Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo | Edu2Review

Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật sử chữa, lắp ráp máy tính

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật sử chữa, lắp ráp máy tính

Ngành

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

Ngành

Lập trình máy tính

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm