Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

   Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng
   Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng
   Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng
   Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   12 ngành

   Sư phạm tiếng Anh tiểu học

   Sư phạm Tiếng Anh
   4 năm
   Sư phạm Tiếng Anh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo người giáo viên tốt nghiệp chương trình cử nhân sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học như là những nhà chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, trình độ và năng lực chuẩn về tiếng Anh (ít nhất tương đương mức C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu, bậc 5 Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam). Người giáo viên tốt nghiệp chương trình cử nhân sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học còn phải là những nhà sư phạm am hiểu về hoạt động dạy và hoạt động học, và biết ứng dụng các tri thức về dạy và học cho từng hoàncảnh giảng dạy cụ thể.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Tích lũy được kiến thức nền tảng về Ngôn ngữ Anh (ngữ âm, ngữ pháp; hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, từ vựng) để phục vụ công tác thực tiễn cũng như để học các chương trình sau đại học ở trong và ngoài nước;
   • Vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện hiệu quả các chương trình giảng dạy;
    chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ, dặc biệt oqr bậc tiểu học;
   • Vận dụng được kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Anh vào kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ một cách thuần thục ở cấp độ 5 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương C1 theo khung CEFR.
   • Vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện hiệu quả các chương trình giảng dạy chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ, đặc biệt trong bậc tiểu học;
   • Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếng Anh) trong công việc có liên quan đến chuyên ngành giảng dạy một cách trôi chảy, thông suốt trong các ngữ huống thông thường của thực tiễn nghề nghiệp;
   • Sử dụng được kiến thức ngôn ngữ và chuyên ngành để đánh giá các ngôn ngữ văn bản sử dụng trong nghề nghiệp, trong thực tiễn dạy và học, và các văn bản hồ sơ học tập của học sinh.

   Về kỹ năng

   • Năng lực phát triển chương trình môn học;
   • Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học tiếng Anh ở
   • bậc tiểu học;
   • Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học;
   • Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;
   • Năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học;
   • Năng lực tìm hiểu đối tượng người học, đặc biệt là học sinh tiểu học.
   • Năng lực phối hợp với gia đình và cộng đồng trong việc giám sát học tập, huy đọng
   • nguồn lực trong cộng đồng để phát triển việc học của học sinh.
   • Năng lực xây dựng môi trường học tập tiếng Anh tại trường, địa phương, quốc gia hay trong khu vực: tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh cho học sinh.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Giảng dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học, các trường phổ thông (nếu có chứng chỉ giảng dạy nghiệp vụ phổ thông), và các cơ sở giáo dục khác;
   • Đảm nhận được công việc của nhà giáo dục, nhà nghiên cứu về ngôn ngữ Anh và giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục tiểu học và mầm non;
   • Đảm nhận được công việc nhà quản lý, hoặc vị trí công tác cấp chuyên viên về ngoại ngữ, đặc biệt là Anh ngữ cho các sở, phòng giáo dục, các cơ quan phục vụ đối ngoại, các tổ chức giáo dục, các đơn vị hành chính sự nghiệp;
   • Đảm nhận các công việc có sử dụng tiếng Anh tại các cơ quan trong nước và nước ngoài.

   Tiếng Anh - chất lượg cao

   Ngôn ngữ Anh
   4 năm
   Ngôn ngữ Anh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Đối tượng tuyển sinh: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo trình độ cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Tích lũy được kiến thức về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành tiếng Anh với tư cách là một ngoại ngữ và công cụ biên phiên dịch; phân tích, tổng hợp được các kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh với tư cách là một ngoại ngữ và công cụ biên phiên dịch;
   • Vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện được các kỹ năng năng giao tiếp ngôn ngữ (tiếng Anh) trong công việc có liên quan đến chuyên ngành một cách trôi chảy, thông suốt trong các ngữ huống thông thường của thực tiễn công việc.
   • Sử dụng được kiến thức ngôn ngữ và chuyên ngành để đánh giá các văn bản sẽ sử dụng cho mục đích giao tiếp, dịch thuật và tác nghiệp ở môi trường làm việc.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói đọc viết) trong tác nghiệp ở môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh;
   • Sử dụng được các kỹ năng biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh để dịch các thể loại văn bản khác nhau; có năng lực phiên dịch đuổi, dịch hội nghị Anh-Việt, Việt-Anh ở mức cơ bản;
   • Sử dụng được các kỹ năng biên-phiên dịch theo nhóm.
   • Sử dụng được các kỹ năng soạn thảo văn bản, tác nghiệp văn phòng ở các công ty, tổ chức có yếu tố nước ngoài.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Đảm nhận được công việc tại các sở ban ngành, các cơ quan nhà nước và các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh.
   • Đảm nhận được công việc tại các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ – văn hoá trong và ngoài nước sử dụng tiếng Anh;
   • Đảm nhận được công việc tại các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp có liên quan công việc giao tiếp quốc tế, đối ngoại, phiên dịch hay biên dịch sử dụng tiếng Anh;
   • Giảng dạy tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

   Tiếng Trung thương mại

   Ngôn ngữ Trung Quốc
   4 tháng
   Ngôn ngữ Trung Quốc
   4 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo trình độ cử nhân Ngoại ngữ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Trung, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Tích lũy được kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa xã hội (địa lý, văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, y tế ...) của Trung Quốc cũng như cộng đồng người Hoa trên thế giới.
   • Nắm vững được kiến thức nền tảng về về các vấn đề văn hóa xã hội (địa lý, văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, y tế,...) của Trung Quốc cũng như cộng đồng người Hoa trên thế giới để sử dụng thông thạo trong quá trình giao tiếp và lý giải các hiện tượng ngôn ngữ một cách khách quan, khoa học nhất.
   • Vận dụng được kiến thức nền tảng về văn hóa xã hội Trung Quốc vào kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ Hán mà không gặp trở ngại về kiến thức và tâm lý trong quá trình giao tiếp.
   • Có kiến thức cơ bản về các vấn đề lý luận và thực tiễn một số vấn liên quan đến kinh tếthương mại. Có vốn từ và lượng kiến thức cơ bản trong các hoàn cảnh giao tiếp thương mại thông thường.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói đọc viết) trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ thực tiễn của Ngôn ngữ Hán.
   • Đạt chuẩn đầu ra bậc 4 theo thang ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc cấp 4 chuẩn đánh giá HSK (chuẩn đánh giá năng lực tiếng Trung của Trung Quốc Đại lục) hoặc cấp 4 chuẩn đánh giá TOCFL (chuẩn Quốc tế đánh giá năng lực tiếng Hoa của Đài Loan) hoặc các chuẩn tương đương hợp pháp.
   • Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ xử lý, giao dịch trong thương mại quốc tế; đồng thời làm tốt công tác biên, phiên dịch trong hoàn cảnh giao tiếp thông thường trong đời sống cũng như công việc. Có thể biên dịch các loại văn bản giấy tờ cũng như các loại văn bản có ngữ cảnh giao tiếp chuyên sâu đối với một số mảng kinh tế.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Đảm nhận được công việc hoặc vị trí tai các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ; các doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung.
   • Đảm nhận được công việc hoặc vị trí công tác cấp chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan phục vụ đối ngoại, các sở ngoại vụ.

   Tiếng Anh thương mại

   Tiếng Anh thương mại
   4 năm
   Tiếng Anh thương mại
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành tiếng Anh thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội; có kiến thức kĩ năng chuyên môn của ngành thương mại; có kiến thức và kĩ năng biên phiên dịch trong lĩnh vực thương mại.

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc chủ yếu tại các công ty dịch thuật; các cơ sở kinh doanh về các mảng marketing, quảng cáo, thương mại điện tử, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; các khách sạn và resort, ngân hàng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế ở mức tương đương C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (The Common European Framework) hoặc Vietnamese Standardized test of English Proficiency (Vstep), tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh thương mại;
   • Sử dụng được ngoại ngữ 2 thuộc một trong các ngôn ngữ sau: tiếng Trung: HSC cấp III (Hán ngữ quốc tế); tiếng Nhật: Cấp III (theo tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Hàn: Cấp III (theo tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Nga: A2 (theo tiêu chuẩn của Bộ), tiếng Pháp: A2 (theo tiêu chuẩn Châu Âu).
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh doanh, thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu, am hiểu pháp luật.
   • Vận dụng được lý thuyết ngôn ngữ và lý thuyết dịch thuật để để biên phiên dịch các loại văn bản, tài liệu đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
   • Tiến hành được các hoạt động biên phiên dịch trong lĩnh vực kinh doanh thương mại; các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, thương mại bao gồm cả phân tích, đánh giá tâm lý khách hàng, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu.

