Trường Đại học Hồng Đức | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Hồng Đức

   Trường Đại học Hồng Đức
   Trường Đại học Hồng Đức
   Trường Đại học Hồng Đức
   Trường Đại học Hồng Đức
   4 hình
   7.8
   Khá
   1 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   24 ngành

   Quản lý tài nguyên và môi trường

   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   4 năm
   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo cử nhân khoa học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trách nhiệm xã hội; có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên sâu về Quản lý tài nguyên và môi trường; có năng lực thực hành và vận dụng được các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác chuyên môn; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc; có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn thành thạo; có kỹ năng vận dụng kiến thức quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong cuộc sống, trong nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng tài nguyên hiệu quả, bền vững, và có thể học sau đại học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   • Có khả năng làm cán bộ, công chức các đơn vị thuộc nhà nước, tư nhân làm công việc quản lý tài nguyên và môi trường.
   • Có khả năng làm thanh tra viên và đo đạc viên, làm công tác đo đạc và thông tin tài nguyên (đất, rừng, nước, …)
   • Có khả năng tự phát triển văn phòng; trung tâm tư vấn về đất đai; trung tâm tư vấn, đào tạo công nghệ GIS và viễn thám, Trắc địa - bản đồ, các dịch vụ tư vấn và quan trắc, phân tích môi trường.
   • Có khả năng làm cộng tác viên của các tổ chức phi Chính phủ, dự án nước ngoài...
   • Có khả năng trở thành cán bộ quy hoạch về môi trường
   • Có khả năng trở thành công chức địa chính xã - Có khả năng làm cảnh sát môi trường
   • Có khả năng làm giảng viên, có thể giảng dạy Quản lý tài nguyên và môi trường và các ngành khoa học liên quan ở bậc Đại học, Cao đẳng và Phổ thông trung học (sau khi được bồi dưỡng về kiến thức nghiệp vụ sư phạm).

   Quản lý đất đai

   Kinh doanh nông nghiệp
   4 năm
   Kinh doanh nông nghiệp
   4 năm

   Tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo cử nhân cao đẳng Quản lý đất đai có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn cần thiết; có phương pháp làm việc khoa học; có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn; có năng lực thực hành, làm việc độc lập, giải quyết được các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật; có khả năng học liên thông.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Làm việc tốt tại các cơ quan hành chính nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai;
   • Làm việc tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường;
   • Làm việc tại các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản;
   • Làm tốt công tác giảng dạy chuyên môn chuyên ngành quản lý đất đai tại các trường cao đẳng và trung cấp nông lâm nghiệp;
   • Chuyển đổi nhanh ngành nghề sang các lĩnh vực có liên quan như Quản lý tài nguyên môi trường, Khoa học đất, Lâm nghiệp sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức.

   Kỹ thuật công trình xây dựng

   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật công trình theo định hướng ứng dụng và đáp ứng nhu cầu xã hội, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết và định hướng chuyên ngành hẹp, có khả năng thiết kế, thi công các loại công trình như công trình thuỷ, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình cầu hầm, có kiến thức về công nghệ xây dựng, về tổ chức quản lý dự án xây dựng. Có thể làm việc tại các công ty, cơ quan quản lý các cấp, cơ quan nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong lĩnh vực xây dựng và có thể học tập tiếp để có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   Sau khi tốt nghiệp, các Kỹ sư kỹ thuật công trình có thể công tác tại:

   • Các công ty khảo sát, tư vấn, thiết kế xây dựng.
   • Các công ty xây dựng có chức năng thi công, giám sát chất lượng công trình.
   • Các cơ quan quản lý trong lĩnh vực xây dựng các cấp.
   • Các cơ quan nghiên cứu Khoa học - Công nghệ thuộc lĩnh vực xây dựng.
   • Các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong lĩnh vực xây dựng công trình.
   • Tự phát triển doanh nghiệp tư nhân

