Trường Đại học Quy Nhơn | Edu2Review

Trường Đại học Quy Nhơn

1 đánh giá
8.0
Tốt
1 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Quản lý tài nguyên môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Ngành

Kỹ thuật hóa học

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Ngành

Giáo dục chính trị

Quản trị khách sạn

Kinh tế - Quản lý

Quản trị khách sạn

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Sư phạm tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm tiếng Anh

Ngành

Sư phạm Tiếng Anh

Giáo dục tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục tiểu học

Ngành

Giáo dục Tiểu học

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Ngành

Kỹ thuật phần mềm

Sinh học ứng dụng

Sinh học

Sinh học ứng dụng

Ngành

Sinh học

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non

Ngành

Giáo dục mầm non

Sư phạm sinh học

Sư phạm Sinh học

Sư phạm sinh học

Ngành

Sư phạm Sinh học

Sư phạm tin học

Sư phạm Tin học

Sư phạm tin học

Ngành

Sư phạm Tin học

Sư phạm ngữ văn

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm ngữ văn

Ngành

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm lịch sử

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm lịch sử

Ngành

Sư phạm Lịch sử

Quản lý nhà nước

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Quản lý nhà nước

Ngành

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Tâm lý giáo dục

Tâm lý Giáo dục

Tâm lý giáo dục

Ngành

Tâm lý Giáo dục

Công tác xã hội

Công tác Xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác Xã hội

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Địa lý tự nhiên

Địa lý

Địa lý tự nhiên

Ngành

Địa lý

Đông phương học

Đông phương học

Đông phương học

Ngành

Đông phương học

Sư phạm vật lý

Sư phạm Vật lý

Sư phạm vật lý

Ngành

Sư phạm Vật lý

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Ngành

Toán ứng dụng

Sư phạm toán

Sư phạm Toán

Sư phạm toán

Ngành

Sư phạm Toán

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Ngành

Kỹ thuật điện

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Ngành

Việt Nam học

Vật lý học

Vật lý

Vật lý học

Ngành

Vật lý

Toán học

Toán học

Toán học

Ngành

Toán học

Thống kê

Thống kê

Thống kê

Ngành

Thống kê

Sinh học

Sinh học

Sinh học

Ngành

Sinh học

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Ngành

Kinh tế

Văn học

Văn học

Văn học

Ngành

Văn học

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

Ngành

Lịch sử

Nông học

Nông học

Nông học

Ngành

Nông học

Hóa học

Hóa học

Hóa học

Ngành

Hóa học

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật
 

Giới thiệu

Địa điểm