Trường Đại Học Đại Nam | Edu2Review

Trường Đại Học Đại Nam

5 đánh giá
8.5
Tốt
5 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ, du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ, du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Ngành

Quan hệ công chúng

Ngôn ngữ Trung

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung

Ngành

Tiếng Trung Quốc

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

DĐiều dưỡng

Điều dưỡng

DĐiều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Kiến trúc

Kiến trúc

Kiến trúc

Ngành

Kiến trúc

Dược học

Dược

Dược học

Ngành

Dược

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm