Trường Đại Học Thăng Long | Edu2Review

Trường Đại Học Thăng Long

11 đánh giá
8.5
Tốt
11 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Truyền thông và mạng máy tính

Khoa học - Kỹ thuật

Truyền thông và mạng máy tính

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngành

Tiếng Trung Quốc

Hệ thống thông tin

Hệ thống Thông tin

Hệ thống thông tin

Ngành

Hệ thống Thông tin

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Ngành

Khoa học máy tính

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngành

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Công tác xã hội

Công tác Xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác Xã hội

Y tế công cộng

Y tế công cộng

Y tế công cộng

Ngành

Y tế công cộng

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Ngành

Toán ứng dụng

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Ngành

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Ngành

Việt Nam học

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng học

Dinh dưỡng

Ngành

Dinh dưỡng học

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.4
Quan tâm sinh viên
7.6
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giảng viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.4
Quan tâm sinh viên
7.6
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm