Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Edu2Review

Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kế toán kiểm toán

Kế toán

Kế toán kiểm toán

Ngành

Kế toán

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Ngành

Khoa học máy tính

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Ngành

Luật kinh tế

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kiến trúc

Kiến trúc

Kiến trúc

Ngành

Kiến trúc

Xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm