Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

3 khóa học

Quản lý thể dục thể thao

Giáo dục Thể chất
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm – 8 học kỳ

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ chưa kể nội dung về Giáo dục Quốc phòng – An ninh (8 TC).

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Giáo dục thể chất có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm công tác giảng dạy môn giáo dục thể chất trong các trường học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và có thể đảm nhận công việc của người cán bộ, viên chức thể dục thể thao trong các cơ quan quản lý xã hội, các tổ chức hoạt động kinh doanh, các câu lạc bộ TDTT, các cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực TDTT.

Huấn luyện thể thao

Giáo dục Thể chất
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 127 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Chương trình trang bị cho người học, nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận, kỹ thuật và phương pháp huấn luyện thể thao hiện đại đồng thời có khả năng vận dụng những tri thức này vào thực tế công tác giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao; có năng lực trong công tác tuyển chọn, quản lý huấn luyện vận động viên, tổ chức thi đấu, trọng tài, quản lý chuyên môn các đội thể thao.

Khi đạt được trình độ cử nhân ngành huấn luyện thể thao, người học sẽ có năng lực huấn luyện nâng cao thành tích thể thao cho vận động viên (VĐV) tại các Câu lạc bộ Thể dục Thể thao, Trung tâm Huấn luyện thể thao và các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; phục vụ sự nghiệp phát triển TDTT Việt Nam. Về mặt phát triển chuyên môn cá nhân, người học có thể theo học thạc sỹ và tiến sỹ về lĩnh vực huấn luyện thể thao thành tích cao.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm công tác Huấn luyện môn thể thao chuyên ngành ở các câu lạc bộ TDTT, các đội tuyển thể thao, là cán bộ chuyên môn trong các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý xã hội về TDTT ; hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học TDTT trong các cơ sở đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Tổ chức thi đấu, trọng tài các giải thể thao theo chuyên ngành đào tạo.

Giáo dục thể chất

Giáo dục Thể chất
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 127 tín chỉ.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Giáo dục thể chất (GDTC) có có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng nhu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học môn thể dục trong các trường ở bậc học phổ thông, hoặc làm công tác quản lý phong trào TDTT ở các Sở, ngành,...

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
 • Có kiến thức về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, cách đánh giá kết quả giảng dạy các môn thể thao, nguyên tắc, phương pháp giảng dạy giáo dục thể chất, nguyên lý kỹ thuật các môn thể thao.
 • Có kiến thức nhất định về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, đặc biệt các kiến thức nền tảng của lĩnh vực sư phạm và hoạt động TDTT, nắm vững nguyên lý và phương pháp giảng dạy các môn thể thao.
 • Hiểu và nắm vững kiến thức khoa học TDTT để nâng cao khả năng tự lập, sáng tạo, tự nâng cao tri thức, có năng lực tự phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực giáo dục thể chất.
 • Có hệ thống các kiến thức về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, cách đánh giá kết quả giảng dạy các môn thể thao, nguyên tắc, phương pháp giảng dạy Giáo dục thể chất, nguyên lý kỹ thuật các môn thể thao. Kiến thức về thi đấu trọng tài các môn thể thao.

Về kỹ năng

 • Có kỹ năng hoàn thành công việc đòi hỏi xác định, phân tích, giải quyết vấn đề thực triển trong hoạt động TDTT trường học;
 • Có kỹ năng xây dựng kế hoạch, soạn giáo án. Tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học ở các nhà trường;
 • Có kỹ năng thực hành tốt các môn Thể thao để giảng dạy và huấn luyện TDTT;
 • Có khả năng tham gia công tác trong các Đoàn thể và các tổ chức xã hội như: Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên,...;
 • Có kỹ năng thực hiện chương trình đào tạo, hoạt động dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá nội dung môn học giáo dục thể chất trong các trường ở bậc học phổ thông;
 • Có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ và biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn;
 • Năng lực tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của ngành;
 • Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng giảng dạy môn học giáo dục thể chất trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hoặc làm công tác quản lý phong trào TDTT ở các Sở, Ngành...các đơn vị TDTT cơ sở tại các địa phương.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm