Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Nha Trang | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Nha Trang

   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Nha Trang
   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Nha Trang
   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Nha Trang
   3 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   5 khóa học

   Giáo dục mầm non

   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Xã hội - Nhân văn
   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung

   Đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Giáo dục mầm non trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: Có đủ phẩm chất, năng lực và sức khoẻ để đảm bảo thực hiện tốt chương trình GDMN, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của GDMN, có kỹ năng tự bồi dưỡng.

   Mục tiêu cụ thể

   Về kiến thức
   Phân tích được :

   • Đặc điểm phát triển tâm, sinh lý của trẻ em các giai đoạn lứa tuổi mầm non ;
   • Chương trình giáo dục mầm non hiện hành (mục tiêu, nội dung, các quan điểm,
   • nguyên tắc xây dựng chương trình);
   • Kiến thức lý luận cơ bản về :
    • Giáo dục mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ (mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện);
    • Chăm sóc – nuôi dưỡng, phòng bệnh và xử lý ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp;
    • Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mầm non;
    • Xây dựng, đánh giá, điều chỉnh và phát triển kế hoạch chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non;
    • Quản lý nhóm, lớp ở trường mầm non.

   Trình bày được nội dung cơ bản : chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức xã hội, nhân văn liên quan đến hoạt động nghề nghiệp

   Về kỹ năng

   • Xây dựng, đánh giá, điều chỉnh và phát triển kế hoạch chăm sóc - giáo dục phù hợpvới mục tiêu, đặc điểm phát triển của trẻ và điều kiện thực tiễn ;
   • Xây dựng môi trường giáo dục phát huy tính tích cực, đáp ứng được nhu cầu, khả năng của trẻ
   • Tổ chức các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non khoa học, theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ
   • Làm được đồ dùng, đồ chơi từ các nguồn nguyên vật liệu; sử dụng có hiệu quả các loại đồ dùng, đồ chơi và các loại nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ
   • Đánh giá được sự phát triển của trẻ trong nhóm, lớp quản lý; hiệu quả hoạt động của bản thân, của bạn và giáo viên mầm non
   • Quản lý nhóm, lớp hiệu quả
   • Phối hợp được với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc -giáo dục trẻ
   • Phát hiện và xử lý được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục mầm non
   • Xây dựng, thực hiện, điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện phẩm chất vànăng lực , nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội
   • Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
   • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quyđịnh tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và
   • Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.)

   Về khả năng công tác

   Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm những công việc sau:

   • Giáo viên làm việc tại các loại hình trường, lớp mầm non;
   • Cán bộ phụ trách giáo dục mầm non tại các phòng giáo dục, trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ.

   Thời gian đào tạo : 2 đến 3 năm
   Khối lượng kiến thức toàn khóa : 100 tín chỉ

   Giáo dục thể chất

   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Xã hội - Nhân văn
   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung

   Đào tạo giáo viên Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng có phẩm chất, năng lực và sức khỏe đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở; có khả năng đáp ứng những yêu cầu phát triển phong trào Thể dục, thể thao; có kỹ năng tự bồi dưỡng.

   Mục tiêu cụ thể

   Kiến thức
   Phân tích được:
   Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở;
   Kiến thức lý luận cơ bản về:

   • Thiết kế, tổ chức và kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục học sinh tiểu học và trung học cơ sở;
   • Giải phẫu, sinh lý, vệ sinh và y học TDTT;
   • Thể thao (thể dục, điền kinh, trò chơi vận động, bóng chuyền, võ thuật) và tổ chức dạy học thể dục cho học sinh tiểu học, THCS theo hướng phát huy tính tích cực của người học;

   Chương trình môn thể dục bậc tiểu học và THCS;

   Kỹ năng

   • Thu thập, xử lý và sử dụng được thông tin về đối tượng người học và môi trường giáo dục vào hoạt động dạy học, giáo dục;
   • Xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh và phát triển được kế hoạch giáo dục, dạy học thể dục bậc tiểu học, THCS theo hướng phát triển năng lực người học, đảm bảo tính phù hợp, khả thi;
   • Thực hiện thành thạo những kỹ năng cơ bản của các môn thể thao (thể dục, điền kinh, trò chơi vận động, bóng chuyền, võ thuật) phục vụ dạy học thể dục ở trường Tiểu học, THCS và thể thao phong trào;
   • Thực hiện được công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác Đội ở tiểu học, THCS;
   • Phối hợp được với gia đình, cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường;
   • Xây dựng, quản lý và sử dụng được hồ sơ dạy học, giáo dục học sinh tiểu học, THCS;
   • Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện phẩm chất và năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội;
   • Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 (B1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
   • Trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   Về khả năng công tác

   • Giảng dạy giáo dục thể chất tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở.
   • Phụ trách công tác Đoàn, Đội, Sao nhi đồng, các hoạt động ngoại khóa TDTT ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở.
   • Hướng dẫn tập luyện, tổ chức các hoạt động liên quan đến thể dục, thể thao tại các trung tâm, câu lạc bộ và các công ty tổ chức sự kiện thể thao.

   Thời gian đào tạo: 2 đến 3 năm.
   Khối lượng kiến thức toàn khóa (không kể Giáo dục quốc phòng – An ninh): 99 tín chỉ - Số tiết: 1890
   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc tương đương có năng khiếu thể thao.

   Giáo dục đặc biệt

   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Xã hội - Nhân văn
   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt có đầy đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật; có khả năng đáp ứng được sự phát triển của ngành học, có kỹ năng tự bồi dưỡng.

   Về kiến thức
   * Phân tích được các kiến thức cơ bản về:

   • Trẻ khuyết tật và giáo dục trẻ khuyết tật;
   • Chẩn đoán, đánh giá và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật;
   • Tổ chức các hoạt động giáo dục - dạy học trẻ các dạng tật (khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ) ở độ tuổi mầm non, tiểu học;
   • Xây dựng, đánh giá, điều chỉnh và phát triển kế hoạch giáo dục - dạy học trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non, tiểu học;
   • Quản lý nhóm, lớp trẻ khuyết tật;

   * Trình bày được kiến thức khái quát về:

   • Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học hiện hành (mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức);
   • Chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và xử lý ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp ở trẻ khuyết tật tuổi mầm non và tiểu học;
   • Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng CSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức xã hội, nhân văn liên quan đến giáo dục đặc biệt.

   Về kỹ năng

   • Xây dựng, đánh giá, điều chỉnh và phát triển kế hoạch giáo dục – dạy học phù hợp đặc điểm phát triển của trẻ khuyết tật và điều kiện thực tiễn;
   • Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật;
   • Tổ chức được các hoạt động can thiệp sớm, giáo dục, dạy học trẻ khuyết tật tuổi mầm non và tiểu học;
   • Sử dụng được ngôn ngữ ký hiệu, chữ Braille và các thiết bị hỗ trợ trẻ khuyết tật trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật;
   • Đánh giá được sự phát triển của trẻ khuyết tật; hiệu quả hoạt động của bản thân, của bạn và của giáo viên giáo dục đặc biệt;
   • Quản lý nhóm, lớp trẻ khuyết tật đảm bảo an toàn, hiệu quả;
   • Phối hợp được với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật;
   • Phát hiện và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục;
   • Xây dựng, thực hiện, điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện phẩm chất và năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội;
   • Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
   • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

   Về khả năng công tác
   Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm những công việc sau:

   • Giáo viên dạy trẻ khuyết tật trong các loại hình trường, lớp:
    • Giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập ở bậc mầm non, tiểu học;
    • Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trung tâm Giáo dục Đặc biệt; trung tâm bảo trợ xã hội;
   • Cán bộ phụ trách chuyên môn Giáo dục Đặc biệt tại các Trung tâm tư vấn giáo dục trẻ khuyết tật.

   Thời gian đào tạo: 2 đến 3 năm
   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 100 tín chỉ
   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc tương đương

   Sư phạm tiếng Anh

   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Xã hội - Nhân văn
   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo giáo viên tiếng Anh trình độ cao đẳng có phẩm chất năng lực và sức khỏe đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục tiếng Anh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS); có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của bậc học, có kỹ năng tự bồi dưỡng.

   Về kiến thức
   Phân tích được:

   • Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở;
   • Kiến thức lý luận cơ bản về thiết kế, tổ chức và kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục học sinh tiểu học và trung học cơ sở;
   • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Anh (phát âm, từ vựng, ngữ pháp) và tổ chức dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học, THCS theo hướng phát huy tính tích cực của người học;
   • Chương trình môn tiếng Anh bậc tiểu học và THCS;

   Trình bày được:

   • Kiến thức lý luận cơ bản về công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác đội, sao nhi đồng;
   • Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng CSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức xã hội, nhân văn liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.
   • Thu thập, xử lý và sử dụng được thông tin về đối tượng người học và môi trường giáo dục vào hoạt động dạy học, giáo dục;
   • Xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh và phát triển được kế hoạch giáo dục, dạy học tiếng Anh bậc tiểu học, THCS theo hướng phát triển năng lực người học, đảm bảo tính phù hợp, khả thi;
   • Sử dụng thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh đạt bậc 4/6 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) hoặc B2 (Khung CEFR) phục vụ dạy học tiếng Anh ở Tiểu học, THCS;
   • Thực hiện được công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác Đội, Sao nhi đồng ở tiểu học, THCS;
   • Phối hợp được với gia đình, cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường,
   • Xây dựng, quản lý và sử dụng được hồ sơ dạy học, giáo dục học sinh tiểu học, THCS;
   • Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện phẩm chất và năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội;
   • Phát hiện và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục tiểu học và Trung học cơ sở, đáp ứng những yêu cầu đổi mới trong giáo dục;
   • Trình độ Tiếng Nga ở mức độ sơ cấp;
   • Trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   Về khả năng công tác

   Dạy tiếng Anh tại các trường Tiểu học và THCS, các nhà thiếu nhi, trung tâm ngoại ngữ; và tổ chức các hoạt động ngoại khóa về tiếng Anh ở trường Tiểu học, THCS.
   Phụ trách công tác chủ nhiệm, công tác Đội, Sao Nhi đồng
   Thời gian đào tạo: 2 đến 3 năm
   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 98 tín chỉ (không tính GDQP và GDTC) - 1770 tiết (không tính GDQP và GDTC, Kiến tập và Thực tập sư phạm)
   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Sư phạm Âm nhạc

   Xã hội - Nhân văn
   3 năm
   Xã hội - Nhân văn
   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo giáo viên âm nhạc có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục âm nhạc Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS); có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của cấp học, có kĩ năng tự bồi dưỡng.


   Về kiến thức
   * Phân tích được:

   • Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở;

   • Kiến thức lý luận cơ bản về thiết kế, tổ chức và kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục học sinh tiểu học và trung học cơ sở;
   • Kiến thức cơ bản về âm nhạc (Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam, Hình thức và thể loại âm nhạc, Hòa âm, Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Nhạc khí phổ thông) và tổ chức dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học, THCS theo hướng phát huy tính tích cực của người học;
   • Chương trình, sách giáo khoa môn âm nhạc bậc tiểu học và THCS;

   * Trình bày được:
   Kiến thức lý luận cơ bản về công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác đội, sao nhi đồng;
   Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, đường lối lãnh đạo của Đảng CSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức xã hội, nhân văn liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.

   Về kỹ năng

   • Thu thập, xử lý và sử dụng được thông tin về đối tượng người học và môi trường giáo dục vào hoạt động dạy học, giáo dục.
   • Xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh và phát triển được kế hoạch giáo dục, dạy học âm nhạc bậc tiểu học, THCS theo hướng phát triển năng lực người học, đảm bảo tính phù hợp, khả thi.
   • Thực hiện thành thạo các kỹ năng cơ bản về đàn, hát, xướng âm, dàn dựng phục vụ dạy học âm nhạc ở trường Tiểu học, THCS và trong sinh hoạt văn hóa- văn nghệ cộng đồng.
   • Thực hiện được công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác Đội, Sao nhi đồng ở tiểu học, THCS
   • Phối hợp được với gia đình, cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường
   • Xây dựng, quản lý và sử dụng được hồ sơ dạy học, giáo dục học sinh tiểu học, THCS
   • Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội
   • Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục Tiểu học và THCS.
   • Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 (B1) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng ở Việt Nam
   • Trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.


   Về khả năng công tác

   • Giảng dạy âm nhạc tại trường Tiểu học và THCS.
   • Phụ trách công tác Đoàn, Đội, Sao nhi đồng, các hoạt động ngoại khóa về âm nhạc ở trường Tiểu học và THCS
   • Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ quần chúng tại các nhà văn hóa và cộng đồng

   Thời gian đào tạo: 2 đến 3 năm
   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 100 tín chỉ - 1905 tiết (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh)
   Đối tượng tuyển sinh:
   Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
   Có năng khiếu âm nhạc

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang chuyên đào tạo các ngành Giáo dục mầm non, Sư phạm anh văn, Quản trị văn phòng, Sư phạm âm nhạc, Đồ họa, Giáo dục thể chất

   Giới thiệu về trường

   Thành lập Trường trung học Sư phạm Nuôi dạy trẻ TW3 (Quyết định số 761/QĐ ngày 26 tháng 9 năm 1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc thành lập Trường THSP Nuôi dạy trẻ TW3; Thứ trưởng Hồ Trúc ký)

   Đào tạo 08 chuyên ngành trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, trong đó có:

   • 05 chuyên ngành sư phạm: Mầm non, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục đặc biệt.

   • 03 chuyên ngành ngoài sư phạm (từ năm học 2009-2010): Đồ họa, Quản trị văn phòng Lưu trữ, Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch).

   • Tuyển sinh trong toàn quốc.

   Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trường

   Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trường

   Chương trình đào tạo

   1. Ngành giáo dục Mầm non

   2. Ngành Giáo dục đặc biệt

   3. Ngành Giáo dục Thể chất

   3. Ngành Sư phạm Âm nhạc

   4. Ngành Sư phạm Tiếng anh

   5. Ngành Việt Nam học

   6. Ngành Quản trị văn phòng

   7. Ngành Sư phạm Mỹ thuật

   8. Ngành Thiết kế đồ họa

   Hình ảnh của trường

   Hình ảnh của trường

   Nguồn: Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

   Địa điểm