Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương

   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương
   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương
   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương
   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương
   4 hình
   7.6
   Khá
   2 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   19 ngành

   Kinh tế Gia đình - Chăm sóc trẻ

   Kinh tế gia đình
   3 năm
   Kinh tế gia đình
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Trang bị cho người học sư phạm kinh tế gia đình có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên. Yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những nhu cầu mới.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kinh tế gia đình trình độ cao đẳng phải:

   • Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo.
   • Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Công nghệ phần Kinh tế gia đình ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
   • Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Kinh tế gia đình còn phải dạy được môn thứ hai khác môn Công nghệ - Phần Kinh tế gia đình trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Sinh viên tốt nghiệp có thể dạy môn thứ hai khác môn Công nghệ – phần kinh tế gia đình trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ trên lớp.
   • Các vị trí tuyển dụng: giáo viên các cấp từ THCS, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên,…

   Việt Nam học - Văn hóa du lịch

   Việt Nam học
   3 năm
   Việt Nam học
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Văn hóa Việt Nam có thể đọc thông viết thạo, nghe nói tiếng Việt tốt; có được vốn kiến thức cơ bản về khoa học xã hội – nhân văn (văn hoá, văn minh, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam,... ) và kiến thức nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như văn hóa du lịch.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức vững chắc, hệ thống, hiện đại và thiết thực về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam;
   • Nắm vững kiến thức về du lịch, kinh doanh lữ hành, khách sạn, các nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ khách sạn và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;
   • Có kiến thức tiếng Anh, đặc biệt tiếng Anh chuyên ngành du lịch, có thể giao tiếp được với khách du lịch trong quá trình làm việc.

   Về kỹ năng

   • Có kỹ năng thuần thục trong lĩnh vực du lịch lữ hành, các nghiệp vụ về nhà hàng, khách sạn;
   • Hình thành phong cách giao tiếp hiện đại, phục vụ cho yêu cầu nghề nghiệp;
   • Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề một cách khách quan dựa trên kiến thức về văn hóa, du lịch và các nghiệp vụ chuyên môn;
   • Có khả năng tự nghiên cứu các tài liệu, văn bản khoa học và tổng hợp, báo cáo;
   • Thực hiện thành thạo kĩ năng làm việc nhóm, có thể phối hợp với nhiều thành viên trong tập thể để đạt hiệu quả cao nhất

   Cơ hội nghề nghiệp

   Cử nhân sau khi tốt nghiệp có thể làm việc như cán bộ văn hoá du lịch có khả năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động liên quan đến văn hoá du lịch.

   Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

   Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
   3 năm
   Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Sư phạm Kĩ thuật Công nghệ có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người giáo viên.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Công nghệ – phần Kĩ thuật Công nghiệp ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

   Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp còn phải dạy được môn thứ hai khác môn Công nghệ – phần Kĩ thuật công nghiệp trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Làm giáo viên giảng dạy bộ môn Kĩ thuật Công nghiệp tại các trường THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề hoặc nhân viên kĩ thuật cho các công ty, , xí nghiệp, nhà máy,...

   Hệ thống thông tin quản lý

   Hệ thống thông tin quản lý
   3 năm
   Hệ thống thông tin quản lý
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về quản lý, quản trị kinh doanh, các kiến thức về hệ thống thông tin quản lý; có kỹ năng ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt ứng dụng tin học vào các hoạt động quản lý kinh tế và kinh doanh.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức về lập trình, nắm vững ít nhất các công cụ lập trình (C++, C#, Lập trình Web, Java, Lập trình di động,…). Hiểu khai thác được Hệ quản trị CSDL; Làm chủ được hệ điều hành Windows, Linux,… Hiểu và thực hiện được đầy đủ quy trình xây dựng và sản xuất phần mềm.
   • Có khả năng xây dựng xây dựng một hệ thống phần mềm, quản lý các hệ thống thông tin phục vụ cho: kinh tế xã hội, y tế, tài chính, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, an ninh quốc phòng,…
   • Có kiến thức trong việc xây dựng, quản lý một hệ thống thông tin hiện đại. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng và quản lý các hệ thống thông minh như các hệ thống hỗ trợ ra quyết định, hệ thống dự báo, hệ thống nhận dạng, phân tích và xử lý dữ liệu lớn,...

