Trường Cao Đẳng Việt Mỹ | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Việt Mỹ

12 đánh giá
8.2
Tốt
12 đánh giá

Chương trình

Thiết kế trang web - phát triển website và digital marketing

Thiết kế trang Web

Thiết kế trang web - phát triển website và digital marketing

Ngành

Thiết kế trang Web

Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại

Tiếng Nhật

Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại

Ngành

Tiếng Nhật

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Ngành

Công nghệ thông tin

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Ngành

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Ngành

Thiết kế thời trang

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Ngành

Quan hệ công chúng

Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Ngành

Quản trị bán hàng

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Ngành

Thiết kế nội thất

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.7
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
8.2
Cơ hội việc làm
7.8
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
7.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.2
Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.7
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
8.2
Cơ hội việc làm
7.8
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
7.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.2

Giới thiệu

Địa điểm