
   Kinh tế - Quản lý
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 94 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo tác nghiệp viên kiểm toán trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, kinh tế;
   • Kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, kế toán, tài chính: quy trình kiểm toán cơ bản và kiểm toán báo cáo tài chính; chế độ quản lý tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng chuyên môn

   • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ, đồng thời sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
   • Lập được báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp. Phân tích, kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính và kế toán của doanh nghiệp;
   • Sử dụng được quy trình công nghệ kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. Từ đó cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
   • Sử dụng thành thạo máy vi tính cho công việc chuyên môn, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công việc;
   • Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kiểm toán, kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
   • Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả;
   • Kỹ năng tổ chức công việc;
   • Kỹ năng tính toán và quản lý thời gian;
   • Kỹ năng đặt câu hỏi.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán có thể làm công tác kiểm toán, kế toán ở các doanh nghiệp, các bộ phận chức năng kiểm toán, kế toán tại các đơn vị khác trong nền kinh tế.

   Thuế

   Kinh tế - Quản lý
   3 năm
   Kinh tế - Quản lý
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 94 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo nhân viên tài chính – ngân hàng trình độ cao đẳng có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế – xã hội trong thực tiễn; có khả năng giải quyết các vấn đề thông thường về tài chính, ngân hàng và kế toán; trên cơ sở đó giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự phát triển, nghiên cứu độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Kiến thức cơ bản về chính trị, quốc phòng – an ninh, pháp luật, kinh tế, tin học ngoại ngữ;
   • Kiến thức cơ bản của ngành như quản trị, kế toán, thống kê, kinh tế vi mô;
   • Kiến thức cơ bản về tài chính, thuế, kế toán thuế: chế độ quản lý và quy trình công nghệ quản lý tài chính – thuế trong các doanh nghiệp; quy trình nghiệp vụ: định giá tài sản, kế toán tài chính, kế toán thuế, phân tích, đánh giá hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng chuyên môn

   • Thao tác được quy trình nghiệp vụ thuế: khai thuế, tính thuế, nộp thuế, lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh, kiểm tra đối chiếu hóa đơn với bảng kê khai thuế đầu vào đầu ra, với bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu, đóng chứng từ báo cáo thuế, kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế,...;
   • Lập được báo cáo tài chính, báo cáo thuế của doanh nghiệp: báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra hàng tháng, báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất,... báo cáo quyết toán thuế;
   • Sử dụng được các phương pháp định giá tài sản vào các hoạt động tài chính – thuế;
   • Lựa chọn được phương thức huy động vốn và đầu tư vốn có hiệu quả;
   • Lập được kế hoạch thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách) và các chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp;
   • Phân tích, dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính, thuế của doanh nghiệp;
   • Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường;
   • Sử dụng được các kỹ năng tin học cơ bản vào nghiệp vụ chuyên môn;
   • Có phương pháp học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo tập thể;
   • Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả;
   • Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc;
   • Kỹ năng tính toán và quản lý thời gian;
   • Kỹ năng đặt câu hỏi và phản biện vấn đề.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thuế có thể làm nhân viên quản lý thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, kê khai và kế toán thuế, quản lý nợ và cưỡng chế thuế, thanh tra thuế,... ở các cơ quan quản lý nhà nước về thuế, hải quan; nhân viên tài chính – kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các bộ phận chức năng về thuế, tài chính, kế toán trong nền kinh tế.

   Đánh giá

   2 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   6.8
   Cơ sở vật chất
   8.4
   Môi trường HT
   6.4
   HĐ ngoại khoá
   7.2
   Cơ hội việc làm
   7.6
   Tiến bộ bản thân
   7.2
   Thủ tục hành chính
   7.6
   Quan tâm sinh viên
   7.6
   Hài lòng về học phí
   7.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.2
   Giảng viên
   6.8
   Cơ sở vật chất
   8.4
   Môi trường HT
   6.4
   HĐ ngoại khoá
   7.2
   Cơ hội việc làm
   7.6
   Tiến bộ bản thân
   7.2
   Thủ tục hành chính
   7.6
   Quan tâm sinh viên
   7.6
   Hài lòng về học phí
   7.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.2

   Chi tiết từ học viên

   Seli Fruits Corner
   Seli Fruits Corner
    

   Sự Lựa Chọn Khá Tốt

   Đã học khoá học: đại học tại đây.

   Ưu điểm

   Khuôn viên trường rộng, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên kinh nghiệm và tâm huyết.

   Điểm cần cải thiện

   cơ sở vật chất cần cải thiện nhiều

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Em đã học tại trường được 1 thời gian và cảm thấy vô cùng thích thú trong quá trình học tập của mình. Các thầy cô đã giúp em tiến bộ rất nhiều.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Lê Minh Anh Lê Minh Anh
   Lê Minh Anh Lê Minh Anh
    

   Trường Nên Mở Rộng Bãi Để Xe

   Đã học khoá học: sinh viên tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên có kĩ năng chuyên môn khá cao, đồng thời cũng rất tâm huyết với sinh viên. Nhà để xe rộng rãi, giá cả hợp lý, phù hợp với số lượng học sinh đông.

   Điểm cần cải thiện

   Nhà ăn vẫn cần được nâng cấp đồng thời cần phải được mở rộng diện tích,không có sự thay đổi món thường xuyên, gây cảm giác không thoải mái cho người ăn, các món ăn chưa thật sự đa dạng. Nhà để xe còn hơi chật gây cả giác không thoải mái cho người sử dụng

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - Em đã học tại trường được 1 thời gian và cảm thấy vô cùng thích thú trong quá trình học tập của mình. Các thầy cô đã giúp em tiến bộ rất nhiều. Mong trường ngày càng phát triển

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

   Giữa năm 1965, trường Trung cấp Kỹ thuật Thương nghiệp (website: ctet.edu.vn) được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường Thương nghiệp Trung ương.

   Ngày 24 tháng 11 năm 1990 trường Trung học Thương mại Trung ương I được thành lập trên cơ sở hợp nhất trường Trung học thương nghiệp Sơn Tây và trường cán bộ Vật tư theo Quyết định số 1102 TN/QĐ1 của Bộ Thương Nghiệp. Nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ bậc trung học về nghề nghiệp quản lý và nghiệp vụ kinh doanh thương nghiệp cho các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Hưng, Hà Bắc, Vĩnh Phúc, Hà Sơn Bình.

   Giới thiệu về trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

   Ngày 22 tháng 05 năm 1998, trường Trung học Thương mại Trung ương I được nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại, trụ sở tại 126 Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Từ đây, trường chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, với nhiệm vụ chiến lược là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực thương mại.

   Sứ mệnh và mục tiêu

   • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác đào tạo quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
   • Nhà trường là cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Trường phấn đấu trở thành trường đại học có đẳng cấp ở Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

   Đội ngũ giảng viên

   Hiện nay, trường có 215 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó có 03 cán bộ là công chức Bộ Công Thương, trên 70% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.

   Cơ sở vật chất

   • Khu giảng đường của trường gồm 3 tòa nhà 4 tầng với 50 phòng học lý thuyết với diện tích 5.285 m2sàn, được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại (âm thanh, máy chiếu,...).
   • Trung tâm thông tin và thư viện là khu nhà 5 tầng, với tổng diện tích sử dụng 1.240 m2 /1.770 m2 sàn.
   • Trường có 02 phòng thí nghiệm điện phục vụ giảng dạy và thực hành điện dân dụng và điện xí nghiệp; 04 phòng thí nghiệm xăng dầu, hóa chất với các thiết bị hiện đại đo các chỉ tiêu đánh giá, phân tích hoá, lý các sản phẩm xăng, dầu, mỡ nhờn,… có xuất xứ từ Nga, Mỹ, Anh, Thuỵ sĩ, Trung Quốc,…

   truong-cao-dang-kinh-te-ky-thuat-thuong-mai-3

   Phòng thí nghiệm thực hànhKhu giảng đường

   Khu giảng đường

   Thành tựu

   • Huân chương độc lập hạng Ba (năm 2008);
   • 03 Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (năm 2001, 1996, 1986);
   • 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1986, 1990, 2011);
   • Cờ đơn vị thi đua xuất sắc nhiều năm liên tục của Bộ Công Thương;
   • 02 cán bộ, giảng viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;
   • 01 cán bộ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba;
   • Gần 300 cán bộ, giảng viên được tặng Huy chương, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và “Vì sự nghiệp Thương mại'.

   Nguồn: Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

   Địa điểm