Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

96 đánh giá
6.9
Trung bình
96 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, người học có thể:

 • Áp dụng các kiến thức kỹ thuật, các kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và các công cụ hiện đại của ngành điện tử để phân tích, thiết kế, vận hành và khai thác một cách có hiệu quả các thiết bị và hệ thống điện tử viễn thông.
 • Quản lý và lãnh đạo một nhóm chuyên gia trong việc thực hiện các dự án thiết kế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử.
 • Nghiên cứu khai thác hiệu quả những công nghệ hiện tại và có khả năng phát triển nó tạo ra những công nghệ mới mang lại hiệu quả cao trong kinh tế, môi trường và con người.
 • Nhận thức được giá trị cuộc sống, có thái độ đạo đức nhân văn và lý tưởng sống cao đẹp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

 • Khả năng ứng dụng kiến thức toán, khoa học và kỹ thuật điện tử viễn thông
 • Khả năng thiết kế và thực hiện các nghiên cứu cũng như phân tích và xử lý dữ liệu cho các thiết bị và hệ thống điện tử viễn thông.
 • Khả năng thiết kế một hệ thống, thành phần, hoặc quy trình đáp ứng yêu cầu đưa ra với những ràng buộc thực tế, môi trường, xã hội chính trị đạo đức, sức khỏe, an toàn, khả năng sản xuất, và phát triển bền vững.
 • Khả năng làm việc trong nhóm đa ngành.
 • Khả năng xác định, lập công thức và giải quyết những vấn đề kỹ thuật chuyên môn.
 • Hiểu được trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
 • Khả năng giao tiếp, thông tin hiệu quả
 • Tầm kiến thức đủ rộng để hiểu được sự ảnh hưởng của những giải pháp kỹ thuật trên khía cạnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
 • Nhận thức được sự cần thiết và có khả năng tự học tập suốt đời.
 • Kiến thức về những vấn đề đương đại.
 • Khả năng sử dụng kỹ thuật, kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết trong môi trường kỹ thuật chuyên môn.

Cơ hội nghề nghiệp

Thực tế cho thấy hầu hết sinh viên ngành Điện tử-Truyền thông có việc làm sau khi ra Trường (trên 95%). Môi trường làm việc tại các công ty như: Vinaphone, MobiFone, Đài truyền hình, Công ty truyền số liệu, Viettel, FPT, SPT, GTEL, các công ty về phát thanh truyền hình, các đài truyền hình VTC, HTV, SCTV, ..., và những công ty sản xuất lắp ráp các thiết bị điện tử trong và ngoài nước. Đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Kỹ sư vận hành khai thác hệ thống mạng viễn thông.
 • Kỹ sư bảo trì thiết bị và hệ thống mạng viễn thông.
 • Kỹ sư thiết kế các thiết bị điện tử viễn thông.
Đăng ký xét tuyển

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

 • Kiến thức chung: có hiểu biết về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
 • Du lịch thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Giúp sinh viên hiểu về ngành công nghiệp du lịch, phát triển và quản lý sản phẩm du lịch, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý du khách, kỹ thuật tiếp thị. Quản trị các sự kiện và hội nghị, quản trị chất lượng và nguồn nhân lực… Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về du lịch, chính sách du lịch của các nước trên thế giới, phát triển du lịch bền vững và du lịch sinh thái… Kiến thức tập trung vào việc quản lý doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế. Những kiến thức này cung cấp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường.

Kỹ năng:

 • Tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh du lịch; nghiên cứu về cung cầu, đề ra các chính sách, hoạch định và phát triển ngành du lịch trong xu thế hội nhập quốc tế;
 • Lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án;
 • Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo;
 • Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn;
 • Nghiên cứu khoa học về các vấn đề chuyên môn;
 • Sử dụng tốt phần mềm cho chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Assces, Word;
 • Giao tiếp xã hội và trong kinh doanh (đàm phán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết…), làm việc theo nhóm.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức:

 • Sinh viên tốt nghiệp có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng quản trị và điều hành trong môi trường hội nhập. Tham giá vào việc quản lý trung, cao cấp trong mội trường khách sạn, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí;
 • Nắm bắt được cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tựu nhiên, cững như kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị, qua đó củng cố nền tảng nhận thức, xây dựng năng lực phân tích và suy luận hỗ trợ cho công tác chuyên môn.
 • Trình bày được các kiến thức đại cương về lịch sử, văn hóa các nước và có khả năng vận dụng các kiến thức này trong nghiên cứu và điều hành lĩnh vực chuyên ngành.
 • Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về kinh doanh du lịch, kế toán, marketing, quản trị nguồn nhân lực...để từ đó làm cơ sở ngành nghiên cứu sâu các môn chuyên ngành quản trị nhà hàng.

Về kỹ năng:

 • Các kỹ năng nghề nghiệp
 • Khả năng lập luận tưu duy và giải quyết các vấn đề
 • Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
 • Khả năng tư duy theo hệ thống
 • Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tuyển
 • Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Đảm nhận các công việc như: cán bộ, nhân viên các bộ phận trong một doanh nghiệp du lịch ( công ty- doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng, hãng lữ hành, hãng hàng không, hãng vận chuyển, khu du lịch, khu vui chơi giải trí liên hợp…), cơ quan quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Du lịch), công ty tổ chức sự kiện- hội nghị, các cơ quan đào tạo và nghiên cứu,…với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành- quản lý.

