Trường Đại học Tài chính - Marketing | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Tài chính - Marketing

   Trường Đại học Tài chính - Marketing
   Trường Đại học Tài chính - Marketing
   Trường Đại học Tài chính - Marketing
   Trường Đại học Tài chính - Marketing
   4 hình 3 video
   7.6
   Khá
   179 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   23 ngành

   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
   1 tháng
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   D01, D72, D78, D96
   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
   1 tháng
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   D01, D72, D78, D96

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức:

   125 tín chỉ (không bao gồm giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất và các khóa học kỹ năng mềm).

   Đối tượng tuyển sinh:

   Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Cơ hội nghề nghiệp

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   D01, D72, D78, D96
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   D01, D72, D78, D96

   Hệ thống thông tin quản lý

   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng
   24.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng
   24.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Quản trị khách sạn

   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   D01, D72, D78, D96
   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   D01, D72, D78, D96

   Tài chính - Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng
   24.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng
   24.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh doanh quốc tế
   1 tháng
   25.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Kinh doanh quốc tế
   1 tháng
   25.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng
   23.60
   Tổ hợp môn 2022
   D01, D72, D78, D96
   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng
   23.60
   Tổ hợp môn 2022
   D01, D72, D78, D96

   Bất động sản

   Bất động sản
   1 tháng
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Bất động sản
   1 tháng
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Marketing

   Marketing
   1 tháng
   26.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Marketing
   1 tháng
   26.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   25.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Kế toán
   1 tháng
   25.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao

   Tài chính Ngân hàng
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Tài chính Ngân hàng
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao

   Quản trị kinh doanh
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Quản trị kinh doanh
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần

   Quản trị kinh doanh
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Quản trị kinh doanh
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao

   Kinh doanh quốc tế
   24.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Kinh doanh quốc tế
   24.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần

   Kinh doanh quốc tế
   24.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Kinh doanh quốc tế
   24.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Bất động sản - Chất lượng cao

   Bất động sản
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Bất động sản
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Marketing - Chất lượng cao

   Marketing
   25.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Marketing
   25.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Marketing - Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần

   Marketing
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Marketing
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Kế toán - Chất lượng cao

   Kế toán
   23.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Kế toán
   23.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Kinh tế

   Kinh tế
   25.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Kinh tế
   25.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Luật kinh tế

   Luật Kinh doanh
   25.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Luật Kinh doanh
   25.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Toán kinh tế

   Toán ứng dụng
   24.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Toán ứng dụng
   24.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Đánh giá

   179 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   8.2
   Cơ sở vật chất
   6.8
   Môi trường HT
   7.8
   HĐ ngoại khoá
   8.1
   Cơ hội việc làm
   7.4
   Tiến bộ bản thân
   7.5
   Thủ tục hành chính
   6.7
   Quan tâm sinh viên
   6.8
   Hài lòng về học phí
   7.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.5
   Giảng viên
   8.2
   Cơ sở vật chất
   6.8
   Môi trường HT
   7.8
   HĐ ngoại khoá
   8.1
   Cơ hội việc làm
   7.4
   Tiến bộ bản thân
   7.5
   Thủ tục hành chính
   6.7
   Quan tâm sinh viên
   6.8
   Hài lòng về học phí
   7.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.5

   Chi tiết từ học viên

   Bảo Hương Trần Nguyễn
   Bảo Hương Trần Nguyễn
    

   Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

   Đã học khoá học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại đây.

   Ưu điểm

   Môi trường học và cơ sở vật chất rất đầy đủ; đội ngữ giảng viên giỏi, năng động và hết sức quan tâm sinh viên; thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp sinh viên có cơ hội phát triển bản thân, hoàn thiện kỹ năng mềm; cơ hội việc làm sau khi ra trường khá rộng mở

   Điểm cần cải thiện

   Đôi khi thủ tục hành chính hơi rườm rà và rắc rối; những thắc mắc của sinh viên chưa được hoàn thiện một cách nhanh chóng.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Vì ngành du lịch đang ngày càng phát triển nên ngành Quản trị du lịch và lữ hành đối với mình là cánh cửa mở ra cơ hội việc làm tốt; học tại trường giúp mình hoàn thiện chuyên môn, các kỹ năng mêm cũng được cải thiện hơn trước.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Hoa Nguyễn Phương
   Hoa Nguyễn Phương
    

   Nhận Xét Chung Về Quản Trị Khách Sạn

   Đã học khoá học: Quản trị khách sạn tại đây.

   Ưu điểm

   Đội ngũ giáo viên có trình độ cao, dạy rất dễ tiếp thu, đa số là những giáo viên trẻ nên rất hiểu tâm lí sinh viên. Cơ sở vật chất đầy đủ, phục vụ tốt cho việc dạy và học, luôn luôn có những trang thiết bị mới và hiện đại. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo nhiều cơ hội cho sinh viên giao lưu và kết nối với nhau cũng như phát triển kỹ năng mềm, phát huy tài năng bản thân.

   Điểm cần cải thiện

   Đôi khi thủ tục hành chính còn hơi phức tạp, khiến cho sinh viên mất hơi nhiều thời gian xử lý

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng khi lựa chọn Đại học Tài chính - Marketing nói chung và ngành Quản trị khách sạn nói riêng. Vì ngành quản trị khách sạn là một trong những ngành hot ở thời điểm hiện tại nên chắc chắn trường đại học này là bệ phóng tốt giúp tôi hoàn thiện những kĩ năng mềm cũng như những kiến thức chuyên môn để có thể sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động trong thời gian sắp tới.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Nhậnn Xét Về Trường

   Đã học khoá học: Quản trị kinh doanh tại đây.

   Ưu điểm

   Thầy cô hiện, nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu và hỗ trợ sinh viên vô cùng
   Nhiều họaat động đoàn khoa và đoàn trường diễn ra thường xuyên
   Nhiều cơ sở vật chất
   Thư viện xịn

   Điểm cần cải thiện

   Một số ngành chưa cố định cơ sở nên còn di chuyển xa
   Học phí khá cao ở một số ngành
   Cơ sở vật chất ở quận 9 ko còn được khang trang, hiện đại

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Môi trường năng động với nhiều đoạt giúp cải thiện được nhiều kỹ năng khác nhau cũng như tiếp thu được khối lượng lớn kiến thức rất bổ ích Chỉ mong trường sớm khang trang lại cơ sở quận 9

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Review Sương Sương Ufm

   Đã học khoá học: Đại học Khoa Du lịch tại đây.

   Ưu điểm

   Cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi
   Các cơ sở gần trung tâm thành phố
   Học phí phản ánh đúng chất lượng

   Điểm cần cải thiện

   Thông báo rườm rà, không rõ ràng
   Một số giảng viên áp lực sinh viên

   Trải nghiệm và lời khuyên

   1. UFM không phải Top 1 về kinh tế, nhưng thế mạnh về nhiều ngành, cơ sở vật chất không phải xuất sắc, nhưng tốt để học tập.
   2. Là một trường công lập thuộc cơ chế tự chủ tài chính nên học phí ở mức tầm trung, sẽ có tăng theo năm học nhưng cũng không nhiều lắm đâu. Cũng sẽ phù hợp với cơ sở vật chất của trường.
   3. UFM có nhiều cơ sở ở nhiều quận, muốn di chuyển cũng hơi xa nhưng nếu bạn ham vui thích phượt sương sương thì chắc không ngại, còn nếu không muốn đi loay hoay mệt người thì vẫn có thể học cố định ở một cơ sở do trường sắp xếp nha.
   4. Cơ sở quận 9 của UFM view xanh ngát, mật độ phủ xanh lên tận 60%, rộng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều mới really nice ^-^
   5. Cơ sở quận 7 ở trung tâm thành phố nên hơi hướng đô thị, ít cây hơn chút nhưng vẫn có thư viện xịn xò, máy lạnh mát rượi và wifi free. Còn cơ sở Tân Bình sát bên Sân vận động to bự, học ở đó không lo buồn nha.
   6. Học đại học thì có đồng phục không? Có chứ. Áo sơ mi kèm logo của trường xinh xắn lắm. UFM còn biết đến với sắc vàng chói lóa với bộ áo quần thể dục vàng, mũ UFM vàng và balo vàng chấm chút xanh xanh. Ủa sao giống hoa vàng trên cỏ xanh tarr
   7. Ở UFM thì không thiếu hoạt động ngoại khóa, quan trọng là bạn có đi nổi hay không thôi. CLB thì nhiều vô số, nổi tiếng và lâu đời có CLB truyền thông Phóng Viên Trẻ, mọi người đều rất nhiệt huyết, chuyên nghiệp và thân thiện. Đừng lo khi vào đại học bạn sẽ cảm thấy tự ti lạ lẫm nhé.
   8. Đừng ngại hỏi giảng viên những điều chưa hiểu. Thầy cô ở UFM rất tận tình, sẵn sàng giải đáp vô vàn thắc mắc đến khi nào bạn thông thì thôi.
   9. Học ở UFM có chú bảo vệ dễ thương hết sức, chú chỉ chửi mấy đứa không đeo thẻ sv khi vô trường thôi. Cô dọn dẹp luôn cho tụi mình nghỉ ngơi ở phòng IP tại có máy lạnh ( nhưng CLC giờ có phòng nghỉ trưa có máy lạnh rồi), nhiều khi cô kêu thôi vô phòng mà mấy cô nghỉ trưa ngủ chung luôn. Theo chia sẻ từ một UFM-er chính gốc.
   • Nếu muốn có một môi trường học tập vừa thoải mái, năng động, vừa dễ hiểu, dễ tiếp thu thì Welcome các bạn đến với Đại học Tài chính-Marketing nhé

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu về Trường Đại học Tài chính – Marketing

   Trường Đại học Tài chính – Marketing là trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ tài chính được thành lập năm 1976 – nâng cấp thành ĐH năm 2004,trực thuộc Bộ Tài chính Việt Nam. Trụ sở của Trường đặt tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

   Trường đào tạo các chuyên ngành về lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là 2 ngành mũi nhọn Marketing và Tài chính Ngân hàng.là cơ sở giáo dục đại học công lập, tự chủ tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng

   Lịch sử phát triển

   – Tiền thân của Trường Đại học Tài chính – Marketing hiện nay là Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam, được thành lập theo Quyết định số 210/VGNN – TCĐT ngày 01/9/1976 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.

   – Sau nhiều giai đoạn phát triển và đổi tên thì đến năm 2009, trường mới bắt đầu mang tên Trường Đại học Tài chính - Marketing một cách chính thức.

   – Năm 2015, Trường Đại học Tài chính – Marketing được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn giai đoạn 2015 – 2017 tại Quyết định số 378/QĐ – TTg ngày 23/3/2015, trở thành 1 trong 5 trường đại học công lập đầu tiên được giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động.

   Mục tiêu phát triển

   – Xây dựng Trường Đại học Tài chính – Marketing trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu trong cả nước và có uy tín trong khu vực về lĩnh vực kinh doanh và quản lý; có cơ cấu và phương thức đào tạo hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập, bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng. Kết hợp các giá trị truyền thống và các giá trị hiện đại, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm đà bản sắc dân tộc.

   – Đến năm 2020, Trường sẽ trở thành một trường đại học định hướng ứng dụng, đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có một số chương trình đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN – QA).

   – Đến năm 2030, Trường sẽ đạt đẳng cấp trường đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

   truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing-1

   Toàn cảnh cổng vào trường Đại học Tài chính Marketing

   Sứ mệnh

   Trường Đại học Tài chính – Marketing đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, chuyển giao những thành tựu khoa học về kinh doanh và quản lý; tham gia hoạch định chiến lược và chính sách cho ngành Tài chính, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

   Tầm nhìn

   Đến năm 2030, Trường Đại học Tài chính – Marketing là một trường đại học đa ngành, đa cấp độ, và là một trung tâm tư vấn về kinh doanh và quản lý đạt đẳng cấp quốc gia và khu vực.

   truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing-3

   Chương trình tham quan, giao lưu với doanh nghiệp FAST gắn kết sinh viên đến gần hơn với doanh nghiệp của UMF

   Chương trình đào tạo

   • Chương trình chất lượng cao bao gồm các ngành: Ngành Marketing, Ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Ngành Kế toán, Ngành Quản trị khách sạn.
   • Chương trình đại trà: Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Quản trị khách sạn, Ngành Marketing, Ngành Bất động sản, Ngành Kinh doanh quốc tế, Ngành Tài chính – Ngân hàng, Ngành Kế toán, Ngành Hệ thống thông tin quản lý, Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

   Ngoài ra trường cũng có nhiều chương trình đào tạo dạng liên kết nước ngoài.

   Đội ngũ giảng viên

   Các thầy cô trường đại học Tài chính – Marketing là những giảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, yêu nghề và giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Hơn thế nữa những thầy cô này đều có trình dộ học vấn cao khi đều đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở các lĩnh vực mình đứng lớp. Điều này đảm bảo cho các sinh viên về kiến thức chuyên môn cũng như thực tế vững chắc.

   Môi trường học tập, phong trào sinh viên

   Là ngôi trường có thế mạnh về Marketing truyền thông, các hoạt động phong trào của trường bất kể nắng mưa, trong suốt một năm, luân phiên diễn ra liên tục, chuyển từ lên giai đoạn lên kế hoạch cho đến thực thi kế hoạch, mà không hề có khoảng thời gian nào để bị nguội lạnh. Với số lượng câu lạc bộ không hề "khiêm tốn", sinh viên trường đại học Tài Chính – Marketing luôn có cơ hội được tiếp xúc và phát triển kỹ năng mềm cũng như hoàn thiện vốn sống và trau dồi giá trị xã hội cho mình.

   Một trong những cách truyền bá hình ảnh của mình đến nhiều thế hệ học sinh – sinh viên và cả những phụ huynh đó chính là set đồng phục áo trắng đến trường và áo vàng thể dục UFM. Bên cạnh đó, từ trường còn có thêm mũ vào năm 2015 và balo từ năm 2016 cho các tân sinh viên.

   truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing-2

   Set đồng phục mang đậm nét thương hiệu của trường đại học Tài chính Marketing

   Nguồn: Đại học Tài chính – Marketing

   Địa điểm