Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội | Edu2Review

Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội

24 đánh giá
8.2
Tốt
24 đánh giá

Chương trình

Kinh tế (kinh tế lao động)

Kinh tế

Kinh tế (kinh tế lao động)

Ngành

Kinh tế

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Ngành

Quản trị nhân lực

Công tác xã hội

Công tác Xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác Xã hội

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Ngành

Tâm lý học

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Ngành

Bảo hiểm

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Ngành

Kinh tế
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.6
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
8.6
Quan tâm sinh viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
7.6
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
8.6
Quan tâm sinh viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm