Trường Đại học Văn hóa, thể thao, du lịch Thanh Hóa | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Văn hóa, thể thao, du lịch Thanh Hóa

   Trường Đại học Văn hóa, thể thao, du lịch Thanh Hóa
   Trường Đại học Văn hóa, thể thao, du lịch Thanh Hóa
   Trường Đại học Văn hóa, thể thao, du lịch Thanh Hóa
   Trường Đại học Văn hóa, thể thao, du lịch Thanh Hóa
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   11 ngành

   Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng

   CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   Về kiến thức

   Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam..., có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

   Nắm vững kiến thức cơ bản và có hệ thống về Quản trị học quản trị kinh doanh,...;

   Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ gồm: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; tổ chức xúc tiến, quảng cáo và bán, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện, đánh giá kết quả kinh doanh.

   Kiến thức chuyên sâu về quản trị khách sạn: quản trị kinh doanh lữ hành, thiết kế và điều hành tour, quản trị dịch vụ du lịch, quản trị chất lượng dịch vụ du lịch...

   Về kỹ năng

   Kỹ năng nghề nghiệp:

   Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; hoạch định và triển khai các tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành; lập các chương trình marketing du lịch, quảng bá du lịch và hướng dẫn du lịch;

   Kỹ năng thiết kế, điều hành chương trình du lịch;

   Kỹ năng quản trị chất lượng dịch vụ du lịch.

   Kỹ năng mềm:

   Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng được các phầm mềm hỗ trợ trong kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành;

   Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

   Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành:

   • Quản lý điều hành hoặc hướng dẫn viên tại các công ty lữ hành trong và ngoài nước, các hang vận chuyển khách du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh về giải trí, tổ chức sự kiện.
   • Phụ trách các bộ phận khác của các doanh nghiệp như Marketing, Quan hệ khách hàng, nhân sự, chăm sóc khách hàng, xúc tiến thương mại...
   • Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương và địa phương, trở thành giảng viên, chuyên viên tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực du lịch...
   • Tiếp tục theo học sau đại học để trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực du lịch.

   Kinh doanh Xuất bản phẩm

   Xuất bản
   1 tháng
   Xuất bản
   1 tháng

   Thông tin thư viện

   Thông tin - thư viện
   1 tháng
   Thông tin - thư viện
   1 tháng

   Quản lý thông tin

   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng
   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng

   Quản lý văn hóa

   Quản lý văn hóa
   4 năm
   Quản lý văn hóa
   4 năm

   CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   Về kiến thức

   Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn hóa nghệ thuật.

   Nắm được những kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học xã hội và nhân văn, quản lý văn hóa và văn hóa nghệ thuật.

   Về kỹ năng

   Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và đề xuất xây dựng chính sách văn hóa.
   Có kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động văn hóa, các hoạt động văn hóa nghệ thuật như: marketing văn hóa nghệ thuật, tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa cơ sở, tổ chức và quản lý các thiết chế văn hóa, quản lý các hoạt động thông tin truyền thông, quản lý các hoạt động nghệ thuật, quản lý nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, quản lý di sản, kỹ năng xây dựng và quản lý dự án văn hóa, phát triển văn hóa cộng đồng…

   Các kỹ năng hỗ trợ như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng xử lý tình huống, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C, tin học trình độ B.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   • Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Văn hóa, có thể công tác tại Sở và Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch, các Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan thuộc các Bộ văn hóa, các bộ ngành có tổ chức hoạt động văn hóa, văn hóa nghệ thuật nghệ thuật.
   • Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các tổ chức, cơ quan chuyên trách văn hóa thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức, cơ quan văn hoá, giáo dục có yếu tố nước ngoài.
   • Thực hiện công tác tham mưu, quản lý, tổ chức điều hành các hoạt động văn hóa, đời sống văn hóa.
   • Nghiên cứu và bảo vệ văn hóa tại các trung tâm nghiên cứu khoa học và các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.
   • Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hoá - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh niên, công đoàn).
   • Quản lý nghiệp vụ tại các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hoá - thông tin - du lịch (Sở VH,TT&DL các tỉnh; phòng VH,TT&DL các huyện Trung tâm văn hóa; UBND các xã; Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan chuyên trách nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
   • Làm việc trong các công ty, tổ chức có hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa: công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp.
   • Hoặc làm việc như những nhân viên độc lập (freelancer) cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật.
   • Kinh doanh độc lập dịch vụ văn hóa, chương trình, sự kiện, dự án văn hóa.

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng
   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng

   CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   Về kiến thức

   Nắm bắt và áp dụng được những khái niệm cơ bản trong Ngữ âm học và Âm vị học tiếng Anh, phát âm đúng trong việc sử dụng tiếng Anh; Nắm vững những vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa học tiếng Anh và những kỹ năng phân tích ngữ nghĩa; Nắm bắt được những vấn đề cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh, diễn ngôn tiếng Anh, vận dụng được những kiến thức về những vấn đề đó trong công việc chuyên môn.

   Vận dụng kiến thức khái quát về văn hóa, văn học, giao thoa văn hóa các nước nói tiếng Anh bao gồm các đặc điểm về lịch sử, con người, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục vào các kỹ năng thuyết trình, phân tích phê phán, làm việc nhóm, nghiên cứu liên ngành và kỹ năng tranh luận, nâng cao vốn từ vựng, các kỹ năng tiếng Anh.

   Sử dụng tốt tiếng Anh ở trình độ C1 theo khung tham chiếu châu Âu; có thể vận dụng các kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng đảm bảo công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên - phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội v.v.

   Về kỹ năng

   • Giao tiếp thành thạo tiếng Anh ở bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;
   • Có thể biên dịch, phiên dịch đạt yêu cầu các thể loại ngôn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại;
   • Có khả năng làm thư kí, công tác văn phòng, giao dịch ở các công ti, tổ chức có yếu tố nước ngoài;
   • Có khả năng soạn thảo văn bản hành chính tiếng Việt và tiếng Anh;
   • Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập; có kĩ năng quan hệ công chúng.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Làm việc tại bộ phận đối ngoại của các cơ quan quản lí nhà nước ở các ngành, các cấp;
   • Làm việc tại các công ti liên doanh, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nước ngoài, các công ti du lịch, thương mại,…;
   • Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ - văn hóa trong và ngoài nước;
   • Giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

   Bảo tàng học

   Bảo tàng học
   1 tháng
   Bảo tàng học
   1 tháng

   Văn hóa học

   Văn hóa học
   1 tháng
   Văn hóa học
   1 tháng

   Du lịch

   Du lịch
   1 tháng
   Du lịch
   1 tháng

   Báo Chí

   Báo chí
   1 tháng
   Báo chí
   1 tháng

   Luật

   Luật
   4 năm
   Luật
   4 năm

   CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

   Về kiến thức

   Có hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác-Lê-nin; Đường lối cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

   Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Luật học như Xã hội học, Tâm lý học, Lịch sử văn minh thế giới, Logic học;

   Nắm vững kiến thức chung về pháp luật, bao gồm:

   + Kiến thức về sự hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật, vai trò của Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam;

   + Kiến thức về các lĩnh vực pháp luật thương mại: chủ thể kinh doanh, thương mại hàng hoá và dịch vụ, đầu tư, cạnh tranh, phá sản, giải quyết tranh chấp thương mại, đất đai, môi trường, ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, thuế;

   + Kiến thức về pháp luật dân sự và tố tụng dân sự: quyền sở hữu, tài sản, hợp đồng, thừa kế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; thủ tục giải quyết việc dân sự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, thi hành án dân sự; pháp luật lao động và pháp luật về hôn nhân gia đình;

   + Kiến thức cơ bản về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự;.

   + Kiến thức cơ bản về pháp luật hành chính và luật tố tụng hành chính; về thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo; về luật sư và công chứng; thừa phát lại; về công vụ, cán bộ, công chức; lương và chế độ đãi ngộ của cán bộ, công chức; về trách nhiệm bồi thường nhà nước; về trách nhiệm hành chính;

   + Có kiến thức về pháp luật quốc tế; tư pháp quốc tế; luật thương mại quốc tế; Luật so sánh và các kiến thức pháp lý liên quan đến hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa, ngoại giao.

   Về kỹ năng

   - Có năng lực vận dụng lí thuyết vào công tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vụ án; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật;

   - Có khả năng tư vấn pháp luật, tham gia các phiên tòa, giải quyết các vụ án, vụ việc một cách hiệu quả;

   - Có kĩ năng lập luận, thuyết trình, viết báo cáo;

   - Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

   KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   Sau khi ra trường, người học có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực sau:

   - Trở thành Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên hoặc trở thành chấp hành viên; Thư ký Tòa án; Quản tài viên; Báo cáo viên pháp luật; Thư ký cho Luật sư … tại cơ quan Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; cơ quan Thi hành án các cấp.

   - Công chức, viên chức nhà nước trong các cơ quan nhà nước: Cử nhân luật có thể đảm nhiệm tất cả các vị trí công tác trong cơ quan nhà nước từ cơ quan Quốc hội; Hội đồng nhân dân các cấp; Chính phủ và UBND các cấp.

   - Cán bộ pháp chế, chuyên viên pháp chế trong các doanh nghiệp: Trong nền kinh tế hiện nay, rủi do về pháp lý trong doanh nghiệp là rất lớn vì vậy tất cả các loại hình doanh nghiệp đều cần tuyển dụng ngành luật vào vị trí các phòng/ban pháp chế để tư vấn, kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

   - Cán bộ pháp chế, chuyên viên pháp chế trong các Ngân hàng thương mại: Hoạt động Ngân hàng thường gắn liền với hợp đồng, đầu tư nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cử nhân ngành Luật có nhiều cơ hội trở thành đội ngũ pháp chế ngân hàng để rà soát hợp đồng tiền vay bảo đảm hiệu lực cho hợp đồng cũng như đảm bảo cho hoạt động Ngân hàng đúng pháp luật. Ngoài ra, người học còn có cơ hội việc làm tại các phòng ban thực hiện công tác hành chính, nhân sự…

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là trường đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tiền thân là Trường Văn hóa Nghệ thuật đào tạo cán bộ nghiệp vụ văn hoá nghệ thuật cho tỉnh Thanh Hóa trở thành một trường đại học đa ngành có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch cho vùng Bắc Trung Bộ và Nam sông Hồng.

   Giới thiệu Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

   SỨ MẠNG, NHIỆM VỤ

   Trường có chức năng đào tạo các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học. Phạm vi đào tạo gồm tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam sông Hồng.

   Kết nối và phát huy các nguồn lực giáo dục bên trong nhà trường và bên ngoài xã hội một cách linh hoạt, hiệu quả; thúc đẩy mạnh mẽ môi trường giảng dạy – nghiên cứu khoa học tích cực, sáng tạo, minh bạch, đảm bảo tốