Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

   Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
   Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
   Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
   Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   9 khóa học

   Kỹ thuật Hình ảnh Y học

   Kỹ thuật hình ảnh y học
   1 tháng
   Kỹ thuật hình ảnh y học
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo người Kỹ thuật viên hình ảnh y học trình độ cao đẳng có kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở và năng lực chuyên ngành để thực hiện các kỹ thuật hình ảnh y học phục vụ yêu cầu chẩn đoán và điều trị, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công nghệ và kiến thức chuyên ngành để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật hình ảnh y học;
   - Trình bày các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật y học;
   - Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học;
   - Hiểu biết về pháp luật và chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Kỹ năng:

   - Thực hiện được các kỹ thuật chụp X quang thông thường và kỹ thuật chụp X quang có dùng thuốc cản quang.
   - Phân tích được chất lượng kỹ thuật phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim.
   - Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phóng xạ, vận hành, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị thuộc chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh.
   - Phối hợp với Bác sĩ thực hiện được một số kỹ thuật hình ảnh can thiệp.

   - Thực hiện đúng các quy định về sử dụng vật tư, hóa chất thuộc chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh, các quy chế vô khuẩn trong hoạt động chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Người sinh viên sau khi được cấp bằng tốt nghiệp có thể được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động, cụ thể là:

   + Có thể làm những công việc chuyên môn tại các bệnh viện, các phòng khám khu vực có trang bị máy móc liên quan đến kỹ thuật hình ảnh.

   + Có thể tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu tại các trường Đại học Y dược, cao đẳng Y tế, tại các học viện, viện và các cơ quan nghiên cứu khoa học.

   Kỹ thuật phục hình răng

   Kỹ thuật phục hình răng
   1 tháng
   Kỹ thuật phục hình răng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 101 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo người Kỹ thuật phục hình răng trình độ cao đẳng có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức khoa học cơ bản, y sinh học cơ sở, công nghệ và mỹ thuật; có kiến thức vững chắc về các loại vật liệu và ứng dụng; có kiến thức và kỹ năng về chuyên ngành để thực hiện chế tác trong labo các loại phục hình tháo lắp toàn phần và từng phần, hàm khung, phục hình cố định, hàm chỉnh hình...

   Có khả năng quản lý về chuyên môn và trang thiết bị của một labo răng hàm mặt; có ý thức làm việc theo nhóm và có khả năng tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và tự đào tạo đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Trình bày được kiến thức về giải phẫu, giải phẫu đầu mặt, giải phẫu răng, sinh lý hệ thống nhai cắn khớp học, tương quan giữa hai hàm trong phục hình răng.

   - Có kiến thức cơ sở về khoa học, mỹ thuật và công nghệ hiện đại ứng dụng trong kỹ thuật phục hình răng.

   - Có kiến thức vững chắc về các loại vật liệu nha khoa, vật liệu phục hình răng và ứng dụng, sử dụng, bảo quản các loại vật liệu.

   - Có kiến thức về việc chế tác các loại phục hình: phục hình tháo lắp toàn phần và từng phần; hàm khung liên kết; phục hình cố định, hàm chỉnh hình, phục hình trên implant.

   - Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   - Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin.

   Kỹ năng:

   - Thực hiện phần kỹ thuật labo các loại phục hình răng hàm mặt: phục hình cố định, phục hình tháo lắp toàn phần và từng phần, phục hình khung bộ thường, khung liên kết, phục hình sứ, khí cụ chỉnh hình răng mặt, phục hình trên cấy ghép;

   - Phối hợp với bác sĩ răng hàm mặt để nghiên cứu và thực hiện các phục hình răng hàm mặt đặc biệt.

   - Quản lý, sử dụng thành thạo, bảo quản và phát triển các trang thiết bị trong một labo răng hàm mặt.

   - Có khả năng học tập và nghiên cứu khoa học, không ngừng cải thiện và nâng cao trình độ bản thân.

   - Thực hiện giao tiếp tốt với người bệnh, gia đình và đồng nghiệp.

   - Tham gia công tác quản lý ngành và khoa phòng, và tham gia tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên y tế và học sinh sinh viên.

   - Thực hiện nghiên cứu khoa học và thực hành có bằng chứng về lĩnh vực chuyên ngành .

   - Có khả năng tự chủ trong tự học nâng cao, tự học suốt đời.

   - Có khả năng làm việc nhóm để cùng đạt tới mục tiêu chung.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Người có bằng tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phục hình răng được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân theo quy chế tuyển dụng viên chức và người lao động của Nhà nước, cụ thể là:

   + Có thể làm công tác chuyên môn tại các Viện/ bệnh viện/ khoa răng hàm mặt hoặc phòng khám răng hàm mặt.

   + Có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, cao đẳng Y –Dược, tại các học viện, viện và các cơ quan nghiên cứu khoa học.

   Y sĩ Y học cổ truyền

   Y học cổ truyền
   1 tháng
   Y học cổ truyền
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 năm.

   Khối lượng kiến thức: 87 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

   - Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về Y học cổ truyền trình độ trung cấp; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Có kiến thức về Lý luận cơ bản Y học cổ truyền, Bệnh học Y học cổ truyền, Đông dược và bào chế Đông dược; Các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh.

   - Trình bày các nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, chẩn đoán, điều trị và dự phòng một số bệnh thường gặp theo y học hiện đại và y học cổ truyền.

   - Trình bày đựợc những kiến thức cơ bản về giải phẫu – sinh lý, vi sinh – ký sinh trùng, dược lý, điều dưỡng cơ bản, cấp cứu ban đầu.

   - Trình bày được các quy định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

   Kỹ năng:

   - Thành thạo các kỹ năng khám bệnh, chẩn đoán và kê đơn thuốc chữa bệnh thường gặp bằng Y học cổ truyền, chẩn đoán bệnh bằng Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại tại tuyến cơ sở.

   - Thành thạo các thủ thuật châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

   - Tham gia công tác quản lý trạm y tế, Truyền thông giáo dục sức khoẻ; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức khoẻ ở địa phương.

   - Hướng dẫn nhân dân thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền.

   - Hướng dẫn trồng và sử dụng các cây thuốc Nam để chữa một số bệnh và chứng bệnh tại gia đình và cộng đồng.

   - Tham gia các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các chương trình y tế quốc gia tại địa phương.

   - Kỹ năng giao tiếp tốt với người bệnh, gia đình và hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm chăm sóc để đảm bảo quyền, lợi ích và vì sự an toàn của người bệnh.

   - Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm với đồng nghiệp và với các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác quản lý trạm y tế và truyền thông giáo dục sức khỏe.

   - Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và thực hành có bằng chứng về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người bệnh.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Người sinh viên sau khi được cấp bằng tốt nghiệp có thể được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động, cụ thể là: những công việc chuyên môn tại các bệnh viện, các phòng khám khu vực, các trạm y tế xã phường.

   Kỹ thuật Xét nghiệm

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 107 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo trình độ cao đẳng Xét nghiệm Y học có kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành ở trình độ cao đẳng để thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm thuộc các lĩnh vực: Vi sinh, Ký sinh trùng, Hóa sinh, Huyết học, Truyền máu phục vụ yêu cầu chẩn đoán và điều trị; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để thực hành nghề nghiệp theo quy định và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

   - Giải thích và áp dụng được các nguyên lý, cơ chế để thực hiện các kỹ thụật xét nghiệm.

   - Có kiến thức về các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học;

   - Trình bày được luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

   - Trình bày được phương pháp luận khoa học trong học tập, thực hành kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

   Kỹ năng:

   - Pha chế được một số dung dịch chuẩn, thuốc nhuộm, thuốc thử, môi trường, sử dụng được các bộ thuốc thử (kit) phục vụ cho công tác xét nghiệm.
   - Thực hiện thành thạo các xét nghiệm về huyết học, truyền máu, hoá sinh, vi sinh, ký sinh trùng, giải phẫu bệnh.

   - Thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.

   - Sử dụng và bảo quản được các trang thiết bị, hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng trong phòng xét nghiệm.

   - Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

   - Tham gia quản lý được phòng xét nghiệm ở tuyến huyện.

   - Thực hiện giao tiếp tốt với người bệnh, gia đình và đồng nghiệp. Luôn ân cần, niềm nở chu đáo và nhiệt tình khi tiếp xúc hay hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

   - Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực khi làm các xét nghiệm cho bệnh nhân.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Người sinh viên sau khi được cấp bằng tốt nghiệp có thể được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động, cụ thể là:

   + Có thể làm những công việc chuyên môn tại các bệnh viện, các phòng khám khu vực có trang bị máy móc liên quan đến kỹ thuật xét nghiệm.

   + Có thể tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu tại các trường Đại học Y dược, cao đẳng Y tế, tại các học viện, viện và các cơ quan nghiên cứu khoa học.

   Kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 103 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo người Kỹ thuật viên vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở và kiến thức chuyên ngành để thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng phục vụ yêu cầu chẩn đoán, điều trị tại các cơ sở điều trị và cộng đồng; có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Áp dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y học lâm sàng và kiến thức chuyên ngành để chẩn đoán và điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho những bệnh thường gặp.

   - Trình bày các quy trình kỹ thuật vật lý trị liệu phục hồi chức năng cơ bản.

   - Có kiến thức về lượng giá vật lý trị liệu các trường hợp bệnh thông thường và phức tạp.

   - Trình bày các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng.

   - Vận dụng các kiến thức về phương pháp luận khoa học trong học tập, thực hành kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

   - Vận dụng được các nội dung y đức, các qui định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân trong thực hành nghề nghiệp và thực hiện các quy chế, chức trách nhiệm vụ của người kỹ thuật viên.

   Kỹ năng:

   - Thực hiện đúng các quy định về tiếp đón người bệnh, người tàn tật đến khám bệnh, vào viện, ra viện, chuyển khoa; chuyển viện, đi xét nghiệm cận lâm sàng

   - Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng, các kỹ thuật vật lý trị liệu phục hồi chức năng thông thường và một số kỹ thuật vật lý trị liệu chuyên sâu.

   - Phối hợp với bác sĩ và các nhân viên y tế khác trong việc xây dựng kế hoạch chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh và người tàn tật.

   - Tham gia tổ chức, quản lý khoa, phòng vật lý trị liệu.Quản lý và bảo quản các trang thiết bị, tài sản, hồ sơ bệnh án khi được phân công.

   - Thực hiện giao tiếp tốt với người bệnh, gia đình và hợp tác tốt với bác sĩ và các nhân viên y tế khác để đảm bảo quyền, lợi ích và vì sự an toàn của người bệnh.

   - Tham gia công tác quản lý ngành và khoa phòng, và tham gia tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên y tế và học sinh sinh viên.

   - Thực hiện nghiên cứu khoa học và thực hành có bằng chứng về lĩnh vực chuyên ngành.

   - Có khả năng tự chủ trong tự học nâng cao, tự học suốt đời.

   - Có khả năng làm việc nhóm để cùng đạt tới mục tiêu chung.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Người có bằng tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân theo quy chế tuyển dụng viên chức và người lao động của Nhà nước, cụ thể là:

   + Có thể làm công tác chuyên môn tại các Bệnh viện phục hồi chức năng hoặc khoa phục hồi chức năng, trung tâm trẻ khuyết tật.

   + Có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, cao đẳng Y – Dược, tại các học viện, viện và các cơ quan nghiên cứu khoa học.

   Y sĩ

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 năm.

   Khối lượng kiến thức: 86 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo người Y sĩ đa khoa trình độ trung cấp:
   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

   - Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về y học ở trình độ trung cấp; làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ sở: Giải phẫu sinh lý; Vi ký sinh trùng; Dược lý; Dinh dưỡng; Vệ sinh phòng bệnh; Truyền thông giáo dục sức khỏe; Tổ chức và quản lý y tế....

   - Có kiến thức cơ bản về các nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, chẩn đoán, điều trị và dự phòng một số bệnh thường gặp trong các chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi, và Truyền nhiễm.

   - Trình bày và áp dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở và y học lâm sàng trong thực hành nghề nghiệp và chăm sóc bệnh nhân.

   - Trình bày những nguyên tắc cơ bản về cách phát hiện, biện pháp can thiệp và dự phòng các vấn đề sức khỏe cộng đồng; Áp dụng kiến thức về sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người trong việc duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe

   - Trình bày được các quy định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

   Kỹ năng:

   - Thực hiện thành thạo các kỹ năng khám bệnh, chẩn đoán và điều trị một số bệnh, chứng bệnh thường gặp trong phạm vi quy định của phân tuyến kỹ thuật. Hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

   - Áp dụng Y học cổ truyền đặc biệt là các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

   - Hướng dẫn và tư vấn nhân dân thực hiện vệ sinh phòng bệnh. Tham gia truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn về các vấn đề sức khỏe cho cộng đồng.

   - Thực hiện các chương trình Y tế tại địa phương.

   - Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở.

