Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

   Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
   Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
   Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
   Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
   4 hình 3 video
   8.2
   Tốt
   65 đánh giá

   Chương trình

   29 khóa học

   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   Kỹ thuật Điều khiển tự động
   4 năm
   Kỹ thuật Điều khiển tự động
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Sinh viên được trang bị kiến thức chung về cơ khí, điện, điện tử, chế biến sau thu hoạch và kiến thức chuyên ngành về điều khiển tự động các quá trình công nghệ trong sản xuất. Sinh viên có kiến thức về ngành cơ khí, đọc và vẽ bản vẽ kỹ thuật, phục vụ cho việc thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị, hệ thống; có kiến thức cơ sở của các ngành điện, điện tử; có kiến thức về quá trình công nghệ trong các ngành sản xuất công-nông nghiệp; các hệ thống điều khiển tự động; bảo dưỡng các hệ thống điều khiển tự động phục vụ sản xuất và đời sống.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các nhà máy, xí nghiệp, các công ty, các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt liên quan đến bảo quản chế biến các sản phẩm nông nghiệp hoặc tại các Viện chuyên ngành (viện công nghệ sau thu hoạch, viện khoa học kỹ thuật,...) hay tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

   Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

   Công nghệ rau hoa quả
   4 năm
   Công nghệ rau hoa quả
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học cung cấp những kiến thức, kỹ năng tương đối toàn diện về cảnh quan hoa viên môi trường; ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu và sản xuất các loại hoa cảnh và cây kiểng đặc chủng, có giá trị kinh tế cao.

   Sinh viên được trang bị năng lực chuyên môn về lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý cảnh quan, có khả năng phân tích, hoạch định và giải quyết các vấn đề về xây dựng cảnh quan theo yêu cầu của thực tiễn và sự phát triển kinh tế - xã hội;Có kiến thức về kỹ thuật tạo giống, gieo trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh, hoa, kiểng nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ góp phần bảo vệ môi trường và phát triển mảng xanh một cách bền vững; có kiến thức tổng hợp để cộng tác với các nhóm ngành gần với kiến trúc cảnh quan như: nông học, lâm nghiệp, kiến trúc công trình, xây dựng, quy hoạch đô thị,...

   Ngoài phần chung về cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, sinh viên còn được cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên ngành về thiết kế, tổ chức thi công xây dựng các công trình liên quan đến cảnh quan cũng như có khả năng quản lý, thực hiện các đề án về xây dựng tôn tạo các cảnh quan và dịch vụ có liên quan; có năng lực chuyên môn sâu về lĩnh vực thiết kế cảnh quan, có khả năng phân tích, tổng hợp, hoạch định, tư vấn hay trực tiếp giải quyết các vấn đề thiết kế thuộc các cấp độ vừa và nhỏ của thực tiễn theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan trong và ngoài nhà nước về thiết kế, thi công và quản lý cảnh quan ở quy mô vừa và nhỏ; tư vấn, giám sát các công trình xây dựng cảnh quan hoa viên và sản xuất các loài cây xanh hoa kiểng đáp ứng các yêu cầu của thị trường; thiết kế, quy hoạch và quản lý cảnh quan.

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan trong và ngoài nhà nước về thiết kế, thi công và quản lý cảnh quan ở quy mô vừa và nhỏ; tư vấn, giám sát các công trình xây dựng cảnh quan hoa viên và sản xuất các loài cây xanh hoa kiểng đáp ứng các yêu cầu của thị trường; thiết kế, quy hoạch và quản lý cảnh quan.

   Quản lý tài nguyên và môi trường

   Quản lý tài nguyên và môi trường
   4 năm
   Quản lý tài nguyên và môi trường
   4 năm

   Ngành quản lý tài nguyên và môi trường bao gồm hai chuyên ngành là: quản lý môi trường và chuyên ngành quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái

   CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo kỹ sư có kiến thức về quá trình các chất ô nhiễm, quá trình biến đổi lý hóa và sinh học của chất ô nhiễm và những tác động của chúng lên con người và môi trường, sự lan truyền ô nhiễm trong môi trường; có hiểu biết về bản chất của các loại tài nguyên thiên nhiên, những xu hướng biến động do con người và các giải pháp để quản lý sử dụng hợp lý, giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên; có hiểu biết cơ bản về các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm, phục vụ công tác quản lý môi trường nước, không khí, chất thải rắn, chất thải nguy hại ở các cơ sở và địa phương; hiểu biết và nắm vững các tiêu chuẩn môi trường, các quy định pháp luật có liên quan và biết ứng dụng trong đánh giá tác động môi trường, trong xây dựng kế hoạch...

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Luật Môi trường, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về “bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” nhằm đạt ba mục tiêu: “

   • 1) Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do con người và tác động tự nhiên gây ra. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.
   • 2) Khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
   • 3) Xây dựng nước ta trở thành môt nước có môi trường tốt, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường, sống thân thiện với thiên nhiên”.

   CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học cung cấp các kiến thức cơ bản về các môn khoa học tự nhiên, kiến thức về các quá trình sinh hóa lý trong môi trường, nắm bắt được các cơ chế diễn tra trong môi trường đặc biệt là hệ sinh thái; có hiểu biết về tài nguyên thiên nhiên, những xu hướng biến động do con người và các giải pháp để quản lý sử dụng hợp lý, giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên; có hiểu biết cơ bản về hệ sinh thái và sự tương tác của các cấu thành trong hệ sinh thái; có kiến thức rộng về các vấn đề liên quan đến môi trường, tài nguyên & du lịch sinh thái, giải quyết các vấn đề đặt ra liên quan đến bảo vệ môi trường tại các cơ sở hay vùng lãnh thổ.

   Chuẩn đầu ra

   Sinh viên được trang bị các kỹ năng giao tiếp khéo léo và nhanh nhạy, phản ứng tốt và tích cực với các tính huống nằm ngoài dự đoán; có khả năng nhận biết các vấn đề về môi trường; có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc ở mọi tình huống khác nhau; có tính kỹ luật cao và có khả năng điều hành nhóm nhằm thúc đẩy mọi thành viên trong nhóm làm việc đạt hiệu quả cao nhất; kỹ năng về sinh học bảo tồn, địa lý du lịch, quản lý cảnh quan, quản trị du lịch, quy họach phát triển du lịch sinh thái bền vững, có khả năng xây dựng, quản lý thực hiện các đề án về xây dựng tôn tạo các cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái hoặc hướng dẫn du lịch sinh thái và các dịch vụ có liên quan.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các Sở du lịch, công ty dịch vụ du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử,…. hoặc có điều kiện tự thành lập các công ty dịch vụ du lịch sinh thái.

   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   4 năm
   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   4 năm

   Thời gian đào tạo; 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học này thể hiện gắn bó hữu cơ giữa các lĩnh vực cơ khí (mechanical), điện tử (electronics) và khoa học máy tính (computer science). Ngành cho ra đời những sản phẩm thông minh ứng dụng công nghệ cao, không những trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp mà còn phát triển mạnh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nhằm tăng suất lao động, giảm lao động thủ công, giảm giá thành sản phẩm, đồng thời tăng chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường…

   Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử của trường với hướng chính là nghiên cứu các công nghệ và thiết bị và cơ điện tử nhằm phục vụ canh tác nông nghiệp hiện đại, công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm.

   Chuẩn đầu ra

   Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, năng lực nghiên cứu để có được khả năng vận hành, khai thác, sửa chữa, bảo trì các hệ thống, thiết bị cơ-điện tử đồng thời có thể tham gia thiết kế, cải tiến các hệ thống-thiết bị này; kiến thức thiết kế, chế tạo các mạch điện tử phục vụ cho công nghiệp sản xuất các hệ thống máy hiện đại (được điều khiển tự động); kiến thức thiết kế, chế tạo Robots phục vụ sản xuất công - nông nghiệp; kiến thức về quản lý, bảo dưỡng các hệ thống máy phục vụ sản xuất vi mạch, khuôn mẫu và các hệ thống thiết bị công nghệ cao.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm đương các nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, duy tu bảo trì…, làm việc tại khu công nghệ cao với các hệ thống sản xuất tự động, khu nông nghiệp công nghệ cao, các công ty chuyên thiết kế sản xuất các thiết bị linh kiện tự động (máy giặt, máy tính, các thiết bị tự động hoá…), các nhà máy sử dụng thiết bị tự động để sản xuất hàng tiêu dùng

   Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

   Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
   4 năm
   Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo giáo viên giảng dạy môn công nghệ, chương trình trung học phổ thông, có tư tưởng đạo đức tốt, nắm vững tri thức khoa học, có nghiệp vụ vững vàng về khoa học kỹ thuật, đồng thời có những hiểu biết sâu sắc về khoa học giáo dục, tâm lý giáo dục, phương pháp luận về giảng dạy, xây dựng và quản lý chương trình đào tạo, chính sách giáo dục.

   Chuẩn đầu ra

   Sinh viên được trang bị các năng lực theo các tiêu chuẩn sau:

   - Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: có phẩm chất cơ bản của một nhà giáo như: yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của một nhà giáo, nhà khoa học.

   - Về kiến thức: có nền tảng kiến thức vững chắc về các nguyên lý cơ bản của các quy trình kỹ thuật sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản; những kỹ năng thực hành, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết những vấn đề thực tiễn của giáo dục và của sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp ở địa phương.

   - Về kỹ năng: có đủ năng lực để dạy học phần kỹ thuật nông nghiệp trong chương trình môn Công nghệ ở các trường phổ thông trung học, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, trung học chuyên nghiệp và các trường cao đẳng sư phạm. Ngoài ra, cử nhân ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp có thể đảm nhận những công việc ở các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ở các địa phương và trong các viện nghiên cứu.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực giáo dục như có thể trở thành giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông trung học hoặc giáo viên giảng dạy chương trình công nghệ tại các trường cao đẳng, trung học nông nghiệp, trung tâm hướng nghiệp hay các trung tâm dạy nghề; tham gia thực hiện đề tài, các chương trình nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp với các quy mô khác nhau nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến giáo dục trong tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất và các trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp, hoặc học tiếp các bậc học cao hơn ở các chuyên ngành như: nông học, giáo dục học, quản lý giáo dục…

   Công nghệ chế biến thủy sản

   Công nghệ chế biến thủy sản
   4 năm
   Công nghệ chế biến thủy sản
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học cung cấp kiến thức về các công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản; về thiết kế, tổ chức và quản lý các quá trình công nghệ sản xuất các sản phẩm thủy sản và quản lý chất lượng các sản phẩm thủy sản; về các hệ thống nuôi trồng thủy sản; về kinh tế, kinh doanh và hoạch định phát triển chế biến thủy sản theo hướng bền vững; về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

   Chuẩn đầu ra

   Sinh viên có các kỹ năng như: mô tả và ứng dụng các công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản; thiết kế, tổ chức và quản lý các quá trình công nghệ sản xuất ra các sản phẩm thủy sản, quản lý chất lượng các sản phẩm thủy sản và bảo vệ môi trường; tham gia nghiên cứu và cải tiến công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm mới phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài; phân tích, đánh giá và kiểm soát các chỉ tiêu về chất lượng, vệ sinh và an toàn thực phẩm thủy sản; quản trị doanh nghiệp chế biến thủy sản;

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các xí nghiệp chế biến thủy sản, công ty thủy sản, các trang trại…, các cơ sở kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản, KCS cho các xí nghiệp thủy sản, các viện nghiên cứu, các trường trung học nông nghiệp hoặc cao đẳng, đại học hoặc làm cán bộ quản lý thủy sản ở các cơ quan ban ngành thuộc tỉnh (Sở NN và PTNT, Sở Thủy sản, công ty thủy sản,…)

   Quản lý tài nguyên rừng

   Quản lý tài nguyên và môi trường
   4 năm
   Quản lý tài nguyên và môi trường
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo những kỹ sư lâm nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và chức năng nghiệp vụ khác của rừng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng như: phân tích các hệ sinh thái môi trường, sinh thái rừng; phân tích các hệ thống kỹ thuật và công nghệ trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường; áp dụng các kiến thức xã hội, kinh tế, pháp luật vào công tác quản lý bảo vệ rừng và môi trường; giám sát và đánh giá diễn biến tài nguyên rừng và môi trường; tổ chức thực hiện các chương trình điều tra, phân tích đánh giá tài nguyên rừng và môi trường; thiết kế và tổ chức thực hiện các phương án quản lý tài nguyên rừng, môi trường bền vững; làm việc trong các vùng rừng với các cộng đồng dân tộc khác nhau với cách tiếp cận sinh thái nhân văn trong giao tiếp và thúc đẩy các hoạt động quản lý với các bên liên quan.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể:

   Đảm trách công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng tại: các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến tài nguyên rừng và môi trường, các doanh nghiệp, các viện và trung tâm nghiên cứu về tài nguyên rừng và môi trường bền vững, các cơ sở đào tạo, các cơ quan điều tra, quy hoạch rừng, các khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp.

   Làm việc tại các trường, phòng Khoa học & Công nghệ, các sở, phòng ban ở các tỉnh, huyện trong cả nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng;

   Làm việc tại các viện điều tra qui hoạch - quản lý tài nguyên rừng, các trung tâm ứng và triển khai lâm nghiệp, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm.

   Giảng dạy ngành quản lý tài nguyên rừng - ngành lâm nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề…;

   Có thể làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp.

   Công nghệ kỹ thuật hóa học

   Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
   4 năm
   Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và hóa sinh được trang bị những kiến thức chuyên ngành liên quan đến chất lượng, công nghệ, thiết kế, chế tạo và dịch vụ trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển về hóa chất, thực phẩm, năng lượng sinh học, vật liệu mới.

   Chương trình giảng dạy bao gồm các chuyên ngành:

   • Công nghệ kỹ thuật hóa thực phẩm và hệ thống dược (Chemical-Food Engineering & Pharmaceutical Systems) nhấn mạnh về chế biến thực phẩm, hệ thống dược và thực phẩm chức năng, thiết kế các quá trình, dụng cụ và thiết bị thực phẩm và hóa chất.
   • Công nghệ kỹ thuật hóa sinh (Agro-Biochemical Engineering) nhấn mạnh các quá trình hóa sinh và các áp dụng kỹ thuật trong môi trường và trong chế tạo hóa chất nông nghiệp.
   • Công nghệ kỹ thuật chuyển đổi sinh khối và tinh chế (Biomass Conversion Technology & Biorefinery) nhấn mạnh công nghệ vật liệu nông nghiệp tái tạo thành sản phẩm có giá trị cao như nhiên liệu sinh học, vật liệu sinh hóa, dược dinh dưỡng, polymers và các hợp chất hóa học đặc biệt.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng sau:

   • Có khả năng sử dụng và điều khiển các thông số của thiết bị liên quan đến công nghiệp hóa học, thực phẩm, dược phẩm, chuyển đổivật liệu nông nghiệp tái tạo thành sản phẩm có giá trị cao.
   • Có khả năng thiết kế và quản lý các quá trình, thiết bị hay nhà máy để có thể sản xuất ra sản phẩm một cách kinh tế và an toàn.
   • Góp phần hoàn thiện và nâng cao mức sống xã hội bằng việc cung cấp các vật liệu, sản phẩm và dịch vụ cho nhu cầu xã hội.
   • Phát triển sản phẩm mới, sản phẩm thân thiện với môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Kỹ sư công nghệ hóa học có thể làm việc trong các ngành công nghiệp hóa chất, cũng như các cơ quan nghiên cứu và phát triển, ngoài ra còn có thể làm việc ở các lĩnh vực liên quan như kiểm soát ô nhiễm, an toàn nhà máy, vật liệu điện tử, dược phẩm và công nghệ sinh học

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   4 năm
   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   4 năm

   Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí gồm 2 chuyên ngành chính: Cơ khí bảo quản nông sản thực phẩm, Cơ khí nông lâm

   CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ BẢO QUẢN NSTP

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Kỹ sư Cơ khí Bảo quản và Chế biến Nông sản - Thực phẩm có kiến thức cơ bản, dựa trên nền kỹ sư cơ khí nói chung và kiến thức chuyên sâu về các máy - thiết bị bảo quản - chế biến nông sản thực phẩm.

   Chuẩn đầu ra

   Sinh viên được trang bị kiến thức về công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm. Sinh viên có kỹ năng: thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng, lắp ráp máy móc, thiết bị, dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến nông sản thực phẩm; xây dựng được kế hoạch, lập dự án tổ chức sản xuất, điều hành tại các doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực cơ khí nói chung và tại các nhà máy chế tạo cơ khí, các nhà máy chế biến nông sản - thực phẩm;làm nghiên cứu viên tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, hoặc cán bộ giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…thuộc các ngành cơ khí.

   CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ NÔNG LÂM

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên môn cơ khí cùng với kiến thức về công nghệ và kinh tế chuyên ngành liên quan như bảo quản và chế biến nông-lâm- thủy hải sản.

   Chuẩn đầu ra

   Sinh viên được trang bị kiến thức về các quá trình, máy và thiết bị để sản xuất các chi tiết máy, máy cho các ngành sản xuất công-nông nghiệp; về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị động lực gồm: ô tô máy kéo, máy điện…, các máy và thiết bị phục vụ cho việc cơ giới hóa một quá trình sản xuất nông nghiệp; lựa chọn các hệ thống máy phù hợp với quá trình sản xuất; về bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các nguyên nhân hư hỏng trong máy kéo, máy nông nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực cơ khí nói chung và các ngành cơ khí phục vụ phát triển nông thôn, các xí nghiệp cơ khí chế tạo máy, các xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc, giao thông công chánh, các xí nghiệp chế biến nông lâm sản, các cơ quan xuất nhập khẩu máy, các xí nghiệp đông lạnh hoặc tự mình làm chủ một cơ sở sản xuất tổng hợp hoặc công tác tại các viện nghiên cứu, trường đại học, trung học chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề hay tại các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công nghiệp…

   Công nghệ kỹ thuật nhiệt

   Công nghệ kỹ thuật nhiệt
   4 năm
   Công nghệ kỹ thuật nhiệt
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Sinh viên được trang bị kiến thức về cơ khí (đặc biệt các kiến thức về cơ lưu chất, nhiệt động lực học, kỹ thuật truyền nhiệt), điện và điện tử, công nghệ trong bảo quản & chế biến nông sản thực phẩm và kiến thức chuyên ngành về công nghệ nhiệt lạnh để có khả năng quản lý vận hành, thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa các loại máy thiết bị và hệ thống cơ điện và điện lạnh thông dụng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức về công nghệ, thiết bị các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nhiệt - lạnh phục vụ sản xuất và dân dụng, nhà máy điện, năng lượng; về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nhiệt - lạnh phục vụ sản xuất và dân dụng, nhà máy điện, năng lượng và các kỹ năng như thiết kế, chế tạo, lắp ráp máy và thiết bị, dây chuyền sản xuất và các trang thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ nhiệt lạnh; vận hành, khai thác, bảo trì các trang thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ nhiệt lạnh; xây dựng được kế họach, lập dự án phát triển sản xuất, tổ chức, điều hành tại các doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuộc các ngành sản xuất nhiệt lạnh.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ, các nhà máy, xí nghiệp, công ty, các liên doanh liên quan đến bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm đến sản xuất hệ thống các thiết bị nhiệt lạnh hoặc làm việc tại các viện nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

   Công nghệ kỹ thuật ô tô

   Công nghệ kỹ thuật ô tô
   4 năm
   Công nghệ kỹ thuật ô tô
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành đào tạo kỹ sư có trình độ thiết kế và kỹ năng thực hành về công nghệ sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, khai thác sử dụng, kiểm định và dịch vụ kỹ thuật ô tô, đồng thời có năng lực quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh và lập các dự án liên quan đến ngành.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp tính toán các chi tiết, các hệ thống trong ôtô; về vận hành, bảo dưỡng, chẩn đoán và sửa chữa ôtô; về kiểm định ôtô; về tổ chức quản lý sửa chữa, lắp ráp ôtô; về quản lý, kinh doanh, dịch vụ phụ tùng ôtô và máy động lực.

   Sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng: vận hành, bảo dưỡng sửa chữa động cơ và ôtô; vận hành các thiết bị kiểm định, đánh giá tình trạng hoạt động các cụm chi tiết trong ôtô; quản lý, kinh doanh và các dịch vụ sửa chữa ôtô, máy động lực, phụ tùng xe máy, đăng kiểm; xây dựng được quy trình công nghệ lắp ráp, sửa chữa động cơ và ôtô; sử dụng thành thạo các thiết bị của xưởng ôtô; nghiên cứu, cải tiến các hệ thống của động cơ và ôtô để nâng cao hiệu quả sử dụng; thiết kế các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống truyền lực, truyền động, điều khiển, di động trên ôtô; có kỹ năng lái xe cơ bản.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, các cơ sở sữa chữa, các trạm đăng kiểm, các cơ quan quản lý nhà nước, lĩnh vực an ninh quốc phòng liên quan, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở dạy nghề, các văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh ô tô, máy động lực và phụ tùng…

   Kinh doanh nông nghiệp

   Kinh doanh nông nghiệp
   4 năm
   Kinh doanh nông nghiệp
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh, nhưng chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông lâm ngư nghiệp. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng trong quản trị như xây dựng và thẩm định các dự án kinh doanh, xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị sản xuất và quản trị marketing; có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nông lâm ngư nghiệp.

   Phát triển nông thôn

   Phát triển nông thôn
   4 năm
   Phát triển nông thôn
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về kinh tế, kỹ thuật và xã hội, đặc biệt trong khu vực nông thôn. Sinh viên được trang bị các môn kinh tế vi mô, vĩ mô, kinh tế phát triển, kinh tế công cộng; các môn xã hội như xã hội học nông thôn, luật… và các môn về kỹ thuật nông nghiệp căn bản như nông học, chăn nuôi, thủy sản…

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng căn bản về quản lý kinh tế như xây dựng và quản lý các dự án kinh tế ở nông thôn, quản lý các nguồn lực ở địa phương như lao động, dân số, đất đai, tài nguyên... Sinh viên có kỹ năng chuyển giao tiến bộ công nghệ trong sản xuất ở nông thôn. Sinh viên cũng có những kỹ năng tham gia và quản lý các tổ chức xã hội ở địa phương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các tổ chức và doanh nghiệp ở nông thôn, hoặc các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động liên quan đến nông nghiệp và nông thôn.

   Nuôi trồng thủy sản

   Nuôi trồng thủy sản
   4 năm
   Nuôi trồng thủy sản
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   1. CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo kỹ sư có kiến thức, kỹ năng thực hành và vận dụng vào thực tiễn bao gồm các lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ở năm học cuối, sinh viên có thể chọn lựa một trong hai chuyên ngành: nuôi trồng hoặc bệnh học thủy sản.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn và các kỹ năng như: thiết kế, tổ chức và quản lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản; tham gia nghiên cứu và cải tiến công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm mới phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài; tư vấn kỹ thuật về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững; cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản; sản xuất, dịch vụ giống và thức ăn nuôi trồng thủy sản; tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản; cơ quan khuyến ngư và quản lý nguồn lợi thủy sản; cơ quan quản lý nhà nước về nuôi trồng - chế biến thủy sản; cơ sở nghiên cứu (Viện, Trung Tâm,...) nuôi trồng và kinh tế thủy sản và có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo (Trường TCCN, Cao đẳng, Đại học).

   2. CHUYÊN NGÀNH NGƯ Y (BỆNH HỌC THỦY SẢN)

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học cung cấp kiến thức chuyên môn về hệ thống nuôi trồng thủy sản; các công nghệ sản xuất thức ăn và nuôi trồng thủy sản; các công nghệ trong chẩn đoán bệnh học thủy sản; thiết kế, tổ chức và quản lý các hoạt động phòng ngừa và giám sát dịch bệnh thủy sản, điều trị bệnh động vật thủy sản nuôi, quản lý chất lượng các sản phẩm theo hướng an toàn thú y thủy sản; hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững; bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn và các kỹ năng như: thiết kế, tổ chức và quản lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản; khả năng tham gia nghiên cứu và cải tiến công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm sạch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài; khả năng tư vấn kỹ thuật về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, thú y thủy sản và môi trường; khả năng cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ chẩn đoán bệnh học và sản xuất sản phẩm thủy sản an toàn;

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh về nuôi trồng thuỷ sản; cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ bệnh học và nuôi trồng thủy sản; cơ quan quản lý nhà nước: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thú y hoặc Chi Cục thú y, Trung tâm Khuyến ngư, Cục Nuôi trồng Thủy sản và Chi Cục nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở địa phương; cơ sở đào tạo về bệnh học thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản; công ty dịch vụ, kinh doanh về thú y thủy sản (thuốc, thức ăn,...)

   3. CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

   Mục tiêu đào tạo

   Ngoài những kiến thức chuyên môn về các hệ thống nuôi trồng thủy sản, công nghệ sản xuất thức ăn và nuôi trồng thủy sản, ngành học còn cung cấp thêm kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý thủy sản bao gồm các lý thuyết và công cụ phân tích kinh tế, quản trị doanh nghiệp và trang trại thủy sản; về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững; về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng như: phân tích và giải thích các vấn đề kinh tế xảy ra trong thực tiễn sản xuất và kinh doanh thủy sản; ứng dụng các lý thuyết và công cụ phân tích kinh tế vào tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh thủy sản theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế; quản trị doanh nghiệp và trang trại thủy sản; nghiên cứu về kinh tế và quản lý thủy sản; tư vấn kỹ thuật về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở nuôi trồng - chế biến thủy sản; cơ sở sản xuất, dịch vụ giống và thức ăn nuôi trồng thủy sản; công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản; quản lý doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản; Marketing trong nuôi trồng thủy sản; lập dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này cũng có thể tự lập dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản, tự thành lập hay quản lý doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại thủy sản.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   Quản trị kinh doanh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   1. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (TỔNG HỢP)

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh như công nghiệp, dịch vụ, xây dựng và nông lâm nghư nghiệp. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng trong quản trị như xây dựng và thẩm định các dự án kinh doanh, xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị sản xuất và quản trị marketing; có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp.

   2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng trong quản trị như xây dựng và thẩm định các dự án kinh doanh, xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị sản xuất và quản trị marketing; đặc biệt chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh thương mại; có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp.

   3. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh, nhưng chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng trong quản trị doanh nghiệp nói chung, tích lũy được kỹ năng sâu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, xây dựng và thẩm định các dự án kinh doanh, hoạt động ngân hàng, thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán; có thể làm việc tại các phòng ban tài chính của các đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc hành chính sự nghiệp.

   Khoa học môi trường

   Khoa học môi trường
   4 năm
   Khoa học môi trường
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Khoa học môi trường là ngành nghiên cứu nguồn gốc, các phản ứng, vận chuyển và chuyển hóa các chất trong môi trường; nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động con người lên môi trường đất, nước, không khí và sinh vật.

   Ngành khoa học môi trường cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm các tác nhân gây ô nhiễm môi trường; Khoa học môi trường là cơ sở lý thuyết và thực nghiệm để phát triển các công cụ xử lý môi trường; Khoa học môi trường là nền tảng để tạo ra các công cụ quản lý môi trường và tài nguyên. Ngành Khoa học môi trường là một định hướng phát triển chung của Thế giới trong lĩnh vực môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm môi trường, các cơ quan nhà nước hoạt động trong lĩnh vực môi trường như Sở TN&MT, Phòng TN&MT của các quận, huyện; làm trong các công ty tư nhân liên quan đến tư vấn và xử lý môi trường; làm trong các công ty tư vấn của nước ngoài; hoặc có thể học chuyên sâu để trở thành những chuyên gia về môi trường của Việt Nam và Thế giới.

   Công nghệ thực phẩm

   Công nghệ Thực phẩm
   4 năm
   Công nghệ Thực phẩm
   4 năm

   Ngành Công nghệ thực phẩm gồm 3 chuyên ngành chính: Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm và dinh dưỡng người, Bảo quản chế biến nông sản và vi sinh thực phẩm

   CHUYÊN NGÀNH BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học cung cấp các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên môn nhằm giúp sinh viên có khả năng hoạt động độc lập; cải tiến, đổi mới các quy trình công nghệ bảo quản, chế biến sản xuất nông sản, thực phẩm cũng như công tác tốt trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các thành phần kinh tế…có liên quan.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản-thực phẩm hay trong các cơ sở nghiên cứu và phát triển kỹ thuật bảo quản, chế biến các sản phẩm từ thịt, cá; nghiên cứu và phát triển kỹ thuật bảo quản, chế biến các loại rau và trái cây; nghiên cứu các kỹ thuật bảo quản nông sản; nghiên cứu kiểm tra chất lượng sản phẩm.

   CHUYÊN NGÀNH BQCBNSTP & DINH DƯỠNG NGƯỜI

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo nguồn nhân lực có khả năng công tác ở các vị trí tư vấn dinh dưỡng, phát triển các sản phẩm dinh dưỡng, kiểm định chất lượng dinh dưỡng trong các công ty cung cấp thực phẩm (bếp ăn khu công nghiệp, nhà hàng, dịch vụ du lịch…), đánh giá tình hình dinh dưỡng và lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng cộng đồng… đáp ứng một cách thiết thực nhu cầu phát triển của xã hội trong quá trình hội nhập. Đồng thời có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học trong nước hoặc ngoài nước.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên được trang bị các kỹ năng như: tham gia vào việc xây dựng và thực hiện một quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, quy chế quản lý chặt chẽ về sản xuất và kinh doanh thực phẩm để hạn chế tối đa nguy cơ và số vụ ngộ độc thực phẩm mà hậu quả của nó chẳng những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhân dân và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản - thực phẩm ngoài ra còn có thể thích hợp công tác tại các Viện hay Trung tâm nghiên cứu về dinh dưỡng người, các Trung tâm tư vấn về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng,…

   CHUYÊN NGÀNH BQCBNS VÀ VI SINH THỰC PHẨM

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học cung cấp kiến thức và kỹ năng chung về bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm, cung cấp cho người học hiểu biết sâu sắc về ảnh hưởng bất lợi và ứng dụng của vi sinh vật trong lĩnh vực chế biến và bảo quản cũng như những kỹ thuật để kiểm soát và kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến nông sản thực phẩm hoặc công tác tại các Viện hay các trung tâm nghiên cứu về dinh dưỡng, về vi sinh thực phẩm, các trung tâm tư vấn về sức khỏe cộng đồng... hoặc tham gia trong công tác kiểm tra thẩm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   4 năm
   Công nghệ thông tin
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và phục vụ nhu cầu xuất khẩu lao động.

   Sinh viên được trang bị về kiến thức cơ sở ngành: về các công nghệ giải pháp trên nền tảng Java như: JSP/Servlet, J2EE, JSF, Struts, Spring, Hibernate; các công nghệ web; lập trình hướng đối tượng; cấu trúc dữ liệu và giải thuật; kỹ thuật cơ sở dữ liệu; phân tích và thiết kế hệ thống; cấu trúc máy tính; mạng máy tính.

   Ở năm học cuối sinh viên có thể chọn chuyên ngành: hệ thống thông tin (information systems technology) hoặc mạng máy tính và truyền thông (computer networks and communication technology) và công nghệ phần mềm.

   CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH: SV được trang bị kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng máy tính; khả năng thiết kế, quản trị và bảo trì mạng LAN; thiết kế và lắp đặt bộ chuyển mạch (SWITCH) và bộ định tuyến (ROUTER) trong môi trường mạng của công ty với cấu trúc LAN & WAN; nâng cấp hoạt động của mạng và tổ chức hệ thống bảo mật cho công ty; xử lý các sự cố mạng; quản trị hệ thống mạng máy tính với hệ điều hành Windows và LINUX; cài đặt, cấu hình máy chủ, xử lý sự cố; xây dựng và triển khai chính sách và hệ thống bảo mật mạng máy tính; phục hồi dữ liệu; nắm vững kiến thức, xây dựng và triển khai các giải pháp mạng.

   CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN: SV được trang bị kiến thức và kỹ năng về cơ sở dữ liệu, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu; hiểu rõ phương pháp ánh xạ mô hình đối tượng vào mô hình dữ liệu quan hệ; có kiến thức về lập trình ứng dụng web, các vấn đề an toàn và bảo mật ứng dụng web; có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng với ngôn ngữ mô tả UML; khả năng đọc được các bản phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin cho một tổ chức, doanh nghiệp, tham gia vào các dự án có quy mô lớn; có khả năng đảm nhận các vị trí công việc trong lĩnh vực phần mềm như: lập trình viên, chuyên gia về phân tích & thiết kế, quản trị dự án, quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế & lập trình web, ...

   CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: SV được trang bị kiến thức và kỹ năng để hiểu rõ các quy trình phần mềm, phương pháp triển khai phần mềm và khả năng áp dụng; hiểu được các bản phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm; có khả năng thiết kế kiến trúc của hệ thống phần mềm; nắm được phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng; nắm được những nguyên tắc trong thiết kế giao diện để giao tiếp giữa người và máy; có kỹ năng để thực hiện kiểm thử chất lượng phần mềm; có kiến thức cơ bản trong quản lý dự án phần mềm.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, thiết kế, cài đặt, quản trị mạng máy tính; thiết kế, cài đặt và quản trị các hệ cơ sở dữ liệu trên mạng; thiết kế và quản trị Website, có thể làm việc trong các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như :

   • Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm.
   • Các công ty tư vấn thiết kế giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
   • Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.
   • Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng.
   • Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

   Kỹ thuật môi trường

   Kỹ thuật môi trường
   4 năm
   Kỹ thuật môi trường
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học trang bị cho sinh viên các kiến thức rộng về các chuyên môn trong lĩnh vực môi trường thông qua đào tạo lý thuyết, chú trọng đào tạo thực hành các lãnh vực hóa học, sinh học trong kỹ thuật môi trường, xử lý nước thải, nước cấp, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, kiểm soát ô nhiễm môi trường công - nông nghiệp, độc học môi trường, quản lý chất lượng môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các Viện, Trường trong vùng, các sở ban ngành ở địa phương, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Thủy sản, UBND các Huyện thị, các công ty như cấp thoát nước, tư vấn môi trường, nuôi trồng thủy sản, các nhà máy công nghiệp… hoặc tham gia trong các chương trình, đề án trong và ngoài nuớc về môi trường.

   Công nghệ sinh học

   Công nghệ Sinh học
   4 năm
   Công nghệ Sinh học
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học cung cấp kiến thức nền tảng về sinh vật và các quá trình sinh học ở mức độ phân tử và tế bào, cùng với kiến thức về kỹ thuật di truyền cơ bản giúp sinh viên vận dụng trong phát triển ý tưởng và phát triển sản xuất các sản phẩm sinh học phục vụ trong công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, môi trường và sức khỏe cộng đồng.

   CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC: Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành về chẩn đoán phân tử trong y học và pháp y; cải thiện các giống cây trồng và vật nuôi; đánh giá và phát triển các sản phẩm sinh học như dược liệu, vật liệu, thực phẩm, năng lượng sạch, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vaccine.

   CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG: Sinh viên được cung cấp kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành nhằm biết sử dụng những sinh vật sống cũng như kỹ thuật sinh học hiện đại trong việc giải quyết những vấn đề về môi trường: ngăn ngừa ô nhiễm, đánh giá ô nhiễm, xử lý ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, khôi phục hệ sinh thái; kỹ năng phân tích, dự báo, xử lý thích hợp cũng được bồi dưỡng nhằm khai thác tối ưu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên sinh vật.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc tại Viện hoặc Trung tâm nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định; các cơ quan Y tế, bệnh viện, xí nghiệp dược phẩm; các công ty chế biến thực phẩm, nông lâm nghiệp, thủy sản; các cơ quan qui hoạch, thiết kế, giám định các dự án có liên quan đến môi trường; các phòng chức năng về xử lý chất thải, khu bảo tồn thiên nhiên, vùng sinh thái đặc thù hoặc giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, THPT.

   Bảo vệ thực vật

   Bảo vệ thực vật
   4 năm
   Bảo vệ thực vật
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo những kỹ sư có kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại tài nguyên thực vật, để bảo vệ cây trồng (cả trước và sau thu hoạch) nhằm đạt hiệu quả kinh tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường đồng thời góp phần phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới hiện đại, bền vững của Việt Nam.

   Chuẩn đầu ra

   Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và toàn diện về sinh học, bảo vệ thực vật, nông học và môi trường, đồng thời có kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ thuật liên quan đến bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường và hướng dẫn về sản xuất bền vững; kỹ năng nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại tài nguyên thực vật; kỹ năng tổ chức và quản lý dịch bệnh bảo vệ thực vật; nắm vững phương pháp nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu ứng dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm trách những công việc đa dạng tại các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu, quản lý khoa học công nghệ, chỉ đạo sản xuất và kinh doanh tại các tổ chức hay cơ sở nông lâm nghiệp, môi trường trong và ngoài nước, góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật, các chính sách của Nhà nước có liên quan.

   Quản lý đất đai

   Quản lý đất đai
   4 năm
   Quản lý đất đai
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Sinh viên tốt nghiệp nắm vững và vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế công việc như: thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, bất động sản theo luật định; có khả năng xây dựng, điều hành và quản lý các dự án về sử dụng đất, đánh giá và phân hạng đất; gắn kết tốt với công tác quản lý đô thị…

   Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp sử dụng thành thạo các kỹ năng mềm (tin học, ngoại ngữ), kỹ năng tư duy (sáng tạo, phản biện), kỹ năng nghiên cứu khoa học (phát hiện, giải quyết vấn đề, ra quyết định), kỹ năng làm việc (có tổ chức, biết quản lý thời gian, giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm).

   Cơ hội nghề nghiệp

   Kỹ sư quản lý đất đai sẽ có mức thu nhập ổn định khi làm chuyên viên, nghiên cứu viên viên tại cơ quan quản lý đất đai của nhà nước như: Sở Khoa học công nghệ và môi trường, Sở (hoặc Phòng) Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quỹ đất; Ủy ban nhân dân tỉnh (huyện); Cán bộ địa chính xã, phường…

   Ngoài ra, những sinh viên ngành quản lý đất đai có kiến thức sâu về Luật đất đai, có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt có thể công tác trong các cơ quan tư vấn về pháp luật, làm tại bộ phận thẩm định giá ở các Ngân hàng và các công ty - doanh nghiệp về bất động sản…

   Sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý đất đai nếu có niềm đam mê trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục thì có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường nghề có ngành đào tạo liên quan.

   Ngôn ngữ Anh

   Tiếng Anh
   4 năm
   Tiếng Anh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức về ngôn ngữ học trong tiếng Anh, bao gồm các nhóm kiến thức về âm vị (phonology) hình thái (morphology) ngữ nghĩa (semantics) và cú pháp (syntax), hiểu biết về văn chương, văn minh và văn hóa Anh-Mỹ, kiến thức về lý thuyết biên phiên dịch giữa hai ngôn ngữ Anh và Việt, kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành quản trị, cần thiết trong môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh

   Chuẩn đầu ra

   Sinh viên được trang bị các kỹ năng suy nghĩ độc lập, suy luận logic, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp xã hội hiệu quả với người bản ngữ và không bản ngữ trong các ngữ cảnh xã hội đòi hỏi phải sử dụng tiếng Anh như một phương tiện giao tiếp; kỹ năng biên phiên dịch giữa hai ngôn ngữ Anh và Việt; kỹ năng truyền đạt thông tin hiệu quả, khả năng sử dụng tiếng Anh để trình bày, diễn đạt ý tưởng bằng hình thức nói và viết; vận dụng các lý thuyết và phương pháp căn bản liên quan đến giảng dạy tiếng Anh.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng giảng dạy môn Tiếng Anh phổ thông và chuyên ngành tại các trường cao đẳng, phổ thông trung học và các trung tâm ngoại ngữ; đảm nhiệm công tác quản trị văn phòng tại các công ty, xí nghiệp trong nước và nước ngoài và các tổ chức xã hội khác; thực hiện biên phiên dịch tại các công ty và tổ chức quốc tế.

   Chăn nuôi

   Chăn nuôi
   4 năm
   Chăn nuôi
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỘNG VẬT (CHĂN NUÔI)

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn về chăn nuôi, bao gồm thực hiện các thao tác phòng thí nghiệm; xây dựng và thực hiện, chỉ đạo thực hiện các qui trình chăn nuôi cho các loài thú nông nghiệp; có hiểu biết về di truyền giống, thức ăn dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi đối với các loài thú nông nghiệp; hiểu biết về thị trường chăn nuôi; kiến thức về tiếp thị, giao tiếp; có kiến thức về một số ngành liên quan gần như các bệnh thông thường của thú nuôi, chăn nuôi thú cảnh, nuôi thủy sản, trồng trọt; có thể đọc tài liệu chuyên ngành tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên được trang bị các kỹ năng như xử lý kỹ thuật trong phòng thí nghiệm liên quan chăn nuôi, nhất là về lãnh vực di truyền giống, thụ tinh nhân tạo và phân tích thức ăn; tự thiết kế, thực hiện thí nghiệm chuyên ngành; thực hiện, chỉ đạo thực hiện các quy trình chăn nuôi tại trại chăn nuôi; sử dụng máy vi tính với các phần mềm văn phòng và phần mềm phân tích thống kê cho các công việc lưu trữ dữ liệu, phân tích thống kê, lập báo cáo, trình bày báo cáo.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong lãnh vực nghiên cứu tại trường đại học, viện nghiên cứu hoặc lãnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước như các công ty sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, các công ty kinh doanh thuốc thú y, các công ty sản xuất và kinh doanh có liên quan đến chăn nuôi thú y, các trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp địa phương, các trại chăn nuôi hoặc tự điều hành trang trại, kinh doanh trong lãnh vực chăn nuôi.

   CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo kỹ sư về di truyền giống, kỹ thuật nuôi dưỡng, quản lý sản xuất với kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về dinh dưỡng các loài động vật nông nghiệp và thủy sản, về nghiên cứu và tổ hợp khẩu phần cũng như sử dụng các dây chuyền tự động, các thiết bị chuyên dùng trong phân tích chất lượng nguyên liệu và thành phần thức ăn chăn nuôi, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kế toán tài chính, kỹ thuật và hoạch định chiến lược kinh doanh.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong lãnh vực nghiên cứu tại trường đại học, viện nghiên cứu hoặc lãnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước như các công ty sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, các công ty kinh doanh thuốc thú y, các công ty sản xuất và kinh doanh có liên quan đến chăn nuôi thú y, các trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp địa phương, các trại chăn nuôi hoặc tự điều hành trang trại, kinh doanh trong lãnh vực chăn nuôi.

   Nông học

   Nông học
   4 năm
   Nông học
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Phát triển ngành trồng trọt, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, thực hiện đầu tư thâm canh, áp dụng các giống và quy trình sản xuất mới có năng suất, chất lượng cao

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng như sau:

   • Áp dụng và chuyển giao ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.
   • Cải thiện sản xuất cây trồng bằng áp dụng kỹ thuật nông nghiệp kết hợp các giải pháp kinh tế và tiếp thị, từ đó nâng cao thu nhập của nông dân.
   • Làm việc độc lập và làm việc nhóm để xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong sản xuất cây trồng/bảo vệ thực vật.
   • Huấn luyện các thành viên, nhóm ở các cấp độ khác nhau về sản xuất cây trồng/bảo vệ thực vật.
   • Có trách nhiệm với xã hội cộng đồng liên quan đến nghề nghiệp
   • Thực hiện đúng pháp lệnh ngành nông nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật, Viện nghiên cứu, Viện sinh học nhiệt đới, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trung tâm Khuyến nông, Chi cục hay Trạm Bảo vệ Thực vật, các Trung tâm Giống cây trồng, nông trường, nông trại, trang trại, các công ty nhà nước hay các liên doanh hoặc tư nhân trong kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật). Ngoài ra, có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo (trung học, cao đẳng, đại học nông nghiệp).

   Lâm học

   Lâm học (Lâm sinh)
   4 năm
   Lâm học (Lâm sinh)
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Chuyên ngành Lâm nghiệp đô thị: Đào tạo kỹ sư có chuyên môn sâu về Lâm nghiệp đô thị, có kiến thức về giống cây đô thị, quy hoạch, thiết kế, xây dựng cảnh quan, công viên, mảng xanh trong khu đô thị, thành phố lớn…

   Chuyên ngành Lâm sinh: Đào tạo kỹ sư nắm vững về lĩnh vực lâm học, kiến thức chuyên sâu ngành lâm sinh; có khả năng xây dựng mô hình trồng và quản lý bảo vệ rừng.

   Chuyên ngành Nông lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội: Đào tạo người học có kiến thức cơ sở, chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực lâm nghiệp, hướng đến hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên chuyên ngành Lâm nghiệp đô thị sẽ được học: Kỹ thuật về giống cây đô thị, xây dựng các phương án quy hoạch và quản lý cảnh quan, không gian xanh đô thị; tạo hình cảnh quan, tiểu cảnh làm tăng tính mỹ quan cho đô thị, cảnh quan công viên;

   Sinh viên chuyên ngành Lâm sinh sẽ được học: kiến thức nền tảng, nghiên cứu sinh trưởng và phát triển cây rừng; kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; Điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng hiệu quả đất lâm nghiệp.

   Sinh viên chuyên ngành Nông lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội sẽ được học: Kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn công việc của NLKH và LNXH trong từng điều kiện môi trường cụ thể; phân tích các tiềm năng và hạn chế về các yếu tố tự nhiên, xã hội và hiệu quả kinh tế, thị trường các sản phẩm của hệ thống NLKH.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Làm việc tại các sở, ban, ngành liên quan đến rừng, cảnh quan, cây xanh đô thị, các khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ trong quy hoạch và thiết kế cảnh quan, công viên, mảng xanh đô thị, rừng.

   Khởi nghiệp, lập công ty sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp giống cây trồng lâm nghiệp, cây xanh đô thị. Chuyên gia tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong và ngoài nước, các dự án phát triển quốc tế trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp.

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   Kế toán
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về kế toán. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng tổ chức và thực hiện các nghiệp vụ kế toán, phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tổ chức công tác kiểm toán nội bộ và giải quyết các vấn đề kiểm toán bên ngoài.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại phòng ban kế toán hoặc tài chính của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp hoặc các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   Kinh tế

   Kinh tế
   4 năm
   Kinh tế
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức về kinh tế học và những ứng dụng trong nghiên cứu và quản trị trong các ngành kinh tế, đặc biệt nông lâm ngư nghiệp. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức về kỹ thuật nông lâm ngư và xã hội học nông thôn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng thực hiện các nghiên cứu kinh tế, xây dựng và quản lý các dự án đầu tư, và quản trị kinh doanh ở doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, nông nghiệp; có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công, tư hoặc nước ngoài.

   CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức về kinh tế học và những ứng dụng trong nghiên cứu và quản trị trong các ngành kinh tế, đặc biệt tài nguyên và môi trường. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức căn bản về kỹ thuật môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có các kỹ năng thực hiện các nghiên cứu kinh tế, xây dựng và quản lý các dự án đầu tư, thẩm định và đo lường lợi ích và chi phí tài nguyên và môi trường, phân tích các chính sách tài nguyên và môi trường; có thể làm việc tại các cơ quan trung ương hay địa phương (như các Sở Tài nguyên & Môi trường, Khoa học & Công nghệ, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn..., các khu công nghiệp, các khu chế xuất) liên quan đến sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên môi trường hay tham gia các chương trình dự án về tài nguyên môi trường trong ngoài nước;

   Thú y

   Thú y
   4 năm
   Thú y
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành học đào tạo bác sĩ có năng lực chuyên môn về thú y, bao gồm thực hiện các thao tác phòng thí nghiệm; chẩn đoán bệnh thông thường; biết sử dụng một số dược phẩm, hóa chất, vaccin phòng trị bệnh cho chăn nuôi; xây dựng chương trình thú y cho trại chăn nuôi; có hiểu biết về luật thú y, thị trường thuốc thú y, thị trường chăn nuôi; kiến thức về tiếp thị, giao tiếp; có kiến thức về một số ngành liên quan gần như chăn nuôi gia súc, chăn nuôi thú cảnh,nuôi thủy sản, trồng trọt.

   Chuẩn đầu ra

   CHUYÊN NGÀNH BÁC SĨ THÚ Y: sinh viên sẽ học chuyên sâu về bệnh học (căn bệnh, dịch tễ học, biểu hiện lâm sàng, kỹ thuật chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh chuyên biệt), về ngoại khoa & giải phẩu bệnh và pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh, kiểm tra các sản phẩm nguồn gốc từ động vật, kiểm tra các cơ sở giết mổ chế biến thức ăn gia súc, chế biến súc sản…v.v. .

   CHUYÊN NGÀNH DƯỢC THÚ Y: ngoài kiến thức căn bản liên quan đến bệnh học đại cương hoặc chuyên biệt, sinh viên sẽ chuyên sâu học tập và nghiên cứu về hóa dược, dược lý học, dược lực học, dược liệu học, dược lâm sàng, bào chế dược phẩm, ngộ độc dược phẩm, kiểm nghiệm dược phẩm, độc chất học, pháp chế về dược thú y,...

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các sinh viên học tiếng Pháp sẽ được tham gia vào chương trình song ngữ Việt-Pháp về thú y và được tổ chức AUPELF-UREF xét cấp học bổng trong quá trình học đại học. Nếu bảo vệ luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Pháp đạt xuất sắc, sinh viên sẽ được xét cấp học bổng du học sau đại học tại cộng đồng các trường đại học có nói tiếng Pháp (Pháp, Canada, Bỉ,..) hoặc ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các Công ty hay doanh nghiệp có sử dụng tiếng Pháp.

   Bác sĩ thú y có thể làm việc tại cơ quan thú y (Cục, Viện nghiên cứu, Chi cục thú y Tỉnh, Trạm thú y quận huyện), tại các phòng mạch hoặc bệnh xá (hay bệnh viện) thú y, phòng xét nghiệm thú y khoa, các hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, khu bảo tồn động vật hoang dã hay thảo cầm viên, cơ quan nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật thú y, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến thực phẩm, chế biến thủy hải sản, các cơ sở bảo vệ môi trường sinh thái. Ngoài ra có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu ở các Trường, Viện chuyên ngành.

   Bác sĩ thú y chuyên ngành Dược, ngoài công tác tại cơ quan thú y từ trung ương đến địa phương, còn có thể cộng tác hay phối hợp nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm thuốc với các viện (hãng, cơ sở) bào chế các hóa chất, thuốc, biệt dược, vắcxin phòng chống bệnh đặc hiệu hay công tác tại các bệnh viện (bệnh xá) thú y hoặc các cửa hàng chuyên doanh dược thú y.

   Đánh giá

   65 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   8.7
   Cơ sở vật chất
   7.6
   Môi trường HT
   8.3
   HĐ ngoại khoá
   8.4
   Cơ hội việc làm
   8.2
   Tiến bộ bản thân
   8.2
   Thủ tục hành chính
   7.9
   Quan tâm sinh viên
   8.1
   Hài lòng về học phí
   8.5
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.9
   Giảng viên
   8.7
   Cơ sở vật chất
   7.6
   Môi trường HT
   8.3
   HĐ ngoại khoá
   8.4
   Cơ hội việc làm
   8.2
   Tiến bộ bản thân
   8.2
   Thủ tục hành chính
   7.9
   Quan tâm sinh viên
   8.1
   Hài lòng về học phí
   8.5
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.9

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Ngôi Trường Học Tập Tốt, Chất Lượng

   Đã học khoá học: Quan Ly Dat Dai tại đây.

   Ưu điểm

   Không khí trong lành, trường rất rộng, chất lượng giảng dạy rất tốt, cơ sở vật chất ổn. Có nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

   Điểm cần cải thiện

   Do đã lâu đời nên cơ sở vật chất đã hơi xuống cấp, trường quá rộng làm cho việc di chuyển giữa các giảng đường khá tốn thời gian nhưng có rất nhiều cây xanh nên cũng không mệt lắm.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Đây cũng là ngôi trường ba mình từng học .Sau 4 năm mình đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đây, trường đã cho mình rất nhiều kiến thức bổ ích, rèn cho mình những kĩ năng cần thiết để mình có thể làm tốt công việc hiện tại. Highly recommend cho những bạn nào có đam mê về lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp và tài nguyên môi trường.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Trường Rất Tốt

   Đã học khoá học: Ngôn ngữ Anh tại đây.

   Ưu điểm

   Trường rất tốt, học phí khá ổn

   Điểm cần cải thiện

   Mình cũng không thấy trường có nhiều khuyết điểm ạ

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Chất lượng rất tốt, chất lượng cơ sở giáo dục rất tốt, Thầy cô rất nhiệt huyết

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Đánh Giá Về Chất Lượng Giảng Dạy Cũng Như Cơ Sở Vật Chất Ở Đại Học Nông Lâm

   Đã học khoá học: Kĩ Thuật Hoá học tại đây.

   Ưu điểm

   Học phí phải chăng, khuôn viên rộng, thoáng mát, khu thực hành được đầu tư. Có nhiều ngành học phù hợp nhiều sinh viên

   Điểm cần cải thiện

   Cơ sở vật chất khá cũ, cần được cải thiện. Trang thiết bị và tường cần được sơn sửa lại.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Rộng và mát, đi dễ bị lạc. Nói chung là nên học nhé mọi người.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Than thuy Vi
   Than thuy Vi
    

   Chất Lượng Cao - Chi Phí Thấp

   Đã học khoá học: TOEFL tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên nhiệt tình, có trình độ, học phí thấp với nhiều giờ học phù hợp mọi học sinh , sinh viên

   Điểm cần cải thiện

   Cơ sở vật chất (do mình học nhiều năm trước)

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình đã học thử nhiều trung tâm từ rẻ đến đắt nhưng trung âm anh ngữ ĐHNL ở trường Chu Văn An, TP.HCM dạy nhiều giờ (điều mình thích nhất), học phí phù hợp, giáo viên cực giỏi & nhiệt tình. Mình khuyên các bạn nên theo học (mình học 6 tháng 2 khoá luyện thi TOEFL Giấy & được 540 điểm, sau đó mình thi EST để xin du học & mình được 530 điểm (2 lần thi đều là lần đầu mình đăng ký thi) & hiện giờ mình đang ở Mỹ rồi. Cảm ơn trường nhiều lắm.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Đại học Nông Lâm TP HCM được biết đến là trường đào tạo nhiều ngành khác nhau, đặc biệt nổi bật về những ngành liên quan tới nông lâm nghiệp và môi trường. Trường đã trở thành lựa chọn của khá nhiều học sinh trong mùa tuyển sinh hàng năm.

   Trường đại học Nông Lâm TP.HCM

   Lịch sử hình thành Đại học Nông Lâm TP HCM

   Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM (website: hcmuaf.edu.vn) được thành lập dựa trên sự sáp nhập giữa Trường Đại học Nông nghiệp 4 (Thủ Đức - TP HCM) và Trường Cao đẳng Lâm nghiệp (Trảng Bom - Đồng Nai). Đây là trường đại học đào tạo đa ngành, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tọa lạc trên khu đất rộng 118 ha, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

   Clip 60 năm hình thành và phát triển của trường Nông Lâm

   Sứ mệnh

   Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn và tư duy sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, phổ biến, chuyển giao tri thức - công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam và khu vực.

   Tầm nhìn

   Tầm nhìn của trường Đại học Nông Lâm TP HCM là trở thành trường đại học nghiên cứu với chất lượng quốc tế.

   Hoạt động sinh viên clb đội nhóm

   Không chịu thua kém các trường đại học khác, sinh viên trường Đại học Nông Lâm tràn đầy năng động, nhiệt huyết với các hoạt động trong và ngoài trường. Câu lạc bộ/đội/nhóm có số lượng khá nhiều và hoạt động tích cực. Có thể kể đến một vài câu lạc bộ/đội/nhóm tiêu biểu của trường đại học Nông Lâm như câu lạc bộ Kết nối thành công – nơi thể hiện tinh thần học hỏi, hợp tác cùng phát triển của sinh viên, góp phần hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng và kiến thức cần thiết; câu lạc bộ Yêu Môi Trường – câu lạc bộ học thuật chuyên về môi trường.

   Clip “Đã có tụi tao rồi” - ĐH Nông Lâm TPHCM - Giải ba kịch bản liên hoan phim sinh viên 2015

   Đội ngũ nhân sự

   Trường Đại học Nông Lâm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của trường qua các năm. Đội ngũ giảng viên gồm nhiều thạc sĩ, tiến sĩ tu nghiệp ở nước ngoài, cung cấp cho sinh viên những kiến thức hay và bổ ích.

   Cơ sở vật chất

   Trường đại học Nông Lâm có cơ sở vật chất khá hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Trường có trên 60 phòng thí nghiệm, 1000 máy tính được nối mạng nội bộ và Internet, 1 viện nghiên cứu, 1 thư viện trung tâm với trên 15000 đầu sách, 14 trung tâm nghiên cứu và ứng dụng, 1 trại thực nghiệm thủy sản, 4 trung tâm nghiên cứu thí nghiệm về nông học, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, 1 bệnh xá thú y,...

   Một điểm nhấn đáng chú ý của trường đó chính là thư viên điện tử - nơi giúp phát triển việc tự học cũng như khả năng nghiên cứu của sinh viên. Ngoài ra, trường còn có Viên Công nghệ sinh học và Công nghệ môi trường (RIBET) hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ cao và nghiên cứu khoa học.

   Thư viện trường đại học Nông Lâm TP HCM

   Trường Đại học Nông Lâm sở hữu 5 ký túc xá với trang thiết bị hiện đại, có sức chứa 3000 sinh viên, nhiều năm liền đạt danh hiệu ký túc xá văn hóa cấp thành phố. Năm 2016, trường khánh thành ký túc xá Cỏ May phục vụ miễn phí cho sinh viên nghèo học giỏi. Khuôn viên KTX có diện tích rộng hơn 2.600 mét vuông, thiết kế 4 tầng hiện đại, đồng thời được trang bị đầy đủ đầy đủ ánh sáng, loa thông báo, wifi, hệ thống báo cháy tự động, camera quan sát.

   Ký túc xá Cỏ May

   Ngoài cơ sở ở TP HCM, đại học Nông Lâm còn có hai phân hiệu ở tỉnh Gia Lai và Ninh Thuận.

   Thành tựu

   Trong 60 năm phát triển của mình, trường đã đạt nhiều chuyển giao công nghệ, quan hệ quốc tế, đạt thành tích xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Đại học Nông Lâm đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba (năm1985), Huân chương Lao động Hạng nhất (năm 2000) và Huân chương Độc lập Hạng ba (năm 2005).

   Trường đại học Nông Lâm có nhiều thành tựu lớn

   Nguồn: Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

   Địa điểm