Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

3 đánh giá
7.7
Khá
3 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Kỹ thuật sử chữa, lắp ráp máy tính

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật máy tính

Ngành

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật máy tính

Chương trình

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức:
Nắm vững các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính
Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
Có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính.
Kỹ năng:
Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính.
Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

Chính trị, đạo đức:
Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

Thể chất và quốc phòng:
Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ về bản thân, với cộng đồng và xã hội.

Kỹ thuật chế biến món ăn

Cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành

Cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn

Chương trình

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức:
Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán.
Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.

Kỹ năng:
Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

Chính trị, đạo đức:
Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thể chất, quốc phòng:
Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…

Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Chương trình

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức:
Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán
Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn

Kỹ năng:
Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán
Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

Chính trị, đạo đức:
Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Thể chất, quốc phòng:
Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…

Lập trình máy tính

Cao đẳng Lập trình máy tính

Ngành

Cao đẳng Lập trình máy tính

Chương trình

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức.
Hiểu biết được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin
Biết được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Biết được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu

Kỹ năng
Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng
Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu.
Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.

Chính trị, đạo đức:
Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức đuợc trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

Thể chất và quốc phòng:
Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ về bản thân, với cộng đồng và xã hội.

Quản trị khách sạn

Cao đẳng Quản trị khách sạn

Ngành

Cao đẳng Quản trị khách sạn

Chương trình

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề “Quản trị khách sạn” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, nhà hàng, buồng, ăn uống, phục vụ tiệc, hội nghị hội thảo. Với các môn học tự chọn được phân ba nhóm gắn với ba chuyên ngành hẹp: quản trị lưu trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo, người học có thể lựa chọn con đường thăng tiến, phát triển nghề nghiệp của mình theo một trong ba lĩnh vực đã nêu;

Bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình đào tạo còn trang bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách chuyên nghiệp và sức khỏe tốt;

Thiết kế đồ họa

Cao đẳng Thiết kế đồ họa

Ngành

Cao đẳng Thiết kế đồ họa

Chương trình

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong các công việc thuộc nghề Thiết kế đồ hoạ. Hoàn thành chương trình học, người học có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế đồ hoạ. Người học có khả năng làm việc độc lập, tự kiếm sống bằng nghề đã học hoặc có khả năng tổ chức hành nghề theo nhóm. Người học trở thành người có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chức kỷ luật, có khả năng tự học hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ.

Cơ hội nghề nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể:
+ Làm việc trong các ngành liên quan đến vẽ kỹ thuật như xây dựng, kiến trúc, cơ khí v. v.
+ Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo, thiết kế thời trang;
+ Làm việc trong các công ty, cơ quan, tổ chức xuất bản sách báo, tạp chí.
+ Thiết kế trang Web, Websites;
+ Có thể làm việc ở các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện.

Điều dưỡng

Cao đẳng Điều dưỡng

Ngành

Cao đẳng Điều dưỡng
 

Giới thiệu

Giới thiệu trường

Trường Cao Đẳng nghề Trần Hưng Đạo được thành lập theo Quyết định 1229 do Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Địa điểm nghề Trần Hưng Đạo được thành lập theo Quyết định 1229 do Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Sứ mệnh

Đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo và thực tiễn sản xuất, cung ứng nguồn lao động có đủ năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước và ngoài nước, đủ sức cạnh tranh trong khu vực; người lao động có đủ khả năng học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Sinh viên trong một kỳ thi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật chế biến món ănSinh viên trong một kỳ thi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

Tầm nhìn

Trở thành trường cao đẳng chất lượng cao với nòng cốt là đào tạo lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tiên phong trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Cơ sở vật chất

Hiện nay, Nhà trường đang thực hiện đào tạo tại Cơ sở I (Phú Mỹ - Mỹ Đình - Từ Liêm – Hà Nội) với diện tích đất gần là 4 000 m2, diện xây dựng khoảng 3500 m2; Ban lãnh đạo Nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất với 16 phòng học và phòng làm việc; trang bị tương đối đầy đủ thiết bị dạy nghề cho 8 phòng thực hành nghề (02 phòng máy tính, 1 phòng thực hành sửa chữa lắp ráp máy tính, 01 phòng thực hành Thiết bị an ninh chuyên nghiệp, 1 phòng thực hành Bếp, 01 phòng thực hành bánh, 01 phòng thực hành Bar và pha chế đồ uống, 01 phòng thực hành buồng);

Ngoài ra Nhà trường còn mua bổ sung 12 bộ thiết bị dạy nghề nấu ăn, 02 bộ thiết bị pha chế đồ uống, 02 bộ thiết bị dạy Hàn để tham gia Đề án dạy nghề cho Lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg. Thư viện hiện có trên 800 đầu sách với hơn 2000 cuốn sách gồm giáo trình, tài liệu tham khảo và các báo, tạp chí…

Phòng học được trang bị đầy đủ máy tính, đáp ứng nhu cầu dạy và học của sinh viên và giảng viên Phòng học được trang bị đầy đủ máy tính, đáp ứng nhu cầu dạy và học của sinh viên và giảng viên

Nguồn: Cao đẳng Trần Hưng Đạo

Địa điểm