Đăng ký xét tuyển

Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm

Dinh dưỡng học

Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm

Ngành

Dinh dưỡng học
Đăng ký xét tuyển

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo

Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe; có nền tảng vững chắc về kiến thức toán học, khoa học cơ bản và cơ sở kỹ thuật; có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản về quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất; có kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc theo nhóm; có trình độ ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực Cơ điện tử. Chương trình chú trọng đến việc phát triển các kỹ năng phân tích, các giải pháp kỹ thuật có thể có, qua đó sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức thích nghi với môi trường làm việc cạnh tranh và luôn thay đổi.

Chuẩn đầu ra

 • Có khả năng tiếp cận về kiến thức, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Có khả năng ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản, Cơ sở ngành vào thiết kế chế tạo sản phẩm; điều khiển thiết bị và quá trình sản xuất.
 • Có khả năng phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong cải tiến quá trình.
 • Có khả năng áp dụng kiến thức thiết kế hệ thống cơ điện tử.
 • Có khả năng tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm
 • Có khả năng nhận dạng, phân tích, tham khảo tài liệu và thực tiễn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật đặt ra.
 • Có khả năng trình bày kết quả.
 • Có khả năng nghiên cứu, tự học tập, không ngừng cập nhật các vấn đề mới thuộc chuyên ngành đào tạo dựa trên kiến thức nền đã được trang bị trong chương trình.
 • Có khả năng hiểu biết về xã hội, môi trường.
 • Có khả năng sử dụng thiết bị, những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành.
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh trong giao tiếp và làm việc
 • Có khả năng học và nghiên cứu ở các chương trình sau đại học: Thạc sĩ, TS,…

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể:

 • Đảm nhận các công việc thiết kế, chế tạo các chi tiết máy, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống cơ điện tử trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;

 • Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành cơ điện tử;

 • Có khả năng giảng dạy chuyên ngành cơ điện tử trong các trường cao đẳng và trung cấp.

Đăng ký xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ chế tạo máy

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ chế tạo máy

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp phổ thông trung học

Mục tiêu đào tạo

Ngành Công nghệ Chế tạo máy, trình độ đại học, là ngành đào tạo ra những chuyên gia cho các lĩnh vực liên quan đến ngành Cơ Khí Chế Tạo. Đào tạo người học có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ cộng đồng, lòng yêu nước và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình đào tạo Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện, có khả năng tư duy, áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Kiến thức khoa học cơ bản
 • Kiến thức nền tảng kỹ thuật cơ bản
 • Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao

Kỹ năng:

 • Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề.
 • Thực nghiệm và khám phá tri thức
 • Suy nghĩ hệ thống
 • Kỹ năng và thái độ cá nhân
 • Kỹ năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp
 • Kỹ năng làm việc và giao tiếp theo nhóm
 • Giao tiếp bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ tương đương cấp độ B)
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ dệt, may

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ dệt, may

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật
Đăng ký xét tuyển

Quản trị khách sạn

Kinh tế - Quản lý

Quản trị khách sạn

Ngành

Kinh tế - Quản lý
Đăng ký xét tuyển

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật

Thương mại điện tử

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật máy tính

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Ngành

Kỹ thuật máy tính
Đăng ký xét tuyển

Quản trị du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đăng ký xét tuyển

Kế toán - kiểm toán

Kế toán

Kế toán - kiểm toán

Ngành

Kế toán
Đăng ký xét tuyển

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng
Đăng ký xét tuyển

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh
Đăng ký xét tuyển

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Ngành

Khoa học môi trường
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ Thực phẩm
Đăng ký xét tuyển

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Ngành

Thiết kế thời trang
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ sinh học

Công nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ Sinh học
Đăng ký xét tuyển

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh doanh quốc tế
Đăng ký xét tuyển

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng
Đăng ký xét tuyển

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh
Đăng ký xét tuyển

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh
Đăng ký xét tuyển

Luật quốc tế

Luật quốc tế

Luật quốc tế

Ngành

Luật quốc tế
Đăng ký xét tuyển

Marketing

Marketing

Marketing

Ngành

Marketing
Đăng ký xét tuyển
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.1
Cơ sở vật chất
6.7
Môi trường HT
6.9
HĐ ngoại khoá
7.4
Cơ hội việc làm
6.7
Tiến bộ bản thân
6.8
Thủ tục hành chính
5.9
Quan tâm sinh viên
6.1
Hài lòng về học phí
6.2
Sẵn sàng giới thiệu
6.9
Giảng viên
7.1
Cơ sở vật chất
6.7
Môi trường HT
6.9
HĐ ngoại khoá
7.4
Cơ hội việc làm
6.7
Tiến bộ bản thân
6.8
Thủ tục hành chính
5.9
Quan tâm sinh viên
6.1
Hài lòng về học phí
6.2
Sẵn sàng giới thiệu
6.9

Giới thiệu

Địa điểm