Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội | Edu2Review

Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội

3 đánh giá
7.6
Khá
3 đánh giá

Chương trình

Nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh

Ngành

Nhiếp ảnh

Sân khấu

Đạo diễn sân khấu

Sân khấu

Ngành

Đạo diễn sân khấu

Múa

Biên đạo múa

Múa

Ngành

Biên đạo múa
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.1
Cơ sở vật chất
7.4
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
7.9
Cơ hội việc làm
7.2
Tiến bộ bản thân
7.9
Thủ tục hành chính
7.7
Quan tâm sinh viên
7.8
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.8
Giảng viên
8.1
Cơ sở vật chất
7.4
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
7.9
Cơ hội việc làm
7.2
Tiến bộ bản thân
7.9
Thủ tục hành chính
7.7
Quan tâm sinh viên
7.8
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.8

Giới thiệu

Địa điểm