   Về kỹ năng

   • Kỹ năng lập trình: nắm vững một số công nghệ, công cụ lập trình, làm chủ được các Hệ quản trị CSDL.
   • Kỹ năng về việc xây dựng và phân tích một hệ thống phần mềm. Thực hành, thực tập thực tế tại các doanh nghiệp trong quá trình làm các Project thực tế. Có kỹ năng ứng dụng và phát triển các mô hình, thuật toán trong việc xây dựng các hệ thống thông tin.
   • Kỹ năng Quản lý: trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý dự án, điều hành công việc hiệu quả.
   • Kỹ năng Phân tích và xử lý thông tin: Có kỹ năng tổng hợp phân tích và xử lý thông tin trong các lĩnh vực cuộc sống. Đặc biệt là khả năng xử lý và phân tích dữ liệu lớn.
   • Tăng cường kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, đàm phán, làm việc nhóm, kiểm soát thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc.
   • Biết đọc và khai thác các tài liệu bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp, làm việc bằng tiếng anh trong các tổ chức, công ty trong và ngoài nước.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc của các lập trình viên, phân tích viên hệ thống ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cơ quan và tổ chức.

   Thiết kế Thời trang

   Thiết kế thời trang
   3 năm
   Thiết kế thời trang
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình ngành Thiết kế thời trang đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nắm vững kiến thức chuyên ngành, hiểu các nguyên lý và qui trình thiết kế các sản phẩm thời trang, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật cao và có tinh thần phục vụ vì cộng đồng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Hiểu các kiến thức cơ bản về mỹ thuật và thẩm mỹ được ứng dụng trong lĩnh vực thời trang ;
   • Có các kiến thức cơ bản về màu sắc, bố cục và cấu trúc của bản vẽ phác thảo để phác họa được các mẫu sản phẩm cụ thể.
   • Nắm được các kỹ thuật cắt may cơ bản, biết phương pháp thiết kế các loại sản phẩm thời trang ứng dụng trong cuộc sống;
   • Nhận biết về tính chất các loại nguyên phụ liệu may, có khả năng chọn lựa, phối hợp và xử lý các chất liệu để tạo mới các nguyên vật liệu.
   • Biết tổ chức sản xuất và kinh doanh dịch vụ liên quan đến lĩnh vực thời trang.

   Về kỹ năng

   • Có phương pháp làm việc khoa học, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận;
   • Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn thuộc lĩnh vực thời trang;
   • Có khả năng tự học tập, nghiên cứu các chuyên ngành sâu trong các lĩnh vực về mỹ thuật ứng dụng , tiếp thị và quảng cáo sản phẩm thời trang;
   • Xây dựng, lãnh đạo và đề xuất các giải pháp quản lý để nhóm hoạt động hiệu quả;
   • Khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng và có trách nhiệm trong quá trình phát triển của nhóm.
   • Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản, và các phương tiện đồ họa;
   • Có khả năng đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên ngành.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Mỹ thuật ứng dụng; chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Đủ năng lực, trình độ làm việc tại các cơ sở may và thiết kế thời trang hoặc các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thời trang; làm Stylish, giám đốc sáng tạo cho thương hiệu của bản thân.

   Công nghệ Thông tin

   Công nghệ thông tin
   3 năm
   Công nghệ thông tin
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân cao đẳng về Công nghệ thông tin có kiến thức cơ bản về khoa học máy tính; có khả phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin, hệ thống máy tính;

   đưa ra được các giải pháp tin học đối với các vấn đề thực tế đề ra.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Hiểu và vận dụng kiến thức Toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo;
   • Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu một trong những ngoại ngữ;
   • Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;
   • Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau:
   • Lập trình máy tính ; Các công cụ ứng dụng trong công tác văn phòng, kỹ thuật.
   • Giải thuật và Cấu trúc dữ liệu.
   • Kiến trúc máy tính và nguyên lý hoạt động.
   • Phân tích – thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu.
   • Công nghệ Web.
   • Mạng máy tính: nguyên lý hoạt động, thiết bị và cấu hình mạng.
   • Quản trị mạng.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng cứng

   • Sử dụng thành thạo 1 ngôn ngữ lập trình.
   • Sử dụng tư duy giải thuật để phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong quá trình xây dựng phần mềm.
   • Thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng.
   • Phân tích và thiết kế CSDL quan hệ/ hướng đối tượng.
   • Thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.
   • Đánh giá chi phí, chất lượng của phần mềm.
   • Kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả.
   • Phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì quản lý và khai thác các hệ thống mạng truyền thông máy tính.
   • Sử dụng các phần mềm ứng dụng vào công tác văn phòng, quảng cáo, thiết kế Web.

