Trường Đại học Tài chính - Marketing | Edu2Review

Trường Đại học Tài chính - Marketing

158 đánh giá
7.5
Khá
158 đánh giá

Chương trình

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
1 tháng

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Trình độ

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức:

125 tín chỉ (không bao gồm giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất và các khóa học kỹ năng mềm).

Đối tượng tuyển sinh:

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Mục tiêu đào tạo:

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Cơ hội nghề nghiệp

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trình độ

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng

Hệ thống thông tin quản lý

Trình độ

Hệ thống thông tin quản lý

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Quản trị khách sạn

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Quản trị khách sạn

Trình độ

Kinh tế - Quản lý

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng

Tài chính - ngân hàng

Trình độ

Tài chính Ngân hàng

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Trình độ

Quản trị kinh doanh

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế
1 tháng

Kinh doanh quốc tế

Trình độ

Kinh doanh quốc tế

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Ngôn ngữ Anh

Trình độ

Tiếng Anh

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Bất động sản

Bất động sản
1 tháng

Bất động sản

Trình độ

Bất động sản

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Marketing

Marketing
1 tháng

Marketing

Trình độ

Marketing

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Kế toán

Trình độ

Kế toán

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.2
Cơ sở vật chất
6.7
Môi trường HT
7.7
HĐ ngoại khoá
8.1
Cơ hội việc làm
7.4
Tiến bộ bản thân
7.4
Thủ tục hành chính
6.6
Quan tâm sinh viên
6.7
Hài lòng về học phí
6.7
Sẵn sàng giới thiệu
7.5
Giảng viên
8.2
Cơ sở vật chất
6.7
Môi trường HT
7.7
HĐ ngoại khoá
8.1
Cơ hội việc làm
7.4
Tiến bộ bản thân
7.4
Thủ tục hành chính
6.6
Quan tâm sinh viên
6.7
Hài lòng về học phí
6.7
Sẵn sàng giới thiệu
7.5

Giới thiệu

Địa điểm