   - Tham gia sơ cứu các tai nạn và thảm họa xảy ra tại địa phương.

   - Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.

   - Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.

   - Kỹ năng giao tiếp tốt với người bệnh, gia đình và hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm chăm sóc để đảm bảo quyền, lợi ích và vì sự an toàn của người bệnh...

   - Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm với đồng nghiệp và với các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác quản lý trạm y tế và truyền thông giáo dục sức khỏe.

   - Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và thực hành có bằng chứng về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người bệnh.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. Đọc hiểu được nội dung của các văn bản viết về Y học và hướng dẫn sử dụng thuốc bằng tiếng Anh.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Người sinh viên sau khi được cấp bằng tốt nghiệp có thể được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động, cụ thể là: có thể làm những công việc chuyên môn tại các Trạm Y tế xã/phường, các bệnh viện, các phòng khám khu vực, y tế cơ quan, trường học.

   Dược

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 101 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng:
   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, tôn trọng và đặt lợi ích sức khỏe người dân lên hàng đầu, trung thực và có trách nhiệm.

   - Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt;

   - Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn; có tư duy, tầm nhìn và năng lực sáng tạo; có khả năng hội nhập tốt...

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Áp dụng các kiến thức cơ bản về Hóa đại cương-vô cơ- hữu cơ, Hóa phân tích, Bào chế Dược liệu để xây dựng quy trình pha chế một số thuốc thông thường.

   - Áp dụng các kiến thức về thực vật và dược liệu để nhận thức cây thuốc, thành phần hóa học chính và hàm lượng, bộ phận dùng, công dụng, liều dùng của một số cây thuốc và vị thuốc thông thường và phổ biến.

   - Vận dụng kiến thức cơ bản về dược lý học, dược lâm sàng để hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và có hiệu quả.

   - Trình bày các phương pháp kiểm nghiệm cơ bản để quản lý và đảm bảo chất lượng thuốc

   - Vận dụng được các nội dung Y đức, Dược đức, Luật dược, các qui định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác dược để thực hiện các quy chế, chức trách nhiệm vụ của người cán bộ dược.

   - Vận dụng các nội dung quản trị kinh doanh dược, kinh tế dược để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá trong quá trình thực hiện việc liên quan đến kinh doanh dược phẩm.

   Kỹ năng:

   - Thực hành thành thạo các kỹ thuật cơ bản để bào chế một số dạng thuốc thông thường.

   - Nhận biết một số đặc điểm thực vật và hướng dẫn sử dụng một số cây thuốc nam thông thường.

   - Hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, phối hợp tốt với thầy thuốc trong công tác điều trị, dự phòng và nâng cao sức khỏe cho người bệnh.

   - Áp dụng dược học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.

   - Thực hành công tác kiểm nghiệm, bảo quản, đảm bảo chất lượng thuốc, hoá chất và y cụ.

   - Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ làm công tác dược.

   - Có khả năng tìm tòi, học tập và tham gia nghiên cứu theo tiếp cận của khoa học y dược hiện đại.

   - Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, hợp tác với các nhân viên y tế khác, với bệnh nhân, với khách hàng trong quá trình cung ứng thuốc.

   - Có khả năng tự chủ trong tự học nâng cao, tự học suốt đời.

   - Có khả năng làm việc nhóm để cùng đạt tới mục tiêu chung.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Người sinh viên sau khi được cấp bằng tốt nghiệp có thể được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động, cụ thể là:

   + Có thể làm những công việc chuyên môn về dược tại các Sở Y tế, bệnh viện, các phòng khám khu vực, các trạm y tế, công ty phân phối dược
   phẩm.

   + Có thể làm tại các Công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm, Trung tâm kiểm nghiệm dược- mỹ phẩm.

   + Có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, cao đẳng Y –Dược, tại các học viện, viện và các cơ quan nghiên cứu khoa học.

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   1 tháng
   Điều dưỡng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 109 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, an toàn trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp. Có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học để cải thiện trình độ bản thân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Áp dụng được những nguyên lý về điều dưỡng, nguyên tắc chăm sóc người bệnh, chẩn đoán điều dưỡng, quy trình điều dưỡng để chăm sóc những bệnh thường gặp ở người lớn, phụ nữ và trẻ em theo các chuyên khoa.

   - Phân tích và áp dụng nội dung các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên khoa trong thực hành điều dưỡng.

