Trường Đại Học Luật Hà Nội | Edu2Review

Trường Đại Học Luật Hà Nội

10 đánh giá
8.4
Tốt
10 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
7.6
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.4
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
7.6
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.4
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Chương trình

Luật Thương mại quốc tế

Luật quốc tế

Luật Thương mại quốc tế

Ngành

Luật quốc tế

Luật Kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật Kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật
 

Giới thiệu

Địa điểm