   Về kỹ năng

   • Phân tích, tổng hợp và giải quyết được vấn đề cụ thể trong lĩnh vực thương mại bao gồm các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế
   • Lập luận, tư duy được cách tiếp cận hệ thống, nghiên cứu và giải quyết được các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
   • Biên phiên dịch được các loại văn bản khác nhau liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, thương mại, các đoạn hội thoại trong giao tiếp thương mại-du lịch; các bài phát biểu.
   • Phân tích, tổng hợp và giải quyết được vấn đề cụ thể trong lĩnh vực ngoại thương để kịp thời điều chỉnh quy mô, chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường.
   • Có khả năng làm việc độc lập, tự học hỏi và nghiên cứu.
   • Có khả năng học tập và làm việc theo nhóm với tinh thần tự tin – tranh biện.
   • Phát triển được kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán trong kinh doanh.
   • Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
   • Ứng xử khéo léo, nắm được những chiến thuật cơ bản trong giao tiếp, và chuẩn mực trong phát ngôn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành tiếng Anh thương mại sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận được công việc tại:

   • Các cơ quan nhà nước có hoạt động đối ngoại;
   • Các phòng thương mại, kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp sản xuất có quan hệ kinh doanh với các đối tác nước ngoài

   Tiếng Trung du lịch

   Ngôn ngữ Trung Quốc
   4 năm
   Ngôn ngữ Trung Quốc
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo trình độ cử nhân Ngoại ngữ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Trung, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Tích lũy được kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa xã hội (địa lý, văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, y tế,...) của Trung Quốc cũng như cộng đồng người Hoa trên thế giới.
   • Nắm vững được kiến thức nền tảng về về các vấn đề văn hóa xã hội (địa lý, văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, y tế,...) của Trung Quốc cũng như cộng đồng người Hoa trên thế giới để sử dụng thông thạo trong quá trình giao tiếp và lý giải các hiện tượng ngôn ngữ một cách khách quan, khoa học nhất.
   • Vận dụng được kiến thức nền tảng về văn hóa xã hội Trung Quốc vào kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ Hán mà không gặp trở ngại về kiến thức và tâm lý trong quá trình giao tiếp.
   • Có kiến thức cơ bản về các vấn đề lý luận và thực tiễn một số vấn liên quan đến kinh tế thương mại. Có vốn từ và lượng kiến thức cơ bản trong các hoàn cảnh giao tiếp thương mại thông thường

   Về kỹ năng

   • Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói đọc viết) trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ thực tiễn của Ngôn ngữ Hán.
   • Đạt chuẩn đầu ra bậc 4 theo thang ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc cấp 4 chuẩn đánh giá HSK (chuẩn đánh giá năng lực tiếng Trung của Trung Quốc Đại lục) hoặc cấp 4 chuẩn đánh giá TOCFL (chuẩn Quốc tế đánh giá năng lực tiếng Hoa của Đài Loan) hoặc các chuẩn tương đương hợp pháp.
   • Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ xử lý, giao dịch trong thương mại quốc tế; đồng thời làm tốt công tác biên, phiên dịch trong hoàn cảnh giao tiếp thông thường trong đời sống cũng như công việc. Có thể biên dịch các loại văn bản giấy tờ cũng như các loại văn bản có ngữ cảnh giao tiếp chuyên sâu đối với một số mảng kinh tế.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Đảm nhận được công việc hoặc vị trí tai các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ; các doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung.
   • Đảm nhận được công việc hoặc vị trí công tác cấp chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan phục vụ đối ngoại, các sở ngoại vụ.

   Tiếng Pháp du lịch

   Ngôn ngữ Pháp
   4 năm
   Ngôn ngữ Pháp
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo trình độ cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Pháp có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Pháp, cụ thể là chuyên ngành du lịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Có kiến thức về lĩnh vực được đào tạo, cụ thể:

   • Tiếng Pháp thực hành (nghe-nói-đọc-viết).
   • Cấu trúc ngôn ngữ tiếng Pháp.
   • Du lịch Pháp – Việt và du lịch thế giới.