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   4 năm
   Công nghệ thông tin
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo Cử nhân đại học CNTT có kiến thức cơ bản, nền tảng về CNTT tương đối hoàn chỉnh, các kiến thức chuyên sâu theo các chuyên ngành hẹp của CNTT tiếp cận với trình độ chung trên thế giới; có kỹ năng thực hành thành thạo về: bảo trì hệ thống máy tính, mạng máy tính; quản trị mạng máy tính; gia công phần mềm; tham mưu, tư vấn và triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng CNTT và có khả năng học sau đại học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Làm việc tại các bộ phận CNTT của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội; các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và triển khai ứng dụng CNTT; các công ty, doanh nghiệp công nghệ phần mềm; các trung tâm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao CNTT;
   • Giảng dạy tin học tại các trường THPT và THCS, các cơ sở đào tạo nhân lực CNTT ở các trình độ dưới đại học;
   • Giảng dạy và nghiên cứu CNTT tại các trường đại học, các viện nghiên cứu;
   • Lập các doanh nghiệp về CNTT tự tạo việc làm, làm chủ doanh nghiệp CNTT, tham gia thị trường CNTT;
   • Tiếp tục học tập Cao học, NCS chuyên ngành CNTT, hoặc học chuyển đổi sang làm việc ở các ngành điện tử, viễn thông, tự động hóa.

   Nuôi trồng thủy sản

   Nuôi trồng thủy sản
   4 năm
   Nuôi trồng thủy sản
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo đại học NTTS để trở thành kỹ sư NTTS có hệ thống kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn tương đối hoàn chỉnh về ngành NTTS; có khả năng vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, có kỹ năng thực hành thành thạo và có khả năng làm việc độc lập sáng tạo, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành NTTS, đảm đương trực tiếp công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật các cơ sở sản xuất kinh doanh NTTS, các bộ phận quản lý môi trường nuôi, dịch bệnh thuỷ sản, phụ trách công tác NTTS ở các cơ quan hành chính Nhà nước; có thể học sau đại học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Quản lý sản xuất và trực tiếp sản xuất ở các cơ sở NTTS và các lĩnh vực liên quan đến NTTS;
   • Phụ trách công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật các cơ sở sản xuất kinh doanh NTTS;
   • Làm việc tại các bộ phận quản lý môi trường nuôi, dịch bệnh trong các cơ sở hoặc khu vực sản xuất NTTS;
   • Phụ trách công tác NTTS ở các cơ quan hành chính Nhà nước;
   • Giảng dạy các môn học cơ sở, chuyên ngành NTTS bậc trung cấp hoặc cao đẳng;
   • Chuyển đổi nhanh làm việc được ở các bộ phận về môi trường sinh thái, các cơ sở nghiên cứu, quản lý môi trường; các bộ phận điều tra nghiên cứu sinh vật thuỷ sinh tìm kiếm ngư trường khai thác và các bộ phận sản xuất, quản lý NTTS của các công viên, vườn quốc gia, cứu hộ động vật thủy sản.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   Quản trị kinh doanh
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo cử nhân đại học ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản lý kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị kinh doanh; có khả năng tư duy, làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc; có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo và các kỹ năng cơ bản về quản trị, điều hành hoạt động quản trị và quản trị kinh doanh trong các tổ chức hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội khác.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong nhà trường, sau khi hoàn thành CTĐT, sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế khác ở những vị trí làm việc sau:

   • Có khả năng tự khởi nghiệp như thành lập doanh nghiệp với vai trò giám đốc doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH;
   • Trưởng các phòng ban, bộ phân, phân xưởng, ca sản xuất, tổ kinh doanh trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần;
   • Cán bộ, chuyên viên quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, đặc biệt có lợi thế trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại tại các vị trí như: quản trị chiến lược, nhân sự, bán hàng, marketing, tài chính, bảo hiểm, sản xuất, kinh doanh, quan hệ khách hàng, quản trị thông tin, thương hiệu, kênh phân phối …Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh;
   • Quản lý hoặc trợ lý trong quản trị doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, ….;
   • Chuyên viên phân tích và tư vấn các vấn đề về thị trường và quản trị doanh nghiệp, nhân viên tác nghiệp trong các tổ chức kinh tế. Làm giám sát cho các nhãn hàng hoặc giám sát khu vực cho các công ty;
   • Nguyên cứu viên, giảng viên tại các viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

   Tài chính-Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng có trình độ đại học, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên môn về quản trị tài chính doanh nghiệp, có khả năng phân tích lựa chọn và tổ chức thực hiện các quyết định tài chính của doanh nghiệp. Người tốt nghiệp có thể làm cán bộ tài chính tại các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian, các cơ quan quản lý tài chính và có thể học sau đại học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

   Làm cán bộ tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp;

   Làm cán bộ tín dụng tại các trung gian tài chính,...

   Làm cán bộ tài chính tại các cơ quan tài chính nhà nước;

   Giảng dạy chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trong các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp.

   Sư phạm tiếng Anh

   Sư phạm Tiếng Anh
   4 năm
   Sư phạm Tiếng Anh
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

   Đào tạo giáo viên Trung học phổ thông ngành Sư phạm Tiếng Anh có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; Có kiến thức nền tảng bổ trợ cần thiết của khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học, pháp luật; Có kiến thức chuyên sâu về tiếng Anh, khoa học giáo dục và khoa học phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Có năng lực sư phạm thành thạo đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, quản lí giáo dục ở trường phổ thông và các cơ sở giáo dục trong cả nước; Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để phát triển ở trình độ đào tạo cao hơn.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Giảng dạy Tiếng Anh tại các trường THCS, THPT, TCCN, cao đẳng.
   • Nghiên cứu Tiếng Anh và khoa học giáo dục tại các viện nghiên cứu, trường đại học. Làm việc ở các đơn vị sản xuất và kinh doanh có sử dụng các kiến thức cơ bản về ngành Tiếng Anh.
   • Quản lí chuyên môn về giáo dục ở các trường hoặc cơ sở quản lí nhà nước.

   Giáo dục Tiểu học

   Giáo dục Tiểu học
   4 năm
   Giáo dục Tiểu học
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Chương trình Giáo dục Tiểu học bậc đại học nhằm đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ đại học, gồm hệ thống kiến thức chuyên môn và kỹ năng tương đối hoàn chỉnh thuộc các môn Toán, Ngữ văn, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tự nhiên - Xã hội, Tâm lý - Giáo dục. Người tốt nghiệp chương trình này làm giáo viên trong các trường Tiểu học, hoặc chuyên viên, cán bộ trong các cơ quan quản lý về giáo dục và đào tạo; có thể học sau đại học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Làm giáo viên dạy 9 môn trong các trường Tiểu học; làm công tác chủ nhiệm lớp, Sao nhi đồng, Đội TNTP Hồ Chí Minh;
   • Làm chuyên viên, cán bộ trong phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý về giáo dục và đào tạo;
   • Học thêm để chuyển đổi sang các công việc khác như: làm việc ở thư viện, chăm sóc tâm lí học sinh Tiểu học, tư vấn giáo dục v.v...;
   • Học chương trình sau đại học.

   Sư phạm Toán học

   Sư phạm Toán học
   4 năm
   Sư phạm Toán học
   4 năm

   Mục tiêu chung

   Đào tạo giáo viên Trung học phổ thông (THPT) có trình độ đại học, dạy học môn Toán trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Toán còn có khả năng dạy học môn Toán ở các trường trung học chuyên nghiệp, có thể làm việc tại các Viện nghiên cứu; các Sở, Ban ngành; các cơ sở kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Toán học; hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Giảng dạy Toán học, Tin học ở các cấp trung học cơ sở;
   • Làm việc được trong các cơ quan khoa học, các đơn vị sản xuất và kinh doanh có sử dụng Toán học, Tin học cơ bản, các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo;
   • Giảng dạy thực hành tin học ở các trung tâm tin học;
   • Biên tập viên các tạp chí khoa học, các nhà xuất bản;
   • Học thêm kiến thức công nghệ thông tin để có thể chuyển sang lĩnh vực công nghệ thông tin; học thêm ngoại ngữ chuyên ngành để có thể dịch thuật về Toán học, Tin học cơ bản.

   Sư phạm Sinh học

   Sư phạm Sinh học
   4 năm
   Sư phạm Sinh học
   4 năm

   Tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo giáo viên sinh học có trình độ đại học, có khả năng giảng dạy tốt các môn sinh học trong các trường Chuyên nghiệp, THPT và THCS; có kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn hoàn chỉnh; có kỹ năng cơ bản và năng lực thực hành nghề nghiệp của người giáo viên sinh vật, đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo viên Trung học phổ thông; có lối sống lành mạnh, yêu nghề, mến trẻ, gương mẫu chấp hành pháp luật; có khả năng tự học tập bồi dưỡng để chuyển đổi nghề nghiệp và học sau đại học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Giảng dạy tốt các môn Sinh học ở trường THCS, THPT, Chuyên nghiệp;
   • Làm việc được ở các cơ quan khoa học, các đơn vị sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức Sinh học;
   • Tự nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc trong các phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, các viện, trung tâm nghiên cứu, các sở ngành liên quan;
   • Học sau đại học các chuyên ngành thuộc ngành Sinh học và việc chuyển đổi việc làm sau này.

   Giáo dục Mầm non

   Giáo dục mầm non
   4 năm
   Giáo dục mầm non
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới của GDMN, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong xu thế hội nhập và phát triển. Các GVMN được đào tạo có đầy đủ những phẩm chất, đạo đức và năng lực nghề nghiệp; có sức khỏe, yêu nghề, mến trẻ. Đồng thời, có thể bồi dưỡng để làm công tác quản lý ngành GDMN và giảng dạy các bộ môn phương pháp ở các trường trung cấp, cao đẳng và đại học có ngành GDMN, có khả năng học ở bậc học cao hơn.

   Chuẩn đầu ra

   Kiến thức

   • Có kiến thức thực tế vững chắc, toàn diện trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;
   • Có kiến thức chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, bao gồm kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường lứa tuổi mầm non; dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; phòng bệnh, đảm bảo an toàn và xử lí ban đầu các bệnh và tai nạn cho trẻ mầm non;
   • Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động giáo dục trẻ mầm non gồm: Giáo dục phát triển thể chất, giáo dục phát triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển thẩm mĩ, giáo dục phát triển kỹ năng xã hội; kiến thức về đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non;
   • Kiến thức về công nghệ thông tin ứng dụng trong hoạt động nghề nghiệp.
   • Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ
   • Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học, xã hội, chính trị và pháp luật.

   Kĩ năng

   • Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động nghề nghiệp
   • Kỹ năng thực hành nghề nghiệp: nắm vững và thực hành thành thạo các kỹ năng chăm sóc trẻ mầm non: Tổ chức, thực hiện được chế độ dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng trẻ; Xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ; kỹ năng xử lý các tai nạn thường gặp cho trẻ, kỹ năng phòng bệnh cho trẻ…;
   • Kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ em - Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo từng độ tuổi: Kỹ năng tổ chức hoạt động phát triển thể chất, kỹ năng tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ; kỹ năng tổ chức hoạt 2 động phát triển nhận thức, kỹ năng tổ chức hoạt động phát triển thẩm mĩ, kỹ năng tổ chức hoạt động phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.
   • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, chia sẻ.
   • Có kĩ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiên làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc phổ biến, truyền bá kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
   • Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
   • Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   • Giáo viên hoặc Quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non
   • Giảng viên các khoa đào tạo giáo viên mầm non trong các trường sư phạm
   • Quản lý hoặc chuyên viên phụ trách mầm non tại Bộ giáo dục, Vụ giáo dục mầm non; các Sở giáo dục, phòng giáo dục.
   • Nghiên cứu viên (về giáo dục mầm non) ở các Viện nghiên cứu
   • Tham gia các dự án của các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực GDMN.
   • Làm việc tại các Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hoà nhập và các cơ sở giáo dục trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt khác

   Sư phạm Ngữ văn

   Sư phạm Ngữ Văn
   4 năm
   Sư phạm Ngữ Văn
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo giáo viên Ngữ văn có trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ, văn học và phương pháp dạy học Ngữ văn; có kiến thức nghiệp vụ sư phạm, có khả năng vận dụng thành thạo lý thuyết vào quá trình dạy học Ngữ văn; đáp ứng các tiêu chuẩn của một người giáo viên THPT và THCS; có phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học Ngữ văn ở THPT và THCS; có thể học tiếp chương trình sau đại học các chuyên ngành phù hợp.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Học xong chương trình này, người học có khả năng:

   - Giảng dạy Ngữ văn ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; giảng dạy Ngôn ngữ, Văn học ở các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng và đại học;

   - Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu và quản lí khoa học, các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo; làm công tác biên tập, xuất bản, phóng viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thanh, truyền hình; các cơ quan quản lý văn hoá, cơ quan hành chính...

   - Tiếp tục học lên ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ

   Sư phạm Lịch sử

   Sư phạm Lịch sử
   4 năm
   Sư phạm Lịch sử
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

   Đào tạo cử nhân đại học ngành Lịch sử theo định hướng nghề nghiệp Quản lý di tích, danh thắng có hệ thống lý luận, kỹ năng cơ bản, hiện đại, toàn diện, thiết thực và tương đối hoàn chỉnh ở bậc đại học về Lịch sử, về nghiệp vụ quản lý di tích, danh thắng. Người tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan văn hoá, quản lý di tích, danh thắng, giảng dạy lịch sử; có thể học sau đại học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Nghiên cứu Lịch sử ở các cơ quan nghiên cứu trung ương, địa phương;
   • Quản lý văn hoá, quản lý di tích - danh thắng tại các cơ quan hành chính;
   • Giảng dạy môn Lịch sử ở trường THPT, chuyên nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình nghiệp vụ sư phạm;
   • Học sau đại học các chuyên ngành Lịch sử, hoặc học chuyển đổi các ngành lân cận.

   Bảo vệ thực vật

   Bảo vệ thực vật
   4 năm
   Bảo vệ thực vật
   4 năm

   Tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo kỹ sư Bảo vệ thực vật có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn ngành Bảo vệ thực vật tương đối hoàn chỉnh; có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn; có kỹ năng thực hành thành thạo, có phương pháp làm việc khoa học, độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Bảo vệ thực vật; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có khả năng tự học tập bồi dưỡng để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học sau đại học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Làm nhiệm vụ của người kỹ sư Bảo vệ thực vật tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh như: trang trại Trồng trọt, công ty sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật,....
   • Làm việc tại các cơ quan hành chính, quản lý chuyên ngành Bảo vệ thực vật như: Sở nông nghiệp, Chi cục, Trung tâm khuyến nông, Phòng nông nghiệp, ....
   • Làm việc tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Môi trường;
   • Tổ chức sản xuất kinh doanh tư nhân về kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, về sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, rau quả, hoa cây cảnh;
   • Làm công tác giảng dạy chuyên ngành Bảo vệ thực vật trong các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; giảng dạy môn kỹ thuật nông nghiệp tại các trường PTTH.

   Sư phạm Vật lý

   Sư phạm Vật lý
   4 năm
   Sư phạm Vật lý
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo giáo viên Vật lý có trình độ đại học, có khả năng giảng dạy tốt các môn Vật lý trong các trường THPT và THCS; có kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở cần thiết để áp dụng vào việc học các môn chuyên ngành; có kiến thức chuyên ngành cơ bản hoàn chỉnh về Vật lý; có kiến thức nghiệp vụ sư phạm; có khả năng vận dụng thành thạo lý thuyết vào quá trình dạy học Vật lý ở trường THPT đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo viên THPT; có phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học Vật lý ở THPT; có khả năng tự học, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở bậc sau đại học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Giảng dạy Vật lý ở các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở;
   • Giảng dạy Vật lý ở các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng và đại học;
   • Làm việc được trong các cơ quan khoa học, các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo;
   • Biên tập viên các tạp chí, các nhà xuất bản;
   • Học thêm kiến thức Vật lý Kỹ thuật, Vật lý ứng dụng để có thể chuyển sang nghiên cứu chế tạo các trang thiết bị và đồ dùng dạy học ở các cơ sở sản xuất.