   Kỹ năng mềm

   • Làm việc độc lập.
   • Làm việc theo nhóm và cộng đồng.
   • Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong chuyên môn.
   • Thu thập và xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.
   • Sử dụng CNTT và ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn và quản lý.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Trở thành lập trình viên phần mềm: người trực tiếp tạo ra các sản phẩm phần mềm.
   • Kiểm duyệt chất lượng phần mềm: trực tiếp kiểm tra chất lượng các sản phẩm do lập trình viên tạo ra.
   • Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính,…
   • Chuyên gia quản lý, điều phối các dự án công nghệ thông tin.

   Quản trị Văn phòng

   Quản trị văn phòng
   3 năm
   Quản trị văn phòng
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Cử nhân được đào tạo khối kiến thức về khoa học quản trị, văn phòng và quản trị văn phòng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị văn phòng và các mô hình tổ chức hoạt động của văn phòng trong các cơ quan nhà nước, tổ chứ xã hội.

   Tiếp đó là khối kiến thức chuyên sâu hơn về quản trị văn phòng: như nghiệp vụ thư ký lễ tân văn phòng, các công việc về nhân sự, quản lý hệ thống thông ti,... và các môn học về kỹ năng hành chính như soản thảo và ban hành văn bản, quản lý lưu trữ và khai thác hồ sơ.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Có kiến thức chuyên ngành về:

   • Quản trị văn phòng;
   • Quản trị nguồn nhân lực;
   • Hệ thống văn bản quản lí Nhà nước;
   • Kỹ thuật soạn thảo văn bản;
   • Công nghệ thông tin: tin học văn phòng, phần mềm qunr lí trong văn phòng.

   Về lỹ năng

   Kỹ năng nghiệp vụ về quản trị văn phòng:

   • Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, thư ký, tổ chức sự kiện, dẫn chương trình;
   • Kỹ năng giao tiếp;
   • Kỹ năng soạn thảo văn bản;
   • Kỹ năng tổ chức các hoạt động văn phòng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Người tốt nghiệp ngành này có thể ứng tuyển vào các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội từ trung ương đến các địa phương.

   Khoa học Thư viện

   Khoa học thư viện
   3 năm
   Khoa học thư viện
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân cao đẳng về Khoa học thư viện, có thể đảm nhận được các nhiệm vụ chuyên môn tại thư viện các trường học, cơ quan, thư viện công cộng, các đơn vị kinh doanh phát hành sách, các trung tâm thông tin thư viện,…

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm vững lý thuyết về xây dựng và phát triển nguồn thông tin trong các cơ quan thông tin – thư viện;
   • Nắm vững và hiểu rõ các giai đoạn của dây truyền thông tin – tư liệu;
   • Nắm vững các quy tắc, phương pháp, công cụ và quy trình xử lý tài thông tin/tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu.
   • Nắm vững các công cụ cơ bản trong hoạt động phân loại, định chủ đề, từ khóa, tóm tắt, chú giải… liên quan đến hoạt động xử lý nội dung thông tin/tài liệu;
   • Biết cách phát triển các ứng dụng trên môi trường internet để phục vụ cho hoạt động của các cơ quan thông tin – thư viện;
   • Am hiểu và nắm rõ các các loại hình thư viện truyền thống và hiện đại. Nắm được các công nghệ và tiêu chuẩn ứng dụng cho các thư viện và các cơ quan thông tin. Am hiểu về thư viện số, tài liệu số và các dịch vụ trực tuyến;
   • Hiểu được lý thuyết và nắm vững các phương pháp về xây dựng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ trong hoạt động thông tin – thư viện. Nắm được các phương thức quảng bá và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của thư viện đối với bạn đọc;
   • Hiểu được vài trò, chức năng và các quy định về công cụ tìm kiếm thông tin truyền thống và hiện đại, đồng thời biết cách tổ chức phát triển các công cụ này. Hiểu rõ các và nắm được các quy trình, công cụ, phương pháp và chiến lược tìm kiếm và chuyển giao thông tin.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng cứng

   • Xác định đúng trình độ, năng lực của bản thân để có chiến lược phát triển cá nhân phù hợp;
   • Biết cách xây dựng kế hoạch nghề nghiệp tương lai cho cá nhân trong lĩnh vực khoa học thư viện;
   • Vận dụng thành thạo, linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học thư viện: thu thập, phân loại, xử lý, lưu trữ, phục vụ và khai thác thông tin;
   • Biết cách tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ phần cứng và phần mềm trong trong lĩnh vực khoa học thư viện;
   • Thành thạo trong việc sử dụng máy tính cho các công việc văn phòng và tiếp cận thông tin trực tuyến;
   • Biết cách khai thác hiệu quả các công cụ tìm kiếm thông tin và các cơ sở dữ liệu trực tuyến phổ biến;
   • Biết cách triển khai công việc hiệu quả trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc, quy trình đã được thống nhất;
   • Biết cách đánh giá thông tin, tư vấn cho việc đưa ra quyết định. Có khả năng nhận biết và đánh giá chính xác nhu cầu thông tin của người dùng tin;
   • Có khả năng tìm tòi, đánh giá các dịch vụ thông tin để từ đó, đưa ra các dịch vụ thông tin phù hợp.

   Kỹ năng mềm

   • Biết cách lên kế hoạch, quản lý thời gian và thực hiện tốt kế hoạch theo tiến độ đã đề ra;
   • Có kỹ năng kiểm soát bản thân và xử lý các tình huống một cách mềm dẻo;
   • Có kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm trên cơ sở làm việc linh hoạt và hiệu quả với các nhóm đối tượng khác nhau trong công việc;
   • Biết duy trì hoạt động nhóm trên cơ sở đặt ra mục tiêu chung và phát triển nhóm trên cơ sở phát huy thế mạnh của bản thân và các cá nhân trong nhóm.
   • Biết cách xây dựng và quản lý kế hoạch công việc linh hoạt, hiệu quả;
   • Có khả năng đánh giá năng lực của cá nhân, biết cách xác định và phân công đúng người, đúng việc;
   • Biết cách giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng và tiến độ kế hoạch công việc;
   • Tinh tế trong đàm phán và thuyết trình đạt được mục tiêu đề ra;
   • Thành thạo trong giao tiếp;
   • Thành thạo trong việc vận dụng kỹ năng giao tiếp với người dùng tin;
   • Biết cách đàm phán nhằm đạt được mục tiêu đề ra;
   • Khéo léo và chuyên nghiệp trong giao tiếp khi có sự khác biệt về ngôn ngữ;
   • Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Cán bộ thông tin, thư viện của các bộ, ban, ngành, vụ, viện từ Trung ương đến địa phương, như các viện trong Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; thư viện Trung ương quân đội và toàn bộ thư viện trong hệ thống Bộ Quốc phòng; thư viện Văn phòng Quốc hội; thư viện thuộc hệ thống các Tổng cục, cục của Bộ Công an; viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ; Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học & Công nghệ; ban Đối ngoại Trung ương; Ban Dân vận; Các cơ quan lưu trữ quốc gia; thư viện của các trường đại học & cao đẳng; thư viện các trường thuộc hệ thống giáo dục phổ thông; thư viện của các tỉnh thành; Quận, Huyện, xã/phường,...

   Thư kí Văn phòng

   Thư ký văn phòng
   3 năm
   Thư ký văn phòng
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình ngành Thư ký văn phòng được thiết kế để đào tạo người thư ký văn phòng trình độ, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức:

   • Có đủ kiến thức chuyên môn cơ bản về nghiệp vụ thư ký văn phòng, như: luật hành chính, luật dân sự, văn bản quy phạm pháp luật và văn bản giao dịch hành chính, tâm lý quản lý, văn hóa Việt Nam, quản trị doanh nghiệp, quản trị văn phòng, kế toán đại cương,...
   • Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về Tư tưởng Hồ Chí Minh; am hiểu và làm việc đúng pháp luật.

   Về kỹ năng:

   • Có đủ các kỹ năng cơ bản để thực hiện các nghiệp vụ hành chính văn phòng, như: giao tiếp công sở, quản lý thông tin dữ liệu, lập kế hoạch công tác hàng ngày, tuần, tháng cho cơ quan, doanh nghiệp và lãnh đạo, chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lập và quản lý các hồ sơ công việc, soạn thảo các văn bản giao dịch, quản lý, làm công tác lưu trữ, sử dụng các phần mềm quản lý và soạn thảo văn bản, tài liệu, . . . .
   • Biết cách thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin để phục vụ công tác nghiệp vụ, hoặc trợ giúp lãnh đạo cơ quan.
   • Đạt trình độ tương đương Chứng chỉ tin học trình độ A, sử dụng thành thạo máy tính để giao dịch internet, sử dụng các phần mềm chyên ngành để quản lý thông tin dữ liệu và lưu trữ văn phòng.
   • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu các hợp đồng, văn bản hành chính, giao dịch thông thường bằng tiếng Anh.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Cử nhân tốt nghiệp có thể làm các công việc của một thư kí và cán bộ trong công tác văn phòng trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, dự án,...

   Thiết kế Đồ họa

   Thiết kế đồ họa
   3 năm
   Thiết kế đồ họa
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Thiết kế đồ họa, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức lý thuyết cơ bản về mỹ thuật tạo hình, khoa học màu sắc, nguyên lý thị giác, luật xa gần và bố cục tạo hình, sáng tạo hình ảnh.
   • Có kiến thức sâu về các phần mềm và sử dụng phần mềm thiết kế như: Coreldraw, photoshop, illustrator, indesign, 3D Max, Dreamver, Premeire Pro,...
   • Có kiến thức cơ bản về thiết kế thương hiệu và marketing trên internet.
   • Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, có thị hiếu thẩm mỹ, có phương pháp nghiên cứu, xây dựng ý tưởng và thực hiện một sản phẩm hay bộ sản phẩm đồ họa thuộc thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế ấn phẩm văn hóa, thiết kế quảng cáo thương mại như: logo, nhãn mác, bao bì, poster, tờ rơi, tờ gấp, catalogue, sách, tạp chí, báo, lịch, website,...
   • Có trình độ ngoại ngữ.
   • Có chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản.
   • Vân dụng được kiến thức chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế đồ họa. Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm đồ họa ứng dụng và đồ họa văn hóa, chính trị , xã hội.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng cứng

   • Có kỹ năng sử dụng thành thạo, linh hoạt, các phần mềm thiết kế đồ họa thông dụng như: Coreldraw, illustrator, photoshop, indesign, 3D Max, Premier Pro, thiết kế website.
   • Có kỹ năng thành thạo, sáng tạo trong việc thực hiện các đồ án thiết kế ấn phẩm văn hóa (sách, báo, tạp chí, lịch, brochure, tờ rơi, aphích,..), thiết kế thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông quảng cáo.
   • Có kỹ năng thành thạo, trong việc thực hiện các đồ án thiết kế đồ họa mở rộng như: thiết kế website, thiết kế dàn trang, dựng phim, kỹ xảo hậu kỳ, thiết kế phối cảnh nội thất 3D.

   Kỹ năng mềm

   • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình về ý tưởng và đồ án thiết kế trước khách hàng, đối tác.
   • Có kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức và thực hiện đồ án, dự án thiết kế có nhiều thành viên tham gia.
   • Có kiến thức ngoại ngữ đủ để giao tiếp và nghiên cứu tài liệu tham khảo thuộc nghề thiết kế đồ họa.
   • Có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn của nghề thiết kế đồ họa.
   • Có kỹ năng sử dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin để trao đổi, học tập và nghiên cứu về lĩnh vực thiết kế đồ họa.

   ​​​Cơ hội nghề nghiệp

   Cử nhân Cao đẳng ngành Mỹ thuật ứng dụng; chuyên ngành Thiết kế Đồ họa. Đủ năng lực phụ trách mảng Mỹ thuật hoặc nhân viên thiết kế, sáng tạo cho các công ty chuyên Đồ họa, quảng cáo, in ấn hoặc vị trí thiết kế tại phòng thiết kế của các tòa báo, sách; các doanh nghiệp có nhu cầu về Đồ họa.

   Quản lí Văn hóa

   Quản lý văn hóa
   3 năm
   Quản lý văn hóa
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh vien những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa để có năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển văn hóa xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Trình bày những kiến thức cơ bản về văn hóa nghệ thuật và khoa học xã hội, về phương pháp tổ chức, hướng dẫn và quản lý các hoạt động văn hóa tại các quận – huyện, phường – xã trên địa bàn thành phố;
   • Phân tích kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội của Việt Nam và thế giới, góp phần giữ gìn và xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa văn nghệ của Việt Nam và hội nhập nền văn hóa của thế giới;
   • Giải thích cơ sở lý luận về đường lối văn hóa-văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội - Nhân văn, phù hợp với chuyên ngành đào tạo;
   • Ứng dụng kiến thức vào thực tế (tại các trung tâm văn hóa, nhà Bảo tàng, khu di tích, danh thắng tiêu biểu tại trung ương và địa phương).

   Về kỹ năng

   • Tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa – nghệ thuật;
   • Thực hiện thành thạo một môn nghệ thuật: Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật;
   • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Tham gia công tác tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa tại các cơ sở có hoạt động văn hóa;
   • Trực tiếp thực hiện các hoạt động phong trào văn hoá tại cơ sở.

   Công tác Xã hội

   Công tác xã hội
   3 năm
   Công tác xã hội
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cán bộ cao đẳng về Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn Công tác xã hội và nắm vững các kỹ năng thực hành cơ bản về Công tác xã hội để giúp đỡ các cá nhân, các nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình. Thông qua đó, chức năng xã hội của các cá nhân, gia đình hay cộng đồng được tăng cường và họ sẽ hoà nhập một cách nhanh chóng vào cộng đồng xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Sinh viên được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội, công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng, kiến thức về chính sách an sinh xã hội với các nhóm đối tượng đặc thù; dân số kế hoạch hóa gia đình.
   • Được trang bị các kiến thức về tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức huy động nguồn lực.
   • Được trang bị kiến thức về giao tiếp, thương thuyết, vận động.
   • Nắm chắc hệ thống lý thuyết về hành vi con người, về hệ thống, lý thuyết tâm lý ứng dụng trong giải quyết vấn đề của đối tượng.
   • Nắm vững kiến thức tham vấn, trị liệu tâm lý.
   • Nắm vững kiến thức quản trị công tác xã hội.
   • Được trang bị kiến thức về nghiên cứu trong công tác xã hội.
   • Sử dụng tiếng anh chuyên ngành để tham khảo tài liệu và giao tiếp với người nước ngoài.
   • Ứng dụng thành thạo tin học trong công việc văn phòng và biết tìm kiếm, xử lý thông tin trên Internet phục vụ công việc chuyên môn.

   Về kỹ năng

   • Vận dụng tốt và linh hoạt các kỹ năng lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, kỹ năng phỏng vấn, tham vấn, trợ giúp đối tượng.
   • Thành thạo kỹ năng truyền thông vận động, kỹ năng giám sát, đánh giá, thu thập thông tin.
   • Có khả năng kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề công tác xã hội, những tình nguyện viên ở cơ sở.
   • Tổ chức được các chương trình hỗ trợ đối tượng.
   • Vận dụng tốt kỹ năng giải quyết xung đột trong nhóm và gia đình.
   • Thực hiện tốt kỹ năng thương thuyết.
   • Thực hiện tốt kỹ năng trị liệu tâm lý.
   • Thực hiện tốt kỹ năng xử lý khủng hoảng.
   • Thực hiện tốt kỹ năng quản trị trong công tác xã hội.
   • Ứng dụng thành thạo tin học trong công việc văn phòng và biết tìm kiếm, xử lý thông tin trên Internet phục vụ công việc chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Đào tạo cán bộ ngành Công tác xã hội làm việc tại các tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, các lĩnh vực có liên quan như giáo dục, y tế, pháp luật, văn hoá truyền.

   Giáo dục Mầm non

   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện công tác giáo dục trẻ và có khả năng học ở trình độ cao hơn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm vững hệ thống kiến thức giáo dục đại cương (tâm lý học, giáo dục học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn,...) cần thiết cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp.
   • Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non, cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới của lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non.

   Về kỹ năng

   • Có kỹ năng nghiên cứu và đánh giá sự phát triển của trẻ em.
   • Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá việc thực hiện các hoạt động giáo dục trẻ.
   • Có các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu đặc thù của giáo dục mầm non.
   • Có kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ.
   • Có kỹ năng vận dụng các thành tựu khoa học giáo dục mới vào thực tiễn giáo dục trẻ.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Trở thành giáo viên mầm non trong các trường công lập, quốc tế, dân lập, tư thục, nhóm trẻ gia đình.
   • Có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn.

   Giáo dục Đặc biệt

   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân khoa học ngành Giáo dục đặc biệt có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành thành thạo để tổ chức, chăm sóc giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt ở độ tuổi mầm non và tiểu học theo yêu cầu của ngành giáo dục đặc biệt (giáo dục chuyên biệt và giáo dục hòa nhập); có khả năng tư vấn, giúp đỡ phụ huynh, giáo viên ở các cấp học trong nuôi dạy và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt; có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học Giáo dục đặc biệt tại các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên ở các trình độ cao hơn trong các lĩnh vực thuộc khoa học Giáo dục.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm phát triển tâm sinh lý trẻ có nhu cầu đặc biệt; nắm vững những nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt theo mục tiêu của giáo dục đặc biệt; có những kiến thức về can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trước tuổi học và hiểu biết sâu một trong các lĩnh vực đặc thù của ngành học (giáo dục trẻ khiếm thính, giáo dục trẻ khiếm thị, giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ…).

   Về kỹ năng

   Có khả năng thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong môi trường chuyên biệt và hòa nhập; có kỹ năng quan sát, phát hiện và chẩn đoán kịp thời những bất thường về tâm sinh lý, bệnh lý, thể lực của trẻ; có kỹ năng sử dụng các phương pháp giao tiếp đặc thù trong giáo dục đặc biệt; có kỹ năng nhận biết, tổ chức nghiên cứu những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục đặc biệt; có kỹ năng quản lý, hỗ trợ các chương trình giáo dục hòa nhập tại các cơ sở giáo dục địa phương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể áp dụng ngành học của mình vào các vị trí sau:
   • Giáo viên tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt
   • Giáo viên hỗ trợ học sinh khuyết tật học và hòa nhập tại các cơ sở giáo dục hòa nhập.
   • Chuyên viên giáo dục đặc biệt tại các Sở, Phòng Giáo dục – Đào tạo và Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
   • Nghiên cứu viên của các Trung tâm nghiên cứu và cán bộ của các tổ chức phi chính phủ
   • Gia sư tại nhà cho các bé có nhu cầu đặc biệt
   • Nhân viên bán hàng, tư vấn về các sản phẩm trợ thính cho các cửa hàng

   Sư phạm Tin học

   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Xã hội - Nhân văn
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Khoa học ngành Sư phạm Tin học – có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức và kĩ năng chuyên môn cần thiết của ngành học; nắm vững cơ sở lý luận và phương pháp dạy học môn Tin học đối với các cấp học/đối tượng học khác nhau để đáp ứng được các yêu cầu giảng dạy Tin học trong thời đại mới.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm vững các kiến thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học và phương pháp giáo dục học sinh bậc trung học phổ thông.
   • Nắm vững chương trình Tin học bậc THCS và các tri thức về phương pháp giảng dạy Tin học ở trường THCS.
   • Có kiến thức cơ sở ngành về phân tích thiết kế các hệ thống thông tin cỡ vừa và nhỏ; thiết kế và thực hiện các phần mềm; nắm vững công nghệ lập trình; thiết kế và quản trị mạng.
   • Có trình độ toán cho tin học để hiểu biết và giải quyết các vấn đề liên quan đến toán học, lập trình.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng cứng

   • Khai thác, quản lý và vận hành được hệ thống máy tính và mạng máy tính trong các cơ sở giáo dục.
   • Kỹ năng lập trình máy tính trong một số ngôn ngữ bậc cao.
   • Kỹ năng tìm hiểu, xây dựng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm trong công tác giảng dạy và quản lý trường học.
   • Thiết kế, quản lý kế hoạch dạy học và giáo dục dựa trên kiến thức nội dung môn học, người học, cộng đồng và mục tiêu của chương trình.
   • Khai thác được các thành tựu của khoa học công nghệ trong giáo dục. Sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau để khuyến khích sự phát triển tư duy, giải quyết vấn đề và các kỹ năng thể hiện của người học

   Kỹ năng mềm

   • Có khả năng tạo môi trường học tập tương tác trên cơ sở hiểu biết động cơ và hành vi của cá nhân và nhóm, khuyến khích người học chủ động trong học tập và tự tạo động cơ học tập.
   • Sử dụng các phương pháp đánh giá khác nhau đảm bảo yêu cầu công khai, công bằng, khách quan, chính xác, toàn diện và phát triển năng lực tự đánh giá của người học. Phân tích kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh quá trình dạy và học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Củ nhân sau khi tốt nghiệp có thể làm giáo viên Tin học tại trường tiểu học và trung học cơ sở.

   Sư phạm Âm nhạc

   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Xã hội - Nhân văn
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các tr­ường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc của các trường nghệ thuật và văn hoá – nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và âm nhạc.

   Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và khả năng quản lý công tác dạy học âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.

   Về kỹ năng

   • Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.
   • Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc.
   • Có khả năng thể hiện các ca khúc nghệ thuật, diễn tấu được các bản nhac soạn cho đàn Electric Keyboard.
   • Có nghiệp vụ dạy học âm nhạc ở các cấp học phổ thông và trình độ cao đẳng, đại học.
   • Nắm đư­ợc phư­ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc.
   • Có năng lực tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.
   • Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội phối hợp với nhà tr­ường trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.
   • Biết theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về chuyên ngành bậc học nhằm không ngừng nâng cao trình độ.
   • Trợ giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục về công tác dạy học âm nhạc.
   • Có khả năng đóng góp vào phong trào âm nhạc chung.
   • Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Đào tạo giáo viên Âm nhạc cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, cán bộ chuyên môn cho các cơ sở văn hoá, giáo dục.

   Sư phạm Mĩ thuật

   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Xã hội - Nhân văn
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Sư phạm Mỹ thuật là ngành sư phạm đào tạo các cử nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn Mỹ thuật ở các cấp học, các khoa sư phạm Mỹ thuật của các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam; có khả năng học ở các trình độ cao hơn, và nắm bắt thành thạo các kiến thức về mỹ thuật, cung cấp nguồn nhân lực đào tạo về nghệ thuật cho đất nước.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Nắm vững kiến thức cơ bản về những môn học chuyên môn (Hình hoạ, Trang trí, Bố cục ...) và nghiệp vụ sư phạm cũng như những kiến thức khoa học về giáo dục đại cương.

   Về kỹ năng

   Có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, kỹ năng dạy học và tổ chức các hoạt động Mỹ thuật, kỹ năng nghiên cứu các vấn đề của giáo dục Mỹ thuật và vận dụng các thành tựu đó vào thực tiễn xã hội.

   Biết vận dụng các kiến thức được đào tạo vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học về sư phạm Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Đào tạo giáo viên Mỹ thuật cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, cán bộ chuyên môn cho các cơ sở văn hoá, giáo dục.

   Lưu trữ học

   Lưu trữ
   3 năm
   Lưu trữ
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình ngành Lưu trữ được thiết kế để đào tạo lưu trữ viên trình độ, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác lưu trữ, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn phù hợp với ngành đào tạo để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
   • Nắm vững và vận dụng được những kiến thức cơ bản về: văn bản quản lí nhà nước, về công tác văn thư, lưu trữ, hành chính học. Tổ chức khai thác, sử dụng, lưu trữ và bảo quản tài liệu.
   • Đạt trình độ B về Tiếng Anh, Tin học ứng dụng
   • Bước đầu có thể sử dụng được Tiếng Anh, Tin học trong công tác, học tập và nghiên cứu.

   Về kỹ năng

   • Có kĩ năng cơ bản trong các lĩnh vực khai thác, sử dụng, lưu trữ và bảo quản tài liệu.
   • Có kĩ năng soạn thảo văn bản, lập và quản lí hồ sơ, tổ chức các hoạt động văn phòng.
   • Xây dựng kế hoạch quản lý các điều kiện phục vụ công tác văn thư, lưu trữ.
   • Sử dụng được các phần mềm tin học phục vụ công tác văn thư, lưu trữ.
   • Có khả năng giao tiếp, hoạt động độc lập và làm việc theo nhóm. Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Cán bộ, nhân viên văn thư, lưu trữ và các chức danh khác tại văn phòng các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp hoặc tại văn phòng các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội và các trung tâm lưu trữ Nhà nước.

   Tiếng Anh

   Ngôn ngữ Anh
   3 năm
   Ngôn ngữ Anh
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên).
   • Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Cơ hội nghề nghiệp

   Đánh giá

   2 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   7.7
   Cơ sở vật chất
   7.3
   Môi trường HT
   7.3
   HĐ ngoại khoá
   7.7
   Cơ hội việc làm
   7.7
   Tiến bộ bản thân
   7.7
   Thủ tục hành chính
   7.3
   Quan tâm sinh viên
   7.3
   Hài lòng về học phí
   7.7
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.7
   Giảng viên
   7.7
   Cơ sở vật chất
   7.3
   Môi trường HT
   7.3
   HĐ ngoại khoá
   7.7
   Cơ hội việc làm
   7.7
   Tiến bộ bản thân
   7.7
   Thủ tục hành chính
   7.3
   Quan tâm sinh viên
   7.3
   Hài lòng về học phí
   7.7
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.7

   Chi tiết từ học viên

   Lê Minh Anh Lê Minh Anh
   Lê Minh Anh Lê Minh Anh
    

   Thư Viện Cần Nâng Cấp

   Đã học khoá học: sinh viên tại đây.

   Ưu điểm

   Môi trường sư phạm rất chuyên nghiệp, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Giảng viên rất nhiệt tình, đồng thời có cách giản dạy vô cùng sáng tạo, phù hợp với nhiều loại học sinh

   Điểm cần cải thiện

   Thư viên của trường quá cũ, cần được nâng cấp và có số lượng đầu sách và tài liệu nghèo nàn, không thực sự hữu ích cho học viên.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình tham gia khóa học tại đây và trải nghiệm khá tốt. Các học viên trong khóa có trình độ ngang bằng nhau nên khá phù hơp cho việc hoạt động nhóm. Giảng viên hướng dẫn rất nhiệt tình và có góc nhìn sáng tạo, khiến cho mình có cảm giác mới lạ và thú vị. Trợ giảng cũng rất nhiệt tình hướng dẫn cho các học viên.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Hiền Đặng
   Hiền Đặng
    

   Môi Trường Cho Những Người Yêu Ngành Sư Phạm

   Đã học khoá học: Sư phạm Sử tại đây.

   Ưu điểm

   Truyền thống giảng dạy lâu đời. Giảng viên dạy giỏi, dễ hiểu.

   Điểm cần cải thiện

   Nhược điểm lớn nhất của trường là quá nhỏ, ít không gian chia sẻ, cũng như không gian học tập của sinh viên.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Hoạt động các chương trình tình nguyện từ clb, quen được những người bạn hết sức tuyệt vời.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Địa điểm