Trường Đại học Hồng Đức

Trường Đại học Hồng Đức

1 đánh giá
7.8
Khá
1 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Quản lý đất đai

Kinh doanh nông nghiệp

Quản lý đất đai

Ngành

Kinh doanh nông nghiệp

Kỹ thuật công trình xây dựng

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Ngành

Nuôi trồng thủy sản

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính-Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính-Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Sư phạm tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm tiếng Anh

Ngành

Sư phạm Tiếng Anh

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Ngành

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán

Sư phạm Toán học

Ngành

Sư phạm Toán

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Sinh học

Ngành

Sư phạm Sinh học

Giáo dục Mầm non

Giáo dục mầm non

Giáo dục Mầm non

Ngành

Giáo dục mầm non

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ văn

Ngành

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

Ngành

Sư phạm Lịch sử

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý

Ngành

Sư phạm Vật lý

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Ngành

Việt Nam học

Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học

Ngành

Xã hội học

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Ngành

Tâm lý học

Lâm nghiệp

Lâm học (Lâm sinh)

Lâm nghiệp

Ngành

Lâm học (Lâm sinh)

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi

Nông học

Nông học

Nông học

Ngành

Nông học

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Sư phạm Địa lý

Địa lý

Sư phạm Địa lý

Ngành

Địa lý
 

Giới thiệu

Địa điểm