   Việt Nam học

   Việt Nam học
   4 năm
   Việt Nam học
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Là chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Việt Nam học định hướng nghề quản lí du lịch – khách sạn. Chương trình đào tạo bao gồm các học phần nghiên cứu về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam và hệ thống các môn học cơ bản liên quan đến ngành du lịch. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể được tuyển dụng làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp trong ngành văn hóa, du lịch; hoặc làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng trong nước và các nước trong khu vực ASEAN.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại:

   • Hệ thống các cơ quan quản lí nhà nước về văn hóa, du lịch các cấp;
   • Các trường chuyên nghiệp, cơ quan nghiên cứu và các đơn vị sự nghiệp về văn hóa và du lịch;
   • Các doanh nghiệp Lữ hành; khách sạn, nhà hàng;
   • Các điểm, khu du lịch;
   • Làm việc tại các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến văn hóa, du lịch.

   Xã hội học

   Xã hội học
   4 năm
   Xã hội học
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

   Là chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xã hội học định hướng nghề Công tác xã hội, chương trình đào tạo bao gồm các học phần nghiên cứu và thực hành về xã hội học và công tác xã hội. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể được tuyển dụng làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp trong ngành lao động thương binh xã hội, dân số gia đình & trẻ em, các tổ chức phi chính phủ, các cơ sở công tác xã hội.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   • Nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu - Giảng dạy tại các sơ sở đào tạo XHH, CTXH
   • Làm chuyên viên và quản lí tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trung ương và địa phương
   • Cán bộ chính sách cấp xã, phường
   • Chuyên viên phòng chính sách xã hội, bảo trợ xã hội cấp huyện, tỉnh
   • Nhân viên xã hội tại các cơ sở xã hội - Nhân viên xã hội tại cộng đồng.
   • Tiếp tục học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ ngành xã hội học, công tác xã hội và các ngành gần.

   Tâm lý học

   Tâm lý học
   4 năm
   Tâm lý học
   4 năm

   Tóm tắt chương trình đào tạo

   Đào tạo cử nhân đại học Tâm lý học, định hướng nghề nghiệp Quản trị nhân sự có kiến thức cơ bản, chuyên môn về ngành TLH và Quản trị nhân sự tương đối hoàn chỉnh, gồm các kiến thức TLH về xã hội, phát triển, nhân cách, quản lý, lao động, pháp luật, giáo dục, tham vấn và kiến thức về Quản trị nhân sự, kiến thức về khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Nguồn nhân lực, Kế hoạch hoá nguồn nhân lực, Tổ chức lao động khoa học trong các doanh nghiệp, Thống kê lao động xã hội, Chính sách xã hội, tiền công và tiền lương; có kỹ năng thực hành thành thạo về tâm lý học và quản trị nhân sự, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, vận dụng TLH vào trong cuộc sống, trong công tác tư vấn, tham vấn, sử dụng và quản lý người lao động một cách có hiệu quả. Người tốt nghiệp có thể làm việc tại các bộ phận tổ chức cán bộ, hành chính tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp và có thể học sau đại học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

   - Làm chuyên viên phòng tổ chức cán bộ, phòng nội vụ, phòng nhân sự trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trong các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội khác;

   - Làm cán bộ tư vấn, tham vấn ở các trung tâm tư vấn tâm lý, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở, trung tâm nghiên cứu TLH;

   - Làm cán bộ hành chính, văn phòng tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp;

   - Làm công tác giảng dạy Tâm lý học, QTNS trong các nhà trường chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục đào tạo.

   - Học sau đại học.

   Lâm nghiệp

   Lâm nghiệp
   4 năm
   Lâm nghiệp
   4 năm

   Tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo kỹ sư lâm nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn chỉnh; có năng lực vận dụng có hiệu quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác chuyên môn; có năng lực thực hành, làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết đợc các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật lâm nghiệp; có thể học sau đại học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

   - Làm việc tốt tại các doanh nghiệp lâm nghiệp;

   - Làm việc tốt tại các cơ quan quản lý về lâm nghiệp;

   - Làm việc tốt tại các cơ quan nghiên cứu và đào tạo lâm nghiệp;

   - Học tập, nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các các lĩnh vực có liên quan trồng trọt, quản lý tài nguyên môi trường, công nghệ sinh học nông nghiệp;

   - Học tập, nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các cơ quan quản lý, nghiên cứu, đào tạo về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

   Chăn nuôi

   Chăn nuôi
   4 năm
   Chăn nuôi
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo kỹ sư chăn nuôi thú y có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn chỉnh; có năng lực thực hành và vận dụng có hiệu quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động giải quyết được các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo sản uất, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của ngành chăn nuôi, phòng và chữa bệnh vật nuôi đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững các đối tượng vật nuôi trong những điều kiện chăn nuôi xác định đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. Có năng lực để tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn ở trình độ cao hơn để đáp ứng với yêu cầu của ã hội ngày càng phát triển, có th học tiếp cao học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   • Tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch chăn nuôi, ph ng và trị bệnh vật nuôi, quản lý môi trường chăn nuôi;
   • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện qui trình kỹ thuật sản xuất giống vật nuôi phù hợp với điều kiện của cơ sở sản uất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, an toàn thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường;
   • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản uất giống vật nuôi; - Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu về kỹ thuật chăn nuôi và phòng chữa bệnh vật nuôi;
   • Phát triển thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.

   Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng đảm nhận tốt công việc ở một trong các vị trí sau:

   • Công chức cấp xã về nông nghiệp; khuyến nông viên cơ sở;
   • Cán bộ chuyên môn tại các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y: Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông; Trạm thú y, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Chăn nuôi thú y; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Ban Quản lý các dự án về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
   • Cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật tại các viện nghiện cứu chuyên nghành, trung tâm, trạm trại nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp;
   • Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn các Phòng Kỹ thuật, trang trại chăn nuôi, Thị trường tại các công ty, doanh nghiệp sản uất, chế biến, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, các sản phẩm chăn nuôi, giống vật nuôi;
   • Có khả năng tự tạo lập công việc cho bản thân thông qua mở trang trại chăn nuôi, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, đại lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, phòng khám chữa bệnh vật nuôi.

   Nông học

   Nông học
   4 năm
   Nông học
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo kỹ sư nông học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn chỉnh; có năng lực thực hành và vận dụng có hiệu quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác chuyên môn; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động giải quyết được các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây trồng trên đồng ruộng và trong nhà có mái che đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. Có năng lực để tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn ở trình độ cao hơn để đáp ứng với yêu cầu của xã hội ngày càng phát triển, có thể học tiếp cao học.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   • Tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây trồng.
   • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện qui trình kỹ thuật sản xuất cây trồng phù hợp với điều kiện của cơ sở sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, an toàn thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường.
   • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây trồng.
   • Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu về kỹ thuật sản xuất cây trồng.
   • Phát triển thị trường tiêu thụ các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; quảng bá giới thiệu các sản phẩm ngành trồng trọt.

   Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng đảm nhận tốt công việc ở một trong các vị trí sau:

   • Công chức cấp xã về nông nghiệp; khuyến nông viên cơ sở;
   • Cán bộ chuyên môn tại các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông; Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Phát triển Nông thôn; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Phòng Trồng trọt Sở NN&PTNT, Ban Quản lý các dự án về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
   • Cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật tại các trung tâm, trạm trại nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp; các cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;
   • Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn các Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch, Thị trường tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm trồng trọt, giống cây trồng, phân bón, hóa chất, vật tư nông nghiệp;
   • Có khả năng tự tạo lập công việc cho bản thân thông qua mở trang trại sản xuất giống cây trồng; đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp;

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   Kế toán
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

   Đào tạo cử nhân đại học ngành Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn chỉnh, có năng lực thực hành và vận dụng hiệu quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tự chủ giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo công việc kế toán, nghiên cứu khoa học để cải tiến các phương thức và kỹ thuật trong công tác kế toán, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các đơn vị kế toán.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong nhà trường, sau khi hoàn thành CTĐT, sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, kho bạc, cơ quan thuế và các sở, ban, ngành ở những vị trí làm việc sau:

   • Nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
   • Nhân viên tư vấn, tham mưu cho giám đốc các doanh nghiệp trong việc ra quyết định tối ưu trong quá trình sản xuất kinh doanh.
   • Công chức xã phụ trách lĩnh vực tài chính kế toán.
   • Nhân viên làm việc tại các trung tậm cung cấp dịch vụ kế toán – kiểm toán, tư vấn và cung cấp các dich vụ hỗ trợ kê thai thuế, tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán. Người học sau khi tốt nghiệp có thể thực hiện tốt các vị trí công việc nêu trên và có khả năng phát triển nghề nghiệp cao hơn ở các vị trí quản lý, hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội.

   Sư phạm Địa lý

   Địa lý
   4 năm
   Địa lý
   4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

   Đào tạo cử nhân khoa học ngành Sư phạm Địa lý đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên bậc Trung học phổ thông và Trung học cơ sở. Chương trình cung cấp các tri thức cơ bản về khoa học địa lý và các kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục học hỗ trợ cho việc dạy học địa lí hai bậc học trên, giúp người học tiếp tục học tập nâng cao trình độ lên các bậc học cao hơn.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ với nghề nghiệp:

   • Giảng dạy Địa lý tại các trường THCS, THPT, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước;
   • Nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu;
   • Chuyên viên và quản lí tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lí giáo dục, các cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với chuyên môn;
   • Giảng dạy Địa lý tại các trường đại học, cao đẳng, sau khi học lên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

   Đánh giá

   1 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường

   Ngày 24/9/1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 797/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Hồng Đức dựa trên cơ sở 3 trường Cao đẳng đã có bề dày đào tạo hơn 40 năm gồm:

   • Cao đẳng Sư phạm
   • Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
   • Cao đẳng Y tế Thanh Hoá

   Giới thiệu trường Đại học Hồng Đức

   Đại học Hồng Đức là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông - một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam.

   Sự ra đời của trường Đại học Hồng Đức là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hóa. Đây là trường đại học đầu tiên trên quê hương xứ Thanh, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; có truyền thống hiếu học và khoa bảng hàng nghìn năm.

   Sứ mạng

   Trường Đại học Hồng Đức có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực đa lĩnh vực có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và cả nước. Giá trị cốt lõi của trường là: "Chất lượng – Hiệu quả - Chuyên nghiệp – Hội nhập"

   Trường Đại học Hồng Đức kỷ niệm 20 năm thành lập

   Tầm nhìn

   Đến năm 2030, Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành mũi nhọn thuộc các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, kinh tế (mỗi lĩnh vực ngành chọn 1-2 chuyên ngành) đạt trình độ ngang tầm với các trường đại học lớn trong khu vực miền Trung.

   Phương châm

   • Chất lượng, hiệu quả đào tạo là mục tiêu, nguyên tắc và là định hướng cho các hoạt động đào tạo, NCKH; là yếu tố quyết định cho sự mở rộng, hợp tác, phát triển và cạnh tranh của trường.
   • Phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội, phù hợp với nhu cầu chung của cả nước, khu vực và Thanh Hoá.
   • Lấy người học làm trung tâm cho mọi hoạt động của nhà trường, lấy lợi ích của người sử dụng sản phẩm đào tạo và NCKH của trường là lợi ích của chính nhà trường.

   Mục tiêu chiến lược

   Xây dựng trường Đại học Hồng Đức trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng đạt chuẩn quốc gia, có một số ngành đạt chuẩn quốc tế; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.

   Các khoa trực thuộc

   • Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông
   • Khoa Kỹ thuật và công nghệ
   • Khoa Khoa học tự nhiên
   • Khoa Khoa học xã hội
   • Khoa Ngoại ngữ
   • Khoa Giáo dục thể chất
   • Khoa Lý luận chính trị và luật
   • Khoa Kinh tế quản trị kinh doanh
   • Khoa Giáo dục tiểu học
   • Khoa Giáo dục mầm non
   • Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp
   • Khoa Tâm lý giáo dục

   Nguồn: Đại học Hồng Đức

   Địa điểm