Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP. HCM

Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP. HCM

64 đánh giá
9.1
Xuất sắc
64 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
9.2
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
9.4
HĐ ngoại khoá
8.8
Cơ hội việc làm
9.2
Tiến bộ bản thân
8.8
Thủ tục hành chính
8.8
Quan tâm sinh viên
9.0
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
9.5
Giảng viên
9.2
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
9.4
HĐ ngoại khoá
8.8
Cơ hội việc làm
9.2
Tiến bộ bản thân
8.8
Thủ tục hành chính
8.8
Quan tâm sinh viên
9.0
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
9.5

Chương trình

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Truyền thông & MMT

Công nghệ truyền thông

Truyền thông & MMT

Ngành

Công nghệ truyền thông

An toàn thông tin

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Ngành

An toàn thông tin

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Ngành

Khoa học máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Ngành

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật máy tính

Ngành

Kỹ thuật máy tính
 

Giới thiệu

Địa điểm