Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương

2 đánh giá
7.6
Khá
2 đánh giá

Chương trình

Kinh tế Gia đình - Chăm sóc trẻ

Kinh tế gia đình

Kinh tế Gia đình - Chăm sóc trẻ

Ngành

Kinh tế gia đình

Việt Nam học - Văn hóa du lịch

Việt Nam học

Việt Nam học - Văn hóa du lịch

Ngành

Việt Nam học

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

Ngành

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Thiết kế Thời trang

Thiết kế thời trang

Thiết kế Thời trang

Ngành

Thiết kế thời trang

Công nghệ Thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ Thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị Văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị Văn phòng

Ngành

Quản trị văn phòng

Khoa học Thư viện

Khoa học thư viện

Khoa học Thư viện

Ngành

Khoa học thư viện

Thư kí Văn phòng

Thư ký văn phòng

Thư kí Văn phòng

Ngành

Thư ký văn phòng

Thiết kế Đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế Đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

Quản lí Văn hóa

Quản lý văn hóa

Quản lí Văn hóa

Ngành

Quản lý văn hóa

Công tác Xã hội

Công tác xã hội

Công tác Xã hội

Ngành

Công tác xã hội

Giáo dục Mầm non

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục Mầm non

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục Đặc biệt

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục Đặc biệt

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Tin học

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Tin học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Âm nhạc

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Âm nhạc

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mĩ thuật

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mĩ thuật

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Lưu trữ học

Lưu trữ

Lưu trữ học

Ngành

Lưu trữ

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.3
Môi trường HT
7.3
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
7.7
Thủ tục hành chính
7.3
Quan tâm sinh viên
7.3
Hài lòng về học phí
7.7
Sẵn sàng giới thiệu
7.7
Giảng viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.3
Môi trường HT
7.3
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
7.7
Thủ tục hành chính
7.3
Quan tâm sinh viên
7.3
Hài lòng về học phí
7.7
Sẵn sàng giới thiệu
7.7

Giới thiệu

Địa điểm