Trường Đại học Luật TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Luật TP. HCM

194 đánh giá
8.9
Rất tốt
194 đánh giá

Chương trình

Luật Thương mại quốc tế

Luật Kinh doanh

Luật Thương mại quốc tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quản trị - Luật

Quản trị nhân lực

Quản trị - Luật

Ngành

Quản trị nhân lực

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
9.1
Cơ sở vật chất
8.7
Môi trường HT
9.0
HĐ ngoại khoá
8.7
Cơ hội việc làm
8.6
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.2
Quan tâm sinh viên
8.5
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
9.1
Giảng viên
9.1
Cơ sở vật chất
8.7
Môi trường HT
9.0
HĐ ngoại khoá
8.7
Cơ hội việc làm
8.6
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.2
Quan tâm sinh viên
8.5
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
9.1

Giới thiệu

Địa điểm