   Có trình độ ngoại ngữ 2 cấp độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu (CECR).
   Có trình độ công nghệ ICT để ứng dụng trong công việc thực tế

   Về kỹ năng

   • Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Pháp (nghe, nói, đọc, viết) trôi chảy và phù hợp ở các tình huống công việc và giao tiếp xã hội (có thể vượt qua kỳ thi DELF cấp độ 4, tham chiếu tương đương trình độ B2, chuẩn Châu Âu CECR) và tiếng Pháp khối ngành du lịch.
   • Có kỹ năng phân tích các đặc trưng ngôn ngữ ở các bậc cấu trúc trên các bình diện ngữ âm, hình thái, từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa và nhận diện các chuyển di từ các dị đồng giữa ngôn ngữ đích và tiếng mẹ đẻ.
   • Thực hành tốt các kiến thức trong lãnh vực du lịch (thiết kế chương trình của 1 tour du lịch, hướng dẫn và trả lời các yêu cầu của du khách về khách sạn, nhà hàng, phương tiện đi lại, tham quan, giải trí,…).
   • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng tiếng Pháp về du lịch (hướng dẫn du lịch, điều hành tour).
   • Vận dụng các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm.
   • Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế chương trình của 1 tour du lịch.
   • Có khả năng sử dụng được nhiều nguồn tài liệu để trau dồi kiến thức và nghiên cứu.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ; các doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp, các công ty du lịch.
   • Các cơ quan phục vụ đối ngoại, các sở ngoại vụ,...

   Sư phạm tiếng Anh

   Sư phạm Tiếng Anh
   4 năm
   Sư phạm Tiếng Anh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân chuyên ngành sư phạm tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có thái độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục, các trường đại học, cao đẳng, các trường trung học và trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Tích lũy được các kiến thức cơ bản về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ;
   • Phân tích, tổng hợp được các kiến thức cơ bản về giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ;
   • Vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện hiệu quả các chương trình giảng dạy chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ;
   • Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếng Anh) trong công việc có liên quan đến chuyên ngành giảng dạy một cách trôi chảy, thông suốt
   • trong các ngữ huống thông thường của thực tiễn nghề nghiệp;
   • Sử dụng được kiến thức ngôn ngữ và chuyên ngành để đánh giá các ngôn ngữ văn bản sử dụng trong nghề nghiệp, trong thực tiễn dạy và học, và các văn bản hồ sơ học tập của sinh viên.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, trong công việc thông thường và có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản đối với chuyên ngành được đào tạo;
   • Hoàn thành công việc giao tiếp ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh ở cấp phổ thông với tư cách là một ngoại ngữ;
   • Tích lũy đủ kiến thức tối thiểu để có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo chuyên ngành cao hơn hoặc các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu;
   • Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói đọc viết) trong thực tiễn giao tiếp bằng tiếng Anh và giảng dạy tiếng Anh;
   • Đạt chuẩn đầu ra bậc 5 Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 Khung Năng lực Châu Âu đối với ngoại ngữ Anh và bậc 2 Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương A2 Khung Năng lực Châu Âu đối với ngoại ngữ khác.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Giảng dạy tiếng Anh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác;
   • Đảm nhận được công việc của nhà giáo dục, nhà nghiên cứu về ngôn ngữ Anh và giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng;
   • Đảm nhận được công việc nhà quản lý, hoặc vị trí công tác cấp chuyên viên về ngoại ngữ, đặc biệt là Anh ngữ cho các sở, phòng giáo dục, các cơ quan phục vụ đối ngoại, các tổ chức giáo dục, các đơn vị hành chính sự nghiệp;
   • Đảm nhận các công việc có sử dụng tiếng Anh tại các cơ quan trong nước và nước ngoài.

   Tiếng Nga du lịch

   Ngôn ngữ Nga
   4 năm
   Ngôn ngữ Nga
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo trình độ cử nhân Ngoại ngữ ngành Ngôn ngữ Nga có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Nga của ngành du lịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế,...

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Tích lũy được các vấn đề cơ bản về các vấn đề lý luận và thực tiễn một số vấn liên quan đến kinh tế du lịch.
   • Nắm vững được vốn từ vựng và lượng kiến thức cơ bản trong các hoàn cảnh giao tiếp du lịch, hướng dẫn du lịch thông thường.
   • Vận dụng được kiến thức đã học hoàn thành các tình huống giao tiếp du lịch, hướng dẫn du lịch và dịch thuật du lịch đặt ra trong môi trường học tập.
   • Thực hiện được các tình huống kỹ năng năng giao ngôn ngữ (tiếng Nga) trong công việc có liên quan đến chuyên ngành một cách trôi chảy, thông suốt trong các ngữ cảnh thông thường của thực tiễn công việc.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói đọc viết) trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ thực tiễn của Ngôn ngữ Nga.
   • Đạt chuẩn đầu ra cấp 4 (B2 theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ Châu Âu).
   • Thực hiện tốt công tác biên, phiên dịch trong hoàn cảnh giao tiếp thông thường trong đời sống cũng như công việc.
   • Hoàn thành công tác biên dịch các loại văn bản giấy tờ cũng như ngữ cảnh giao tiếp chuyên sâu đối với chuyên ngành Du lịch.
   • Hoàn thành nhiệm vụ của người biên, phiên dịch cho các đoàn công tác nước ngoài có liên quan đến mảng du lịch quốc tế.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Đảm nhận được công việc hoặc vị trí tại các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ; các doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Nga.
   • Đảm nhận được công việc hoặc vị trí công tác cấp chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan phục vụ đối ngoại, các sở ngoại vụ.
   • Đảm nhận được công việc làm nhân viên văn phòng công ty, khách sạn,...

   Tiếng Anh du lịch

   Ngôn ngữ Anh
   4 tháng
   Ngôn ngữ Anh
   4 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành tiếng Anh du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội; có kiến thức kĩ năng chuyên môn của ngành du lịch và lữ hành; có kiến thức và kĩ năng biên-phiên dịch trong lĩnh vực du lịch. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc chủ yếu tại các công ty dịch thuật; các doanh nghiệp du lịch; các cơ quan quản lý du lịch và các tổ chức nghề nghiệp du lịch.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế ở mức tương đương C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (The Common European Framework) hoặc Vietnamese Standardized test of English Proficiency (Vstep), tiếng Anh chuyên ngành du lịch;
   • Sử dụng được ngoại ngữ 2 thuộc một trong các ngôn ngữ sau: tiếng Trung: HSC cấp III (Hán ngữ quốc tế); tiếng Nhật: Cấp III (theo tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Hàn: Cấp III (theo tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Nga: A2 (theo tiêu chuẩn của Bộ), tiếng Pháp: A2 (theo tiêu chuẩn Châu Âu);
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về ngành du lịch, pháp luật.
   • Vận dụng được lý thuyết ngôn ngữ và lý thuyết dịch thuật để để biên phiên dịch các loại văn bản, tài liệu đa dạng trong lĩnh vực du lịch.
   • Tiến hành được các hoạt động biên phiên dịch trong lĩnh vực du lịch; các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực du lịch bao gồm cả đánh giá tâm lý du khách, quản lý, điều hành và phát triển các doanh nghiệp du lịch.

   Về kỹ năng

   • Phân tích, tổng hợp và giải quyết được vấn đề cụ thể trong lĩnh vực du lịch bao gồm nghiệp vụ lưu trú, điều hành và hướng dẫn tour.
   • Lập luận, tư duy được cách tiếp cận hệ thống, nghiên cứu và giải quyết được các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực du lịch.
   • Thiết kế, điều hành, hướng dẫn được các tour du lịch trong nước và quốc tế.
   • Tìm kiếm được thông tin và phân tích được môi trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch để phát hiện ra những dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trường.
   • Có khả năng làm việc độc lập, tự học hỏi và nghiên cứu.
   • Có khả năng học tập và làm việc theo nhóm với tinh thần tự tin - tranh biện
   • Phát triển được kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán trong kinh doanh.
   • Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
   • Ứng xử khéo léo, nắm được những chiến thuật cơ bản trong giao tiếp, và chuẩn mực trong phát ngôn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Đảm nhận được công việc tại các công ty lữ hành, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cần sử dụng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh du lịch.

   Tiếng Trung

   Ngôn ngữ Trung Quốc
   4 năm
   Ngôn ngữ Trung Quốc
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo trình độ cử nhân Ngoại ngữ ngành tiếng Trung Quốc có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Trung, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Tích lũy được các vấn đề cơ bản về các vấn đề lý luận dịch thuật nói chung và dịch thuật Việt – Trung nói riêng.
   • Nắm vững được các kỹ năng, kỹ xảo trong quá trình dịch thuật Việt – Trung.
   • Vận dụng được kiến thức đã học hoàn thành các dạng dịch thuật thông thường đặt ra trong môi trường học tập.
   • Hoàn thành công tác dịch thuật một cách trôi chảy, thông suốt trong các ngữ cảnh thông thường của thực tiễn công việc.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói đọc viết) trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ thực tiễn của Ngôn ngữ Hán.
   • Đạt chuẩn đầu ra bậc 4 theo thang ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc cấp 4 chuẩn đánh giá HSK (chuẩn đánh giá năng lực tiếng Trung của Trung Quốc Đại lục) hoặc cấp 4 chuẩn đánh giá TOCFL (chuẩn Quốc tế đánh giá năng lực tiếng Hoa của Đài Loan) hoặc các chuẩn tương đương hợp pháp.
   • Thực hiện tốt công tác biên, phiên dịch trong hoàn cảnh giao tiếp thông thường trong đời sống cũng như công việc.
   • Hoàn thành công tác biên dịch các loại văn bản giấy tờ cũng như ngữ cảnh giao tiếp chuyên sâu đối với một số ngành nghề phổ biến hiện nay.
   • Hoàn thành nhiệm vụ của người biên, phiên dịch cho các đoàn công tác nước ngoài cấp sở ban ngành cấp tỉnh (bao gồm đoàn lãnh đạo) trở xuống hoặc các cấp tương đương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Đảm nhận được công việc hoặc vị trí tại các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ; các doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung.
   • Đảm nhận được công việc hoặc vị trí công tác cấp chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan phục vụ đối ngoại, các sở ngoại vụ.

   Tiếng Pháp

   Ngôn ngữ Pháp
   4 năm
   Ngôn ngữ Pháp
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình cử nhân tiếng Pháp đào tạo ra những nhà chuyên môn có kiến thức tốt về tiếng Pháp và sử dụng thành thạo ngôn ngữ này; có phẩm chất chính trị,
   đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao; có khả năng thích ứng cao; có kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc nhóm; có kiến thức về xã hội, văn hóa để có thể làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần dùng tiếng Pháp như một công cụ giao tiếp thuộc các lĩnh vực thương mại, kinh doanh, văn phòng, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong xu thế hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Có đầy đủ kiến thức và kỹ năng, năng lực trong lĩnh vực được đào tạo: cử nhân tiếng Pháp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ
   • Các doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp.
   • Các cơ quan phục vụ đối ngoại, các sở ngoại vụ,...
   • Làm việc độc lập với tư cách là biên dịch viên, phiên dịch viên.
   • Biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Pháp,…
   • Tham gia giảng dạy tiếng Pháp nếu học thêm và hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

   Tiếng Nga

   Ngôn ngữ Nga
   4 năm
   Ngôn ngữ Nga
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Chương trình được thiết kế cho đối tượng người học có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các qui định khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo những cử nhân tiếng Nga có đủ kiến thức, năng lực chuyên môn sâu về tiếng Nga và nghiệp vụ du lịch, đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khỏe để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực có sử dụng tiếng Nga của ngành Du lịch, đáp ứng được yêu cầu xã hội và nền kinh tế đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Sinh viên có đủ khối lượng kiến thức đại cương theo chương trình đào tạo Cử nhân hiện đang được áp dụng trong khối ngành khoa học xã hội nhân văn.
   • Sinh viên có chiều sâu trong khối kiến thức chuyên ngành tiếng Nga; kiến thức cơ bản về lịch sử, văn học, văn hóa, xã hội Nga,… để sau khi tốt nghiệp cử nhân tiếng Nga có thể thực hiện các công việc có sử dụng tiếng Nga tại các cơ quan, công ty, cơ sở kinh doanh du lịch,…

   Về kỹ năng

   Có khả năng sử dụng tiếng Nga như một công cụ giao tiếp nói chung và trong các công việc dịch thuật liên quan đến tiếng Nga; có khả năng biên dịch, phiên dịch đạt yêu cầu các loại văn bản thông dụng từ tiếng Nga sang tiếng Việt và ngược lại; biết soạn thảo thư từ và các loại văn bản giao dịch thông thường bằng tiếng Việt và tiếng Nga.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Cùng với nhu cầu tăng cao về nhân lực biết tiếng Nga trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các sinh viên Khoa tiếng Nga những năm gần đây sau khi tốt nghiệp có tỉ lệ tìm được việc làm có sử dụng tiếng Nga khá cao. Các em thường được các nhà tuyển dụng đánh giá tốt về khả năng thích ứng với công việc, nỗ lực học hỏi, có kiến thức tiếng Anh giao tiếp khá tốt.

   Hơn nữa, ngoài chuyên môn chính là tiếng Nga, sinh viên Khoa Nga hầu hết có thêm bằng 2 đại học về kinh tế, quản trị du lịch, kế toán,… Khoa Nga luôn được các công ty du lịch, các công ty liên doanh với LB Nga liên hệ nhờ giới thiệu sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Nga cho họ và sẵn sàng nhận các sinh viên năm cuối đến thực tập với những điều kiện ưu đãi.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Địa điểm