Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội

8.2
Tốt
24 đánh giá

Chương trình

9 khóa học

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo đội ngũ cán bộ kinh tế có năng lực chuyên môn về tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, có khả năng phân tích, tham gia hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động xã hội ở phạm vi quốc gia, địa phương, vùng, ngành và các tố chức kinh tế - xã hội.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Am hiểu về cách thức, mô hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực lao động trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
 • Nắm bắt phương pháp phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến nguồn lực lao động.
 • Nắm bắt phương pháp hoạch định, lập kế hoạch, quản lý các chương trình và dự án về huy động, sử dụng nguồn lực lao động của địa phương, ngành, doanh nghiệp.
 • Nắm bắt phương pháp tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra việc khai thác tối ưu nguồn lực lao động xã hội.

Kỹ năng:

 • Lãnh đạo, quản lý và tham mưu cho các cấp, các tổ chức kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp.
 • Phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách về phát triển nguồn lực lao động.
 • Sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý hiện đại vào quá trình huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lao động xã hội.
 • Tổ chức công việc, giao tiếp và đàm phán.
 • Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Thái độ:

 • Nhận thức đúng đắn và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ công chức nhà nước.
 • Tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức kỷ luật cao, tôn trọng pháp luật. Thực hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
 • Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, vươn lên và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

Cơ hội việc làm

Cử nhân Kinh tế Lao động có đủ năng lực để đảm nhiệm các vị trí công tác tại:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động từ Trung Ương đến địa phương (Bộ, Sở, Phòng Lao Động Thương Binh – Xã Hội và các cơ quan Lao Động Thương Binh – Xã Hội ở địa phương; Uỷ ban dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Bảo hiểm Xã hội; các phòng Tổ chức nhân sự ở các Sở, Ban, Ngành địa phương…).
 • Các Trung tâm, Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội, tham gia giảng dạy và nghiên cứu các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.
 • Các phòng chức năng của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế (Phòng Lao động tiền lương, phòng Tổ chức nhân sự...)
 • Ban quản lý các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
4 năm

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn kiến thức sau:

 • Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị kinh doanh; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học.
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm : Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Kinh tế lượng, Thương mại điện tử căn bản…
 • Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về quản trị kinh doanh gồm: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, …
 • Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị kinh doanh bao gồm: Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp, Quản trị rủi ro, Quản trị dự án…
 • Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế-Quản lý-Kinh doanh.

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại bộ phận, doanh nghiệp như sau:

Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau của doanh nghiệp:

 • Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh;
 • Bộ phận quản trị dự án kinh doanh;
 • Bộ phận tổ chức và quản trị nhân lực;
 • Các bộ phận quản trị tác nghiệp của doanh nghiệp;
 • Các bộ phận thuộc chức năng, quá trình quản trị kinh doanh khác (marketing, logistic kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chất lượng...) ở các doanh nghiệp.

Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:

 • Các loại hình doanh nghiệp sản xuất và thương mại;
 • Các bộ phận quản trị và hoạt động kinh doanh ở các loại hình doanh nghiệp khác;
 • Các bộ phận R&D liên quan đến các vấn đề QTKD ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung học nghề, cao đẳng, đại học;
 • Các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường và thương mại ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực
4 năm

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức cơ bản:

Cử nhân ngành Quản trị nhân lực được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, xã hội và nhân văn; nắm vững các nền tảng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Kiến thức chuyên sâu:

Cử nhân Quản trị nhân lực phải nắm vững và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, hiện đại về Quản trị nhân lực, có khả năng tư duy sáng tạo, vận dụng thành thạo các công cụ và phương pháp quản trị khoa học vào việc:

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực, xây dựng các chính sách, kế hoạch, dự án trong lĩnh vực quản trị nhân lực;
 • Tổ chức hoạch định và thực hiện các hoạt động quản trị nhân lực trong tổ chức;
 • Kiểm soát, đánh giá, phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức.

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị nhân lực chương trình chất lượng cao có thể làm việc tại:

 • Các doanh nghiệp trong nước;
 • Các trường, viện, trung tâm nghiên cứu hoặc các cơ sở đào tạo khác (nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy về quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh);
 • Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Công tác xã hội

Công tác Xã hội
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành và các kiến thức liên ngành của các ngành gần vào lĩnh vực công tác xã hội như: tâm lí học và xã hội học: tâm lý học giới tính, nhân học xã hội, tâm lý học phát triển, nhập môn công tác xã hội, chính sách xã hội.

Hiểu và vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề Công tác xã hội; Có khả năng nghiên cứu, phát hiện và trợ giúp cá nhân, nhóm, cộng đồng tự giải quyết những vấn đề xã hội. Đặc biệt, sinh viên hiểu và vận dụng được kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác xã hội với trẻ em, người khuyết tật, các nhóm đối tượng yếu thế, gia đình và trường học, để giúp đỡ cá nhân, nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội... tự vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình.

Cơ hội việc làm

Là cán bộ cung ứng dịch vụ và làm công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội như: Các hội bảo trợ xã hội của mọi thành phần kinh tế từ trung ương đến địa phương; Các trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc người có công với đất nước, người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi; Các trung tâm giáo dưỡng và phục hồi nhân phẩm cai nghiện ma tuý, trại cải tạo; Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, cộng đồng ở thành thị và nông thôn,...

Làm tốt công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, văn hoá - xã hội, giáo dục, pháp luật, tín ngưỡng tôn giáo, môi trường, an sinh xã hội, dân số, sức khoẻ, truyền thông,...

Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm, dự án phát triển xã hội,...

Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến Công tác xã hội; Làm công tác quản lý trong các cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ quan, đoàn thể công tác xã hội.

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh
4 năm

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế đạt chuẩn kiến thức sau:

 • Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Luật kinh tế, nắm vững những nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học.
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm: Kiến thức về xã hội học, những nguyên lý căn bản trong quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, thống kê thương mại, quản lý tài chính - tiền tệ, kinh tế và kinh doanh thương mại;
 • Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về pháp luật kinh tế, bao gồm những kiến thức về lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Hiến pháp, luật dân sự, luật hành chính, và công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế;
 • Nắm vững những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn pháp luật về hoạt động thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư, lao động và an sinh xã hội, sở hữu trí tuệ…
 • Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của các trường thuộc khối ngành Luật và Kinh tế, Quản trị kinh doanh, bao gồm những kiến thức nền ngành luật, kiến thức kế toán - kiểm toán, tài chính - ngân hàng, kinh tế và quản trị kinh doanh.

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế/ chuyên ngành Luật thương mại của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận, cơ quan sau:

Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau:

 • Bộ phận quản trị và chuyên gia pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội;
 • Bộ phận thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật;
 • Công chức trong các cơ quan nhà nước các cấp về lập pháp, hành pháp và tư pháp.
 • Bộ phận nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

Các cơ quan và doanh nghiệp có khả năng và cơ hội việc làm phù hợp:

 • Các cơ quan Nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương với với vai trò: Cán bộ nghiên cứu, soạn thảo chính sách, dịch vụ công, tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế và thương mại. Có thể được bổ nhiệm các chức danh tư pháp trong các cơ quan kiểm sát, tòa án, thi hành án;
 • Các tổ chức kinh tế với vai trò: Chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, bảo hộ trí tuệ cho doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng khối ngành luật kinh tế, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;
 • Tự thành lập hoặc tham gia các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lý về kinh tế và thương mại.

Tâm lý học

Tâm lý học
4 năm

Mục tiêu đào tạo

 • Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
 • Kiến thức lý thuyết sâu, rộng về Tâm lý học để tiếp cận, phát hiện và giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm lý con người trong đời sống và các lĩnh vực hoạt động.
 • Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá trình nghiên cứu khoa học tâm lý, tư vấn, tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý.
 • Kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Tâm lý học để tư vấn, hoạch định nhân sự, sử dụng, quản lý, kích thích, phát huy tính tích cực của người lao động trong đơn vị.
 • Kiến thức cơ bản về Quản trị nhân sự để xây dựng, kiểm tra, đánh giá mức lao động, hệ thống thang bảng lương, các chế độ chính sách, việc tuyển mộ, tuyển dụng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp.
 • Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

Cơ hội việc làm

 • Có khả năng làm chuyên viên tâm lý trong các phòng tâm lý, viện tâm lý, viện nghiên cứu tiềm năng con người...
 • Có khả năng làm công tác tư vấn, tham vấn tại các trung tâm tư vấn tâm lý, các trường học, trung tâm nghiên cứu tâm lý.
 • Có khả năng làm công tác trị liệu tâm lý tại các bệnh viện, các trường học, trung tâm xã hội.
 • Có khả năng làm chuyên viên phòng tổ chức cán bộ, phòng nội vụ, phòng nhân sự trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội khác; Làm cán bộ hành chính tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học tại các viện khoa học và các cơ sở giáo dục.

Bảo hiểm

Bảo hiểm
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Về kiến thức: Cử nhân đại học chuyên ngành Bảo hiểm xã hội được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, tài chính và những kiến thức chung về bảo hiểm; được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời nắm vững các kiến thức liên quan đến hoạch định chính sách và tổ chức triển khai chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

Về kỹ năng: Có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp; biết tổng hợp, phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp; có kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình, giao tiếp trong quá trình giải quyết công việc.

Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành pháp luật nhà nước; có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo; có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cơ hội việc làm

Có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp như: Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp; giảng viên, nghiên cứu viên tại các Viện, Trường Đại học, Cao đẳng; Tư vấn về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

Kế toán

Kế toán
4 năm

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức đại cương: Nắm vững kiến thức về đường lối cách mạng Việt nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để xét đoán và xử lý các hiện tượng và tình huống trong hoạt động kinh tế, tài chính.

