Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn

   Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn
   Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn
   Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn
   Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn
   4 hình
   8.5
   Tốt
   5 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   13 ngành

   Việt Nam học- Hướng dẫn viên du lịch

   Việt Nam học
   3 năm
   Việt Nam học
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   - Đào tạo những người làm việc trong ngành Du lịch có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt. Có kỹ năng làm việc trong các doanh nghiệp lữ hành đồng thời có khả năng tiếp tục học tập, để nâng cao trình độ hoặc phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

   - Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các cơ sở kinh doanh du lịch, các doanh nghiệp du lịch lữ hành nhà nước, tư nhân và liên doanh. Những người đủ điều kiện có thể tiếp tục học thêm chương trình liên thông Cao đẳng và Đại học.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức cơ sở ngành

   Tổng quan du lịch

   Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản về: lịch sử phát triển của ngành du lịch thế giới, ngành du lịch Việt Nam, sự nghiệp kinh doanh du lịch của ông Tổ “nghề du lịch” Thomas Cook, các xu hướng hoạt động du lịch hiện đại, khái niệm cơ bản về sản phẩm du lịch, những đặc tính của sản phẩm du lịch, cách phân loại các loại hình du lịch… Học phần còn trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị doanh nghiệp du lịch và những quy định quản lý Nhà nước về Du lịch.

   Tâm lý du khách

   Cung cấp cho sinh viên kiến thức đánh giá, nhận biết, điều khiển và điều chỉnh hành vi của con người trong hoạt động du lịch; tìm ra quy luật hoạt động con người chi phối du lịch nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả trong du lịch.

   Kỹ năng giao tiếp

   Môn học giới thiệu các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp, giao tiếp có hiệu quả, kỹ thuật quan tâm đến khách hàng, đáp ứng mong đợi của khách hàng. Môn học còn cung cấp các kiến thức về sử dụng điện thoại và giải quyết những phàn nàn của khách.

   Địa lý du lịch

   Môn học cung cấp hệ thống kiến thức về đối tượng nghiên cứu, các nguồn lực phát triển du lịch, những đánh giá về tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ các ngành du lịch. Ngoài ra, môn học còn giúp cho học viên hiểu biết những đặc điểm cơ bản của tình hình kinh tế, xã hội hiện nay, các tổ chức liên kết kinh tế, du lịch trên thế giới.

   Cơ sở văn hóa Việt Nam

   Trang bị các kiến thức về giá trị văn hóa truyền thống, nắm bắt các giai đoạn văn hóa Việt Nam qua từng thời kỳ, bổ sung kiến thức văn hóa Việt Nam nhằm phục vụ cho ngành nghề du lịch. Giúp sinh viên so sánh văn hóa Việt Nam khác văn hóa các nước.

   Lịch sử Việt Nam

   Cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại. Thông qua các bài học lịch sử, sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan về tiến trình phát triển dân tộc, các triều đại phong kiến ở Việt Nam, những thành tựu văn hóa - khoa học kỹ thuật Việt Nam, những trang sử hào hùng về công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

   Kế toán du lịch

   Cung cấp những kiến thức cơ bản về các nguyên lý kế toán chung và việc vận dụng nó vào doanh nghiệp du lịch, các khái niệm và phạm vi của kế toán trong các doanh nghiệp du lịch, các kỹ thuật ghi chép và lập báo cáo tài chính, các phương pháp tác nghiệp của kế toán.

   Marketing du lịch

   Cung cấp những kiến thức căn bản về các nguyên lý marketing và việc vận dụng vào thực tiễn kinh doanh bao gồm: Định nghĩa marketing hiện đại; Đại cương hoạt động marketing của doanh nghiệp như môi trường marketing và thị trường của doanh nghiệp…

   Tin học nâng cao

   Cung cấp những kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng trong quản trị kinh doanh: những ứng dụng của các phần mềm Foxpro, Windows, Excel trong các bài toán kinh doanh và các kỹ thuật quản trị; xử lý, gửi nhận tin trên mạng cục bộ cũng như internet.

   Kiến thức cơ sở ngành

   Tổng quan du lịch

   Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản về: lịch sử phát triển của ngành du lịch thế giới, ngành du lịch Việt Nam, sự nghiệp kinh doanh du lịch của ông Tổ “nghề du lịch” Thomas Cook, các xu hướng hoạt động du lịch hiện đại, khái niệm cơ bản về sản phẩm du lịch, những đặc tính của sản phẩm du lịch, cách phân loại các loại hình du lịch… Học phần còn trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị doanh nghiệp du lịch và những quy định quản lý Nhà nước về Du lịch.

   Tâm lý du khách

   Cung cấp cho sinh viên kiến thức đánh giá, nhận biết, điều khiển và điều chỉnh hành vi của con người trong hoạt động du lịch; tìm ra quy luật hoạt động con người chi phối du lịch nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả trong du lịch.

   Kỹ năng giao tiếp

   Môn học giới thiệu các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp, giao tiếp có hiệu quả, kỹ thuật quan tâm đến khách hàng, đáp ứng mong đợi của khách hàng. Môn học còn cung cấp các kiến thức về sử dụng điện thoại và giải quyết những phàn nàn của khách.

   Địa lý du lịch

   Môn học cung cấp hệ thống kiến thức về đối tượng nghiên cứu, các nguồn lực phát triển du lịch, những đánh giá về tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ các ngành du lịch. Ngoài ra, môn học còn giúp cho học viên hiểu biết những đặc điểm cơ bản của tình hình kinh tế, xã hội hiện nay, các tổ chức liên kết kinh tế, du lịch trên thế giới.

   Cơ sở văn hóa Việt Nam

   Trang bị các kiến thức về giá trị văn hóa truyền thống, nắm bắt các giai đoạn văn hóa Việt Nam qua từng thời kỳ, bổ sung kiến thức văn hóa Việt Nam nhằm phục vụ cho ngành nghề du lịch. Giúp sinh viên so sánh văn hóa Việt Nam khác văn hóa các nước.

   Lịch sử Việt Nam

   Cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại. Thông qua các bài học lịch sử, sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan về tiến trình phát triển dân tộc, các triều đại phong kiến ở Việt Nam, những thành tựu văn hóa - khoa học kỹ thuật Việt Nam, những trang sử hào hùng về công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

   Kế toán du lịch

   Cung cấp những kiến thức cơ bản về các nguyên lý kế toán chung và việc vận dụng nó vào doanh nghiệp du lịch, các khái niệm và phạm vi của kế toán trong các doanh nghiệp du lịch, các kỹ thuật ghi chép và lập báo cáo tài chính, các phương pháp tác nghiệp của kế toán.

   Marketing du lịch

   Cung cấp những kiến thức căn bản về các nguyên lý marketing và việc vận dụng vào thực tiễn kinh doanh bao gồm: Định nghĩa marketing hiện đại; Đại cương hoạt động marketing của doanh nghiệp như môi trường marketing và thị trường của doanh nghiệp…

   Tin học nâng cao

   Cung cấp những kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng trong quản trị kinh doanh: những ứng dụng của các phần mềm Foxpro, Windows, Excel trong các bài toán kinh doanh và các kỹ thuật quản trị; xử lý, gửi nhận tin trên mạng cục bộ cũng như internet.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản trị lữ hành có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: (1) Hướng dẫn viên quốc tế, hướng dẫn viên nội địa hay thuyết minh viên tại các khu du lịch, điểm du lịch; (2) Các dự án phát triển du lịch, các doanh nghiệp du lịch; (3) Các cơ quan, viện nghiên cứu phát triển và quản lý du lịch; (4) Chuyên viên thiết kế và phát triển sản phẩm lữ hành, điều hành tour hay hoạch định chiến lược marketing và kinh doanh lữ hành tại các công ty du lịch; (5) Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

   Thiết kế Thời trang

   Thiết kế thời trang
   3 năm
   Thiết kế thời trang
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo ngành thiết kế thời trang trình độ đại học nhằm trang bị cho người học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực may mặc, làm cơ sở cho việc áp dụng những nguyên lý kỹ thuật và các kỹ năng thực hành để tổ chức triển khai trong quá trình sản xuất công nghiệp; biết vận dụng những kiến thức cơ bản và các kỹ năng kỹ thuật vào thực tiễn một cách phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội; có khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo cao hơn để có thể phát triển toàn diện hơn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu các kiến thức cơ bản về mỹ thuật và thẩm mỹ trong lĩnh vực may mặc; biết phương pháp thiết kế các loại sản phẩm may cơ bản
   • Nhận biết, phân loại, sử dụng và bảo quản các loại nguyên phụ liệu may
   • Có các kiến thức cơ bản về trang thiết bị ngành may, biết phương pháp vận hành và bảo trì
   • Hiểu biết các kiến thức nền tảng về qui trình sản xuất, quản lý chất lượng trong sản xuất may công nghiệp
   • Có kiến thức về quản lý, kinh doanh dịch vụ hàng may mặc

   Kỹ năng:

   • Biết ứng dụng các kiến thức khoa học cơ bản để xác định và hình thành các vấn đề nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành
   • Phân tích và đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề trong thực tế sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ may và các ngành liên quan
   • Có khả năng thiết kế và thử nghiệm các qui trình sản xuất trong công nghiệp cho các sản phẩm khác nhau
   • Nhận thức và xác định được tầm quan trọng của các giải pháp kỹ thuật trong quá trình phát triển công nghệ thuộc chuyên ngành may
   • Đánh giá được mối tương quan trong các công đoạn chuẩn bị và triển khai của một hệ thống sản xuất công nghiệp thuộc lĩnh vực may với các chuyên ngành liên quan
   • Xây dựng ý tưởng và hình thành các giải pháp thiết kế trong lĩnh vực sản xuất theo yêu cầu của sản phẩm may công nghiệp

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành kỹ thuật viên may và thiết kế thời trang, có thể làm việc trong các xí nghiệp may công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh về may và thời trang.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   3 năm
   Quản trị kinh doanh
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình nhằm đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm với xã hội. Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, về quản trị kinh doanh hiện đại, những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; và có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Cử nhân Quản trị Kinh doanh được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế và xã hội; các kiến thức chuyên sâu, hiện đại về quản trị doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh trong môi trường hội nhập quốc tế như kiến thức về quản tri ̣chiến lược, quản trị sản xuất, quản tri ̣nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị chất lượng, thương mại điện tử; các kiến thức về quá trình tổ chức, phối kết hợp các nguồn lực để đáp ứng tốt nhất nhu cầu biến đổi và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp; có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể và biến đổi.

   Kỹ năng:

   • Các kỹ năng chuyên môn như: kỹ năng hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh trong quản trị;
   • Các kỹ năng thực hành nghề nghiệp như: thiết lập cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, triển khai các dự án kinh doanh, quản trị hoạt động các bộ phận chức năng;
   • Các kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin;
   • Các kỹ năng hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu quả làm việc và phát huy tối đa năng lực cá nhân như: kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian và tự đào tạo, kỹ năng phản biện.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Cử nhân Quản trị Kinh doanh có thể đảm nhận những công việc sau:

   • Quản trị viên, chuyên viên điều hành ở các cấp quản trị, làm việc tại các bộ phận trong mọi loại hình tổ chức, doanh nghiệp;
   • Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh;
   • Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về quản trị kinh doanh tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính - Ngân hàng
   3 năm
   Tài chính - Ngân hàng
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Chuyên ngành Tài chính: sinh viên sẽ nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về tài chính ngân hàng nói chung và tài chính nói riêng; có năng lực xây dựng và thực hiện các kế hoạch/dự án tài chính.

   Chuyên ngành Ngân hàng: sinh viên sẽ nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và tự nhiên, kiến thức nền tảng, hiện đại về tài chính ngân hàng nói chung, kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành ngân hàng nói riêng; Có năng lực xây dựng, phát triển, tổ chức và thực hiện hoạt động ngân hàng một cách có hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Chuyên ngành Tài chính:

   • Về kiến thức, sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội; kinh tế, quản trị, kinh doanh, kế toán, luật, ngân hàng. Đặc biệt sinh viên được đào tạo kiến thức chuyên sâu về tài chính bao gồm các lý thuyết về tài chính- ngân hàng, thị trường tài chính và các định chế tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, quản trị danh mục đầu tư, quản trị rủi ro tài chính, bảo hiểm v.v.. Ngoài ra, sinh viên được trang bị nhiều kiến thức hỗ trợ về Anh ngữ, tin học, phương pháp nghiên cứu.
   • Sinh viên có đủ kiến thức và năng lực để tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu hoặc đào tạo sau đại học về kinh tế, tài chính.
   • Sau quá trình đào tạo, sinh viên có đủ năng lực để xây dựng và thực hiện các kế hoạch/ dự án tài chính cho cá nhân, công ty, ngân hàng, chính phủ v.v.. hoạt động tại Việt Nam và trên thế giới.
   • Về kỹ năng: sinh viên được đào tạo các kỹ năng nhằm phát triển phẩm chất cá nhân trong nghề nghiệp; bao gồm, khả năng tư duy, nghiên cứu & khám phá kiến thức, tư duy theo hệ thống; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp. Sinh viên cũng có khả năng tự nghiên cứu, tự đào tạo để phát triển bản thân và cộng đồng.

   Chuyên ngành Ngân hàng:

   • Kiến thức: sinh viên có kiến thức về tài chính tiền tệ, giúp người học có khả năng bao quát về hệ thống, thị trường tài chính và các định chế tài chính trong nền kinh tế;
   • Kiến thức chuyên sâu về các mảng hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế hiện đại giúp người học hình thành kỹ năng giải quyết các vấn đề cụ thể về Tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngọai hối, Định giá tài sản ...phát sinh trong hoạt động của ngân hàng thương mại;
   • Kiến thức tổng quát về tài chính ngân hàng, kiến thức chuyên sâu về ngân hàng giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá, từ đó hình thành năng lực xây dựng và phát triển chính sách, cơ chế mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
   • Về kỹ năng cứng, sinh viên sẽ có kỹ năng nhận diện, phân tích, kỹ năng tư duy phản biện trước các tình huống/ vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kỹ năng xử lý các tình huống tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và kỹ năng nhận diện, đề xuất vấn đề nghiên cứu, thực hiện hiệu quả nội dung các công đoạn trong nghiên cứu khoa học.
   • Về kỹ năng mềm, sinh viên sẽ có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản, thư điện tử, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng, kỹ năng quản lý thời gian của bản thân, có thể học và tự học để nâng cao trình độ trong và sau khi ra trường, và chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và kỹ năng tin học văn phòng thích hợp với yêu cầu công việc (tương đương chuẩn B tin học văn phòng.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Chuyên ngành Tài chính:

   • Làm ở các tổ chức tài chính, Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Công ty bảo hiểm: Kinh doanh tiền tệ, kinh doanh chứng khoán và đầu tư, quản trị tài chính, phân tích tài chính công ty…
   • Các công ty kinh doanh trong nước và đa Quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân, công ty nước ngoài...
   • Chuyên viên tài chính hoặc chuyên gia kinh tế trong thị trường tài chính, Broker trên thị trường chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư phát triển, quỹ đầu tư chuyên nghiệp, môi giới tư vấn bảo hiểm, công ty kiểm toán trong nước và quốc tế, giảng dạy các trường đại học, cao đẳng…

   Chuyên ngành Ngân hàng:

   • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành ngân hàng có thể lựa chọn một trong các nhóm công việc sau:
   • Nhóm công việc có định hướng kinh doanh như công việc của các bộ phận chuyên môn trong ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nước, cụ thể đảm nhiệm các vị trí chuyên viên kinh doanh tín dụng, nguồn vốn, đầu tư, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, phân tích tài chính...
   • Nhóm công việc có định hướng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước như ngân hàng trung ương, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ với các vị trí thanh tra, giám sát, phân tích, hoạch định chính sách quản lý vĩ mô trong lĩnh vực ngân hàng.
   • Nhóm công việc có định hướng nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu với các vị trí giảng viên, chuyên viên nghiên cứu.

   Thư ký Văn phòng

   Thư ký văn phòng
   3 năm
   Thư ký văn phòng
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Cung cấp kiến thức các môn cơ sở chuyên nghành như nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ, soạn thảo văn bản, nghiệp vụ lưu trữ, soạn thảo văn bản, luật hành chính, tâm học quản lý, kế toán văn phòng, quản trị văn phòng, quản trị văn phòng, sử dụng trang thiết bị văn phòng, tin học ứng dụng, kế hoạch công tác cho lãnh đạo, xử lý cung cấp thông tin cho lãnh đạo, tổ chức hội nghị, tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo, tổ chức phòng làm việc khoa học, nghệ thuật tiếp khách.

   Chuẩn đầu ra:

   Kiến thức:

   + Trình bày được các thành phần thể thức của văn bản.

   + Nêu được quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi.

   + Nêu được vị trí, nhiệm vụ của người thư ký.

   + Trình bày được qui trình chuẩn bị và cung cấp thông tin.

   + Nêu được các công việc theo dõi và quản lý chương trình, kế hoạch và lịch làm việc.

   + Mô tả được nhiệm vụ đón, tiếp khách.

   + Trình bày được nội dung các công việc chuẩn bị cuộc họp, hội nghị.

   + Trình bày được nội dung các công việc chuẩn bị chuyến đi công tác.

   + Giao tiếp được với các đối tượng và tạo lập được thiện cảm trong giao tiếp.

   + Nêu được nội dung thiết lập mối quan hệ thư ký với lãnh đạo và đồng nghiệp.

   Kỹ năng:

   + Thu thập và cung cấp được các thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo.

   + Soạn thảo được một số văn bản hành chính có nội dung đơn giản.

   + Quản lý được văn bản và hồ sơ của lãnh đạo.

   + Lập và quản lý được lịch làm việc của lãnh đạo.

   + Làm được một số công việc trong đón, tiếp và đãi khách.

   + Chuẩn bị được một số công việc phục vụ cuộc họp và hội nghị đơn giản.

   + Làm được một số công việc phục vụ chuyến đi công tác của lãnh đạo.

   + Tổ chức được phòng làm việc của lãnh đạo khoa học và hiệu quả.

   + Sử dụng được các máy móc, thiết bị văn phòng.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc được trong các văn phòng hoặc phòng hành chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường học, bệnh viện, và các đơn vị khác .

   Tin học Ứng dụng

   Tin học ứng dụng
   3 năm
   Tin học ứng dụng
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   • Đào tạo kỹ sư tin học ứng dụng có kiến thức cơ bản và nâng cao về lĩnh vực Công nghệ thông tin, có kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có khả năng thích ứng với sự phát triển của công nghệ và môi trường công việc, đáp ứng nhu cầu nhân lực CNTT ngày càng cao trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Có kiến thức nền tốt ở các môn cơ bản và cơ sở ngành để có thể tự nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới phục vụ công việc thực tế cũng như khả năng học tập nâng cao và chuyên sâu giai đoạn sau đại học.
   • Có kiến thức chuyên ngành về triển khai hệ thống dựa trên các mô tả, thiết kế theo các hướng phổ biến hiện đại (hướng đối tượng, module hoá hệ thống). Có khả năng phân tích, đề xuất các giải pháp mang tính tối ưu cho hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tế.
   • Có thể thiết lập, khai thác vận hành, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, an toàn dữ liệu trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp.
   • Có kiến thức về đảm bảo chất lượng và xây dựng phần mềm theo qui trình.
   • Có kiến thức về lập trình (lập trình ứng dụng, lập trình web…).
   • Có kiến thức phân tích thiết kế và quản lý dự án.

   Kỹ năng:

   • Tham gia vào các công đoạn trong qui trình phát triển phần mềm:
   • Đọc hiểu các tài liệu thiết kế.
   • Tham gia vào giai đoạn lập trình với các ngôn ngữ hiện đại.
   • Kiểm thử phần mềm.
   • Triển khai phần mềm.
   • Thiết kế hệ thông thông tin và quản trị hệ cơ sở dữ liệu.
   • Thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, nâng cấp, bảo mật hệ thống máy tính và mạng.
   • Làm việc nhóm, giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt khéo léo.
   • Trình bày trước đám đông, kỹ năng thuyết phục người khác.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Lập trình viên, kiểm thử viên, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị mạng, nhân viên tin học, quản trị website ở các công ty đơn vị như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty truyền thông, bưu điện, trường học…
   • Tư vấn viên, cung cấp giải pháp thiết kế bảo mật, xây dựng bảo mật, dịch vụ an toàn dữ liệu ở các công ty tư vấn giải pháp kỹ thuật cao trong CNTT.
   • Tham gia vào các công đoạn của việc phát triển phần mềm ở các công ty phần mềm.

   Đồ họa Vi tính

   Đồ họa
   3 năm
   Đồ họa
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình Thiết kế đồ họa Đai học Tôn Đức Thắng sẽ bao gồm các lĩnh vực chính như:

   • Nghệ thuật chữ (typography)
   • Nhận diện thương hiệu (branding)
   • Thiết kế các ấn phẩm (publication design)
   • Quảng cáo (advertising)
   • Hình ảnh đồ họa (image making)
   • Thiết kế bao bì (packaging)
   • Thiết kế Web & ứng dụng (website & application design)
   • Bên cạnh đó còn có những môn học tự chọn thú vị theo sở thích cá nhân của bạn. Bạn sẽ hiểu được quá trình thiết kế, từ những bài tập cơ bản với giảng viên, đến những đồ án lớn mang tính thực tế cao.

   Chuẩn đầu ra

   • Tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:
   • Kỹ năng tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế ; Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc; Sử dụng hiệu quả các phần mềm thiết kế chuyên ngành (Photoshop, Illustrator, AutoCAD, SolidWorks, Rhinoceros).
   • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:
   • Có khả năng phân tích xu hướng thẩm mỹ, tìm kiếm và phát triển ý tưởng mới trong thiết kế đồ họa;
   • Có khả năng sáng tác, hoàn thiện dự án đồ họa có tính thẩm mỹ và ứng dụng;
   • Có khả năng phân tích dự án đồ họa từ đó hoạch định quy trình thực hiện hiệu quả;
   • Có kỹ năng tự cập nhật kiến thức để làm việc trong môi trường thiết kế chuyên nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới;
   • Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 2D, 3D làm công cụ thể hiện và trình bày ý tưởng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Sinh viên ra trường có thể ứng tuyển ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành Mỹ thuật ứng dụng như: Thiết kế đồ họa, chỉ đạo nghệ thuật, chụp ảnh, vẽ minh họa, quảng cáo, in ấn, thiết kế tạp chí và xuất bản, thiết kế bao bì, và truyền thông tương tác trong nước và quốc tế;
   • Tạo lập công ty hoặc thương hiệu riêng;
   • Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu liên quan.
   • Tham gia các chương trình đào tạo thạc sĩ thuộc nhóm ngành mỹ thuật, thiết kế trong và ngoài nước;

   Tiếng Trung

   Ngôn ngữ Trung Quốc
   3 năm
   Ngôn ngữ Trung Quốc
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc có đủ kiến thức, phẩm chất chính trị, tác phong nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm để làm việc hiệu quả ở các công ty, các viện, các trung tâm có sử dụng tiếng Trung Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra:

   Phẩm chất

   • Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

   • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

   Năng lực chung

   • Năng lực tự học
   • Năng lực giao tiếp
   • Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
   • Năng lực hợp tác
   • Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

   Năng lực chuyên môn

   • Có kiến thức nền tảng về Ngôn ngữ học.
   • Có kiến thức nền tảng về Ngữ âm, Văn tự, Từ vựng, Ngữ pháp tiếng Trung Quốc.
   • Có kiến thức nền tảng về văn học, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam và Trung Quốc.
   • Có kỹ năng sử dụng tiếng Trung Quốc đạt bậc 5 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
   • Có khả năng đối dịch hai ngôn ngữ Trung –Việt.
   • Có năng lực nghiên cứu khoa học

   Năng lực nghề nghiệp

   • Năng lực hiểu nghề nghiệp
   • Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp

   Cơ hội nghề nghiệp

   Trở thành biên dịch viên, phiên dịch viên trong các tổ chức doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, chuyên viên Marketing, tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại , văn phòng các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Hán, hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tại các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn quốc tế, giảng dạy tiếng Hán và văn hóa Trung Quốc tại các trường Đại học, Cao đẳng,...

   Thanh nhạc

   Thanh nhạc
   3 năm
   Thanh nhạc
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo cử nhân Thanh nhạc có năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu cho các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật và môn âm nhạc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Sinh viên cần nắm vững kiến thức chính của ngành qua các môn học chuyên ngành như Nhạc cụ Organ, Piano, Thanh nhạc, Chỉ huy hợp xướng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Lịch sử âm nhạc thế giới, Múa, Kĩ thuật hát hợp xướng, Lịch sử âm nhạc Việt Nam, Nhập môn sáng tác, Phân tích tác phẩm, Hòa thanh, Ký xướng âm, Phối hợp xướng, Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp, Thanh nhạc nâng cao, Nhạc cụ nâng cao.Phương pháp dạy học và giáo dục âm nhạc ở các cấp học.
   • Sinh viên Sư phạm Âm nhạc cần nắm vững các kiến thức nghiệp vụ giáo dục qua các môn học như Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo, Phương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Phương pháp giảng dạy Âm nhạc, Thực hành sư phạm Âm nhạc.

   Kỹ năng:

   • Sinh viên nắm vững thực hành hát đơn và hát tập thể. Hát các tác phẩm dân ca và romance, các tác phẩm truyền thống, trường ca và Aria nhỏ. Đọc tấu và phối khí trên đàn.
   • Thực hành tốt phương pháp dàn dựng chương trình tổng hợp, phương pháp dàn dựng hợp xướng.
   • Biết lập kế hoạch giảng dạy theo tuần, tháng, năm.
   • Biết tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp.
   • Ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các thiết bị hiện đại trong dạy học.
   • Khai thác thông tin từ mạng liên quan đến chuyên ngành âm nhạc.
   • Sử dụng và cập nhật các phần mềm cơ bản hỗ trợ cho chuyên ngành.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Phục vụ giảng dạy ở các trường Trung học văn hóa nghệ thuật.
   • Phục vụ cho các trung tâm văn hóa quận, huyện, các đài truyền hình.
   • Lý luận và phê bình âm nhạc cho các chương trình văn nghệ.

   Tiếng Nhật

   Ngôn ngữ Nhật
   3 năm
   Ngôn ngữ Nhật
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình ngành Ngôn ngữ Nhật đƣợc xây dựng theo định hướng Biên phiên dịch, trong đó chia thành 2 khối Văn hóa và Ngôn ngữ, đào tạo ra những nhà chuyên môn có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Nhật và sử dụng thành thạo tiếng Nhật (ít nhất tương đương trình độ C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu, tương đương N2, tức bậc 5/6 theo khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam);

   Chương trình đào tạo có tính linh hoạt, năng lực cơ bản (như năng lực giao tiếp, năng lực xác định vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm, hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế, mà ở đó tiếng Nhật được sử dụng như một ngoại ngữ, hay ngôn ngữ quốc tế; có kiến thức về xã hội, văn hóa rộng lớn; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

   Chuẩn đầu ra:

   Phẩm chất

   • Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

   • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

   Năng lực chung

   • Năng lực tự học
   • Năng lực giao tiếp
   • Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
   • Năng lực hợp tác
   • Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

   Năng lực chuyên môn

   • Có kiến thức nền tảng về Ngôn ngữ học.
   • Có kiến thức nền tảng về Ngữ âm, Văn tự, Từ vựng, Ngữ pháp tiếng Nhật Bản
   • Có kiến thức nền tảng về văn học, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội.
   • Có năng lực nghiên cứu khoa học

   Năng lực nghề nghiệp

   • Năng lực hiểu nghề nghiệp
   • Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp
   • Năng lực phát triển nâng cao nghề nghiệp

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Trở thành biên dịch viên, phiên dịch viên trong các tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản, chuyên viên Marketing, tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại , văn phòng các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Nhật, hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tại các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn quốc tế, giảng dạy tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản tại các trường Đại học, Cao đẳng,...

   Tiếng Hàn

   Ngôn ngữ Hàn Quốc
   3 năm
   Ngôn ngữ Hàn Quốc
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, yêu nghề,yêu ngành, có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, nghiên cứu, làm việc tập thể. Người học có thể nắm vững những tri thức cơ bản trong chương trình đào tạo cử nhân du lịch tiếng Hàn trình độ đại học; có khả năng thích ứng cao, sử dụng tiếng Hàn thành thạo như một nghề nghiệp, hay một công cụ hỗ trợ để học tập, nghiên cứu các chuyên ngành khác.

   Ngoài năng lực ngôn ngữ, người học được trang bị những hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Hàn Quốc một cách khái quát; có khả năng đảm nhiệm các công việc khác nhau trong ngành du lịch; có khả năng trở thành chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn của mình; có khả năng học ở bậc học cao hơn.

   Chuẩn đầu ra sinh viên:

   Phẩm chất

   • Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

   • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

   Năng lực chung

   • Năng lực tự học
   • Năng lực giao tiếp
   • Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
   • Năng lực hợp tác
   • Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

   Năng lực chuyên môn

   • Năng lực ngôn ngữ
   • Năng lực vận dụng các kiến thức văn hóa, lịch sử, địa lý, xã hội
   • Năng lực nghiên cứu khoa học

   Năng lực nghề nghiệp

   • Năng lực hiểu nghề nghiệp
   • Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Có khả năng đảm nhiệm các công việc khác nhau trong ngành du lịch; có khả năng trở thành chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn của mình; có khả năng học ở bậc học cao hơn.

   Tiếng Anh

   Ngôn ngữ Anh
   3 năm
   Ngôn ngữ Anh
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có khả năng thích ứng cao, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Có trình độ nghiệp vụ và kĩ năng nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ liên quan đến du lịch, khách sạn, nhà hàng, kinh doanh, kinh tế và xã hội, công tác biên – phiên dịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và nền kinh tế của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

   Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ.

   Rèn luyện và phát triển các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thuờng;

   Đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và đào tạo; có khả năng sử dụng ở mức độ cơ bản ít nhất một ngoại ngữ phụ: Nga, Hoa, Đức, Pháp, Hàn, Nhật, ...

   Có khả năng sử dụng máy tính và có kiến thức căn bản về tin học phục vụ cho chuyên ngành được đào tạo.

   Kỹ năng:

   Có kĩ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lí thuyết và thực tiễn của ngành đƣợc đào tạo trong những bối cảnh khác nhau.

   Nắm bắt và vận dụng các kĩ năng xây dựng kế hoạch làm việc, tổ chức các hoạt động làm việc và quản lý cũng nhƣ các kiến thức về nghiên cứu ngôn ngữ để tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc các ứng dụng có liên quan.

   Có kĩ năng làm việc nhóm, viết báo cáo, thảo luận, thuyết trình bằng tiếng Anh.

   Có kĩ năng khai thác, xử lí thông tin và phản biện bằng tiếng Anh.

   Có kĩ năng biên và phiên dịch tiếng Anh.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty du lịch, thương mại hoặc các công ty đa quốc gia và có khả năng học ở các trình độ cao hơn. Ngoài ra, có thể làm phiên dịch tiếng Anh hoặc những công việc có sử dụng tiếng Anh trong các tổ chức, doanh nghiệp, công ty thương mại.

   Kế toán

   Kế toán
   3 năm
   Kế toán
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có phẩm chất chính trị đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội quản trị kinh doanh tài chính và kế toán; có năng lực nghiên cứu tổ chức và giải quyết vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kế toán. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đơn vị hành chính sự nghiệp các công ty kiểm toán ngân hàng hoặc các đơn vị khác thuộc mọi thành phần kinh tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Sinh viên được trang bị các kiến thức về chuẩn mực kế toán chế độ tài chính – kế toán do nhà nước ban hành kiến thức về các nghiệp vụ chuyên môn như kế toán tài chính kế toán quản trị phân tích báo cáo tài chính kiểm toán đảm bảo sinh viên có khả năng xử lý độc lập các nghiệp vụ chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường.

   Kỹ năng:

   • Có khả năng thực hiện tất cả các phần hành kế toán tài chính: kế toán vật tư kế toán công nợ kế toán ngân hàng kế toán tiền lương kế toán tài sản cố định kế toán giá thành kế toán tổng hợp.
   • Có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán để xử lý các công việc kế toán.
   • Có khả năng thực hiện các công việc kiểm toán ở các công ty kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ kiểm toán nhà nước.
   • Có khả năng phân tích tình hình tài chính phục vụ cho các quyết định tài chính.
   • Có khả năng dự toán phân tích đánh giá và ra các quyết định kinh doanh.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Nhân viên kế toán ở tất cả các khâu trong phòng kế toán ở các doanh nghiệp các đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác.
   • Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp các đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác.
   • Có khả năng đảm nhận kế toán trưởng hoặc chuyển đổi làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức khác.
   • Nhân viên kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán nội bộ.
   • Nhân viên tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
   • Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

   Đánh giá

   5 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   8.0
   Cơ sở vật chất
   8.0
   Môi trường HT
   8.8
   HĐ ngoại khoá
   9.2
   Cơ hội việc làm
   8.0
   Tiến bộ bản thân
   8.4
   Thủ tục hành chính
   8.8
   Quan tâm sinh viên
   8.8
   Hài lòng về học phí
   8.4
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.8
   Giảng viên
   8.0
   Cơ sở vật chất
   8.0
   Môi trường HT
   8.8
   HĐ ngoại khoá
   9.2
   Cơ hội việc làm
   8.0
   Tiến bộ bản thân
   8.4
   Thủ tục hành chính
   8.8
   Quan tâm sinh viên
   8.8
   Hài lòng về học phí
   8.4
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.8

   Chi tiết từ học viên

   Trường Nhựt
   Trường Nhựt
    

   Xuât Sắc Thật Sự

   Đã học khoá học: thanh nhạc tại đây.

   Ưu điểm

   ngôi trường lớn, rộng rãi, thư viện có nhiều sách phục vụ cho giảng dạy cũng như học tập, ký túc xá nhìn cũng hiện đại

   Điểm cần cải thiện

   trường cũng không có nhiều ngành nghề lắm, trường có 2 cơ sở nhưng cũng hơi xa, với lại trường ít cây xanh quá, rất nắng và nóng nữa nên đề nghị trường trồng nhiều cây xanh thêm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   các thầy cô có cách giảng dạy rất hay, tạo được không khí sôi nổi trong lớp học, cơ sở vật chất cũng ổn, có nhiều hoạt động ngoại khóa có thể giúp ích cho sinh viên trong vấn đề kỹ năng khi ra bên ngoài

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Dũng Huỳnh Minh
   Dũng Huỳnh Minh
    

   Trường Rất Nhiệt Tình

   Đã học khoá học: Sân khấu tại đây.

   Ưu điểm

   Trường nhiệt tình, giảng viên là người có kinh nghiệm cao trong nghề có quá trình làm việc lâu có thể đưa ra trải nghiệm cũng như những khó khăn trong nghề mà sinh viên có thể bị gặp phải, cở sở trang bị khá đầy đủ trang thiết bị môi trường học phù hợp với sinh viên

   Điểm cần cải thiện

   Cần nâng cấp các trang thiết bị ngoài ra tất cả đều trong tình trạng ổn

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trường tập trung vào khoa sân khấu nên quá trình học rất tốt, các buổi giảng dạy đều chất lượng sinh động tạo cảm giác hứng thú cũng như thu hút sinh viên ở các buổi giảng

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Vương Lâm
   Vương Lâm
    

   Đánh Giá Về Trường Học.

   Đã học khoá học: WEER12 tại đây.

   Ưu điểm

   Chuyên đào tạo về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Phù hợp cho những ai đam mê lĩnh vực này. - Mức học phí phù hợp - Có nhiều cơ hội thực hành, rèn luyện - Kiến thức được học vô cùng bổ ích

   Điểm cần cải thiện

   thiệt ra mình chưa thấy nhược điểm. với mức học phí đó. mình có được kiến thưức chuyên ngành tốt. có lẻ nhược điểm của trường nằm ở công tác hỗ trợ sinh viên. phòng hỗ trợ sinh viên làm việc còn chậm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trường rất đầu tư vào chất lượng giảng dạy , giáo viên đào tạo chuyên sâu về ngành nghề và dày dặn kinh nghiệm , cơ hội làm việc sau khi ra trường là rất cao đối với các ngành du lịch .

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Thảo Lê
   Thảo Lê
    

   Đa Dạng Ngành

   Đã học khoá học: Quản trị du lịch & lữ hành tại đây.

   Ưu điểm

   - trường đào tạo nhiều ngành nghề
   - học phí phù hợp

   Điểm cần cải thiện

   Trường xa trung tâm. Đoạn đường tới trường thường kẹt xe

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tại đây bạn sẽ được dạy nhiều kiến thức hữu ích đồng thời được rèn luyện nhiều kỹ năng. Giúp ích cho công việc sau này.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (SaigonAct) được thành lập theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 17 tháng 10 năm 2006. Hằng năm, trường tổ chức lễ khai giảng vào ngày 17/10, đây cũng là ngày truyền thống của trường.

   Giới thiệu chung

   Trường là một cơ sở đào tạo đa ngành, có mục tiêu đào tạo sinh viên thành những cán bộ có trình độ chuyên môn, có năng lực thực hành chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế; có tri thức đạo đức nghề nghiệp và có khả năng thích ứng, sáng tạo trong xu thế hội nhập – cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

   Hoa hậu hoàn vũ Phạm Hương trong một tiết dạy cho sinh viên trường

   Lịch sử hình thành

   Tháng 11/2006, trường bắt đầu tuyển sinh và đào tạo khóa 1, bậc Cao đẳng hệ chính quy, thuộc 4 nhóm ngành: Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch và Kinh tế và bậc Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm 2008, trường phát triển thêm nhiều ngành và chuyên ngành theo nhu cầu của thị trường lao động, tổng cộng có 14 ngành bậc Cao đẳng và 16 ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp. Năm 2012, trường tuyển sinh 17 ngành với chỉ tiêu 3000 sinh viên. Trường là nơi xuất bản tạp chí Văn hoá nghệ thuật và du lịch (Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn).

   Tầm nhìn:

   -Trở thành trường Đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu du lịch.

   -Năm 2027 là trường nằm trong top 200 trường Đại học Du lịch tốt nhất Châu Á.

   -Năm 2037, là trường nằm trong top 100 trường Đại học Du lịch tốt nhất Châu Á.

   Sứ mệnh:

   -Xây dựng giá trị nhân bản của dân tộc, của nhân loại.

   -Ưu tiên lợi ích của cộng động.

   -Tôn trọng sự khác biệt, tính phản biện trong sự đa dạng.

   Đội ngũ giảng viên:

   Đến nay, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã quy tụ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm là những người nổi tiếng trong hoạt động Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch, Kinh tế,... là các chuyên gia đầu nghành, giảng dạy chuyên nghiệp và có học hàm cao. Với 169 người, trong đó có 22 GS, PGS; Tiến sĩ 96 người và 51 Thạc sĩ.

   Đội ngũ giảng viên tại trường

   Cơ sở vật chất:

   Trường có diện tích xây dựng hơn 40.000m2.

   Với mục tiêu đào tạo giáo dục có uy tín trong nước, là trung tâm đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, nhà trường không ngừng đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, có khuôn viên và quy mô ngày càng mở rộng và hiện đại phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

   Tổng hợp: Phạm Quốc Trình

   Nguồn: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

   Địa điểm