Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

   Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo
   Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo
   Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo
   Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo
   4 hình 3 video
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   7 ngành

   Kỹ thuật sử chữa, lắp ráp máy tính

   Công nghệ kỹ thuật máy tính
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật máy tính
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Kiến thức:
   Nắm vững các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính
   Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
   Có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính.
   Kỹ năng:
   Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
   Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính.
   Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

   Chính trị, đạo đức:
   Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

   Thể chất và quốc phòng:
   Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ về bản thân, với cộng đồng và xã hội.

   Kỹ thuật chế biến món ăn

   Kỹ thuật chế biến món ăn
   1 tháng
   Kỹ thuật chế biến món ăn
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Kiến thức:
   Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
   Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán.
   Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.

   Kỹ năng:
   Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
   Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
   Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

   Chính trị, đạo đức:
   Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
   Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

   Thể chất, quốc phòng:
   Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
   Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng
   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Kiến thức:
   Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
   Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán
   Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn

   Kỹ năng:
   Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán
   Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
   Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

   Chính trị, đạo đức:
   Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
   Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

   Thể chất, quốc phòng:
   Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
   Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…

   Lập trình máy tính

   Lập trình máy tính
   1 tháng
   Lập trình máy tính
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Kiến thức.
   Hiểu biết được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin
   Biết được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
   Biết được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu

   Kỹ năng
   Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng
   Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu.
   Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.

   Chính trị, đạo đức:
   Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức đuợc trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

   Thể chất và quốc phòng:
   Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ về bản thân, với cộng đồng và xã hội.

   Quản trị khách sạn

   Quản trị khách sạn
   1 tháng
   Quản trị khách sạn
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề “Quản trị khách sạn” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, nhà hàng, buồng, ăn uống, phục vụ tiệc, hội nghị hội thảo. Với các môn học tự chọn được phân ba nhóm gắn với ba chuyên ngành hẹp: quản trị lưu trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo, người học có thể lựa chọn con đường thăng tiến, phát triển nghề nghiệp của mình theo một trong ba lĩnh vực đã nêu;

   Bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình đào tạo còn trang bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách chuyên nghiệp và sức khỏe tốt;

   Thiết kế đồ họa

   Thiết kế đồ họa
   1 tháng
   Thiết kế đồ họa
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong các công việc thuộc nghề Thiết kế đồ hoạ. Hoàn thành chương trình học, người học có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế đồ hoạ. Người học có khả năng làm việc độc lập, tự kiếm sống bằng nghề đã học hoặc có khả năng tổ chức hành nghề theo nhóm. Người học trở thành người có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chức kỷ luật, có khả năng tự học hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Người học sau khi tốt nghiệp có thể:
   + Làm việc trong các ngành liên quan đến vẽ kỹ thuật như xây dựng, kiến trúc, cơ khí v. v.
   + Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo, thiết kế thời trang;
   + Làm việc trong các công ty, cơ quan, tổ chức xuất bản sách báo, tạp chí.
   + Thiết kế trang Web, Websites;
   + Có thể làm việc ở các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện.

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   1 tháng
   Điều dưỡng
   1 tháng

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trường

   Trường Cao Đẳng nghề Trần Hưng Đạo được thành lập theo Quyết định 1229 do Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Địa điểm nghề Trần Hưng Đạo được thành lập theo Quyết định 1229 do Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

   Sứ mệnh

   Đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo và thực tiễn sản xuất, cung ứng nguồn lao động có đủ năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước và ngoài nước, đủ sức cạnh tranh trong khu vực; người lao động có đủ khả năng học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

   Sinh viên trong một kỳ thi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật chế biến món ănSinh viên trong một kỳ thi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

   Tầm nhìn

   Trở thành trường cao đẳng chất lượng cao với nòng cốt là đào tạo lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tiên phong trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

   Cơ sở vật chất

   Hiện nay, Nhà trường đang thực hiện đào tạo tại Cơ sở I (Phú Mỹ - Mỹ Đình - Từ Liêm – Hà Nội) với diện tích đất gần là 4 000 m2, diện xây dựng khoảng 3500 m2; Ban lãnh đạo Nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất với 16 phòng học và phòng làm việc; trang bị tương đối đầy đủ thiết bị dạy nghề cho 8 phòng thực hành nghề (02 phòng máy tính, 1 phòng thực hành sửa chữa lắp ráp máy tính, 01 phòng thực hành Thiết bị an ninh chuyên nghiệp, 1 phòng thực hành Bếp, 01 phòng thực hành bánh, 01 phòng thực hành Bar và pha chế đồ uống, 01 phòng thực hành buồng);

   Ngoài ra Nhà trường còn mua bổ sung 12 bộ thiết bị dạy nghề nấu ăn, 02 bộ thiết bị pha chế đồ uống, 02 bộ thiết bị dạy Hàn để tham gia Đề án dạy nghề cho Lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg. Thư viện hiện có trên 800 đầu sách với hơn 2000 cuốn sách gồm giáo trình, tài liệu tham khảo và các báo, tạp chí…

   Phòng học được trang bị đầy đủ máy tính, đáp ứng nhu cầu dạy và học của sinh viên và giảng viên Phòng học được trang bị đầy đủ máy tính, đáp ứng nhu cầu dạy và học của sinh viên và giảng viên

   Nguồn: Cao đẳng Trần Hưng Đạo

   Địa điểm