Trường Đại học Sao Đỏ | Edu2Review

Trường Đại học Sao Đỏ

1 đánh giá
9.0
Xuất sắc
1 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Kỷ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỷ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Việt Nam học - hướng dẫn Du lịch

Việt Nam học

Việt Nam học - hướng dẫn Du lịch

Ngành

Việt Nam học

Công nghệ kỹ thuật điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Cồng nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Cồng nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ Thực phẩm

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngành

Tiếng Trung Quốc

Công nghệ dệt may

Công nghệ may

Công nghệ dệt may

Ngành

Công nghệ may

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Giới thiệu

Địa điểm