Kiến thức ngành và chuyên ngành:

 • Hiểu biết về pháp luật và chính sách và của Nhà nước, trước hết là luật pháp về kinh tế nói chung, pháp luật về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán nói riêng. Hiểu và vận dụng pháp luật và chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt nam và quốc tế (Luật kế toán, Luật kiểm toán, Chuẩn mực kế toán...) trong quá trình thực hiện công tác kế toán, kiểm toán phù hợp các loại hình sản xuất kinh doanh, các loại hình tổ chức hoạt động tài chính.
 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế học Mac -Lenin, kinh tế học vi mô, vĩ mô, khoa học thống kê, kinh tế học quản lý và khoa học quản lý, kiến thức về tài chính doanh nghiệp, tài chính công , thuế, thị trường tài chính và tiền tệ và thanh toán quốc tế.
 • Có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ Kế toán, kiểm toán: Kế toán tài chính, kế toán quản trị, Kế toán nhà nước, phân tích tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh, kiểm toán, dịch vụ và hành nghề kế toán, kiểm toán ...

Cơ hội việc làm

 • Đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp các doanh nghiệp, kế toán trưởng, kiểm soát nội bộ, chuyên gia phân tích, tư vấn tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán..
 • Giám đốc tài chính, giám đốc bộ phận.
 • Kế toán trưởng hoặc kiểm soát viên, kiểm toán nội bộ .
 • Kế toán viên chuyên nghiệp, kiểm toán viên trong các công ty dịch vụ kế toán, công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước hoặc Ban kiểm toán nội bộ.
 • Chuyên gia phân tích, tư vấn tài chính, đầu tư tài chính, tư vấn thuế hoạt động độc lập hoặc trong các công ty dịch vụ tài chính, kế toán , kiểm toán.
 • Giảng dạy các học phần kế toán trong các Trường Đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm huấn luyện.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về kinh tế, kế toán.

Kinh tế

Kinh tế
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức cơ bản:

 • Nắm vững nền tảng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia ngành kinh tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại;
 • Hiểu biết rộng về lý luận và thực tiễn kinh tế thị trường trong nước và trên thế giới.

Kiến thức chuyên sâu:

 • Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế, quản lý trên cấp độ nền kinh tế, ngành và lĩnh vực gắn với chuyên ngành đào tạo;
 • Nắm vững các kiến thức về các phương pháp, công cụ phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và chương trình - dự án phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi nền kinh tế, ngành, lĩnh vực và địa phương.

Cơ hội việc làm

Cử nhân ngành Kinh tế có thể là cán bộ quản lý kinh tế tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội từ trung ương đến địa phương, các loại hình doanh nghiệp; nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu kinh tế, giảng viên trong các trường đại học, nghiên cứu viên hoặc nhân viên tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế.

Đánh giá

24 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.6
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
8.6
Quan tâm sinh viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
7.6
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
8.6
Quan tâm sinh viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Chi tiết từ học viên

Kì lân cầu vồng
Kì lân cầu vồng
 

Trường Tốt

Đã học khoá học: Truyền thông tại đây.

Ưu điểm

- Môi trường học tốt: Ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực
- Cơ sở vật chất hiện đại, phù hợp với nhu cầu của học sinh sinh viên

Điểm cần cải thiện

- Học phí cao, vượt quá khả năng kinh tế của nhiều gia đình

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường tốt, học sinh nên thử. Chất lượng ổn định, được đánh giá cao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Hiền Đặng
Hiền Đặng
 

Trường Học Có Môi Trường Tốt

Đã học khoá học: Báo chí tại đây.

Ưu điểm

Sân trường thoáng mát, đội ngũ giảng viên có chất lượng chuyên môn tốt. Căn tin bán đồ ăn rẻ.

Điểm cần cải thiện

Bãi giữ xe chật, trang thiết bị cũ cần có kế hoạch để cải thiện trang thiết bị tốt hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Một môi trường hiện đại, cơ sở vật chất tốt cùng với đội ngũ giảng viên nhân viên nhà trường đã nâng đỡ và cung cấp nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Huỳnh Tuấn Kiệt
Huỳnh Tuấn Kiệt
 

Ulsa Là Môi Trường Đáng Theo Học Nếu Có Đam

Trải nghiệm và lời khuyên

Ulsa là môi trường đáng theo học nếu có đam mê. Môi trường học tập hiện đại, năng động; giảng viên nhiệt tình, thân thiện. Nói chung, là một trong những trường tiếp bước tốt nhất cho thành công của những sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Trần Thị Thu Trang
Trần Thị Thu Trang
 

Trường Cơ Sở Vật Chất Tốt Đội Ngũ Giảng Viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giảng viên tạm ổn tuy nhiên chưa có môi trường thực tế cho sinh viên nhiều, tương đối lí thuyết.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm