Trường Đại Học Nam Cần Thơ

Trường Đại Học Nam Cần Thơ

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Quản trị DV du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị DV du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Quản lý tài nguyên và MT

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và MT

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Ngành

Kỹ thuật môi trường

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Ngành

Quan hệ công chúng

Kỹ thuật hình ảnh y học

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật hình ảnh y học

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Xét nghiệm y học

Ngành

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Bất động sản

Bất động sản

Bất động sản

Ngành

Bất động sản

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Kiến trúc

Kiến trúc

Kiến trúc

Ngành

Kiến trúc

Luật học

Luật

Luật học

Ngành

Luật

Dược học

Dược

Dược học

Ngành

Dược

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Giới thiệu

Địa điểm