Trường Đại học Tài chính - Marketing | Edu2Review

Trường Đại học Tài chính - Marketing

153 đánh giá
7.4
Khá
153 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.1
Cơ sở vật chất
6.5
Môi trường HT
7.6
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
7.3
Tiến bộ bản thân
7.3
Thủ tục hành chính
6.4
Quan tâm sinh viên
6.5
Hài lòng về học phí
6.5
Sẵn sàng giới thiệu
7.4
Giảng viên
8.1
Cơ sở vật chất
6.5
Môi trường HT
7.6
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
7.3
Tiến bộ bản thân
7.3
Thủ tục hành chính
6.4
Quan tâm sinh viên
6.5
Hài lòng về học phí
6.5
Sẵn sàng giới thiệu
7.4

Chương trình

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị khách sạn

Kinh tế - Quản lý

Quản trị khách sạn

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Bất động sản

Bất động sản

Bất động sản

Ngành

Bất động sản

Marketing

Marketing

Marketing

Ngành

Marketing

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Giới thiệu

Địa điểm