   - Áp dụng các kiến thức về chăm sóc sức khoẻ ban đầu, Sức khỏe - Môi trường và vệ sinh, Giáo dục sức khỏe để tham gia vào công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

   - Áp dụng kiến thức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu điều dưỡng

   - Vận dụng được các nội dung y đức, quản lý điều dưỡng, các qui định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân để thực hiện các quy chế, chức trách nhiệm vụ của người điều dưỡng

   - Có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

   Kỹ năng:

   - Thực hiện đúng các quy định về tiếp đón người bệnh đến khám bệnh, vào viện, ra viện, chuyển khoa; chuyển viện, đi xét nghiệm cận lâm sàng; khi người bệnh tử vong theo y lệnh của bác sĩ điều trị và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

   - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện được quy trình điều dưỡng, thực hiện thành thạo và an toàn các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật chuyên khoa trong chăm sóc người bệnh.

   - Phối hợp với bác sĩ và các nhân viên y tế khác trong việc xây dựng kế hoạch chăm sóc, điều trị người bệnh toàn diện và thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ.

   - Thực hiện khẩn trương, chính xác và có hiệu quả các quy trình sơ cấp cứu ban đầu các nạn nhân và các trường hợp bệnh nặng.

   - Quản lý và bảo quản được các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị.

   - Sử dụng thuốc an toàn và hợp lý,

   - Thực hiện được các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công.

   - Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe.

   - Thực hiện giao tiếp tốt với người bệnh, gia đình và hợp tác tốt với bác sĩ và các nhân viên y tế khác để đảm bảo quyền, lợi ích và vì sự an toàn của người bệnh.

   - Tham gia công tác quản lý ngành và khoa phòng, và tham gia tổ chức đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế.

   - Thực hiện nghiên cứu khoa học và thực hành có bằng chứng về lĩnh vực chăm sóc người bệnh.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Người sinh viên sau khi được cấp bằng tốt nghiệp có thể được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động, cụ thể là:

   + Có thể làm những công việc chuyên môn về điều dưỡng tại các cơ sở khám chữa bệnh: bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe từ trung ương đến địa phương, các trung tâm y tế dự phòng, viện dưỡng lão

   + Có thể tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học Y dược, Cao đẳng Y tế, tại các học viện, viện và các cơ quan nghiên cứu khoa học.

   Hộ sinh

   Hộ sinh
   1 tháng
   Hộ sinh
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 100 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo người hộ sinh trình độ Cao đẳng có kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuổi; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ bản thân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Vận dụng kiến thức các môn khoa học cơ bản: hóa học, hóa sinh, lý sinh, vi sinh-ký sinh trùng, sinh học và di truyền; xác suất – thống kê y học; và các môn học cơ sở làm tiền dề cho việc tiếp thu các môn học chuyên ngành và ứng dụng trong quản lý, nghiên cứu hộ sinh.

   - Giải thích những thay đổi về giải phẫu , sinh lý, tâm lý của người phụ nữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời đặc biệt là giải phẫu sinh lý hệ thống sinh sản trong trạng thái bình thường và bệnh lý ở thời kỳ mang thai, sinh đẻ.

   - Vận dụng kiến thức các môn học chuyên ngành để đánh giá tình trạng sức khoẻ của người phụ nữ và trẻ em từ đó lập kế hoạch chăm sóc thích hợp.

   - Có kiến thức về Quản lý y tế, Quản lý Hộ sinh để tham gia công tác quản lý chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em một cách an toàn và hiệu quả.

   - Vận dụng được các nội dung về y đức, quản lý hộ sinh, các qui định về luật khám chữa bệnh, chính sách của Nhà nước để hành nghề theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn trong phạm vi quy định của nghề nghiệp.

   Kỹ năng:

   - Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em an toàn và hiệu quả ở tất cả các cấp độ chăm sóc y tế: gia đình, xã, huyện, tỉnh và cấp bệnh viện khu vực, và tiếp nhận các trường hợp cấp cứu.

   - Cung cấp các thông tin và công việc chuẩn bị cho người phụ nữ và gia đình trong quá trình mang thai, sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ và chuẩn bị làm cha mẹ và các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ trẻ em.

   - Có khả năng đánh giá đúng và toàn diện về nhu cầu của mẹ và con từ đó lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá công tác chăm sóc hộ sinh, bao gồm cả giai đoạn trước sinh, trong khi chuyển dạ giai đoạn hậu sản.

   - Cung cấp chăm sóc sức khoẻ trẻ em từ khi sinh ra cho đến năm tuổi.

   - Tuyên truyền và giáo dục sức khỏe cho bà mẹ về việc nuôi con bằng sữa mẹ như là một chiến lược chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

   - Đề xuất, cung cấp và quản lý an toàn và hiệu quả các loại dược phẩm theo đúng quy định của pháp luật

   - Xây dựng mối quan hệ với phụ nữ và gia đình cùng hợp tác làm việc trong chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm nâng cao sức khỏe phụ nữ, gia đình, cộng đồng.

   - Hợp tác với những cán bộ y tế và các chuyên gia khác khi chuyển phụ nữ tới cơ sở y tế và mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng.

   - Thực hành nghề nghiệp dựa trên bằng chứng và tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ các chính sách và hướng dẫn theo quy định pháp luật. Có khả năng phát hiện các thực hành không an toàn và lập kế hoạch xử trí thích hợp.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Người sinh viên sau khi được cấp bằng tốt nghiệp có thể được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động, cụ thể là:

   + Có thể làm những công việc chuyên môn điều dưỡng hộ sinh tại các bệnh viện, các phòng khám khu vực, các trạm y tế.

   + Có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, cao đẳng Y–Dược, tại các học viện, viện và các cơ quan nghiên cứu khoa học.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trường

   Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nguyên là trường Tá viên điều dưỡng được thành lập 1968, đến năm 1974 được nâng thành trường Cán bộ Điều dưỡng của vùng. Năm 1975 tiếp quản cơ sở đào tạo của chế độ cũ mang tên Trường Cán bộ Y tế Phú Khánh – Đào tạo các khóa Y sĩ, Y tá, Hộ sinh, Xét nghiệm viên, Dược tá để kịp thời cung cấp đội ngũ cán bộ Y tế cho các tuyến y tế.

   Giới thiệu về các ngành đào tạo của trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (Nguồn: Youtube – Cao đẳng Y tế Khánh Hòa)

   Sứ mạng:

   Là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế trình độ cao đẳng có chất lượng về các chuyên ngành Y và Dược, phục vụ sự nghiệp y tế và phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

   Tầm nhìn:

   Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa không ngừng phát triển các nguồn lực để trở thành Trường Cao Đẳng đại diện cho khu vực duyên hải Nam Trung bộ, với chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc gia và tiến tới ngang bằng chất lượng các nước trong khu vực. Phấn đấu trong giai đoạn từ 2020 – 2025, phát triển thành trường Đại Học Y Dược.

   truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-1Một góc sân trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

   Cơ sở vật chất

   Cơ sở hiện nay của nhà trường đóng tại thành phố Nha Trang, trên diện tích 4.277m2 với gần 6.000m2 sàn nhà 5 tầng có đủ các phòng học, phòng thực hành, thư viện, phòng học vi tính và ngoại ngữ. Cơ sở 2 của trường với diện tích gần 13 ha tại Hòn Nghê – xã Vĩnh Ngọc – Tp. Nha Trang đang được xây dựng ( Hiện tại đã có ký túc xá tại đây). Hơn nữa, tỉnh Khánh Hòa có một mạng lưới các bệnh viện và các cơ sở y tế đã tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nhà trường đến thực tập nâng cao tay nghề.

   truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-3Các trang thiết bị hiện đại được trang bị đầy đủ cho quá trình giảng dạy

   truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-4Các trang thiết bị hiện đại được trang bị đầy đủ cho quá trình giảng dạy và thực hành

   Thành tích nổi bật của nhà trường:

   Về đào tạo: Từ ngày thành lập đến nay, Trường đã đào tạo được trên 10.000 cán bộ Y-Dược cho tỉnh Khánh Hòa khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

   Về hợp tác quốc tế: Trường đã tham gia hợp tác với nhiều dự án quốc tế như Dự án của Hà Lan, Đại học Washington, tổ chức Counter Part, tổ chức Y tế thế giới… nhằm từng bước nâng cao năng lực giảng dạy, trình độ chuyên môn và quản lý cho đội ngũ quản lý, giảng viên của trường.

   Về khen thưởng: Trường đã đạt một số thành tích như sau:

   • Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III năm 2007.
   • Được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2006.
   • Được Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2005.
   • Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen năm 2000.
   • Được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng 11 bằng khen và 01 cờ thi đua.
   • Chi bộ Trường liên tục đạt danh hiệu "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu".

   Nguồn: Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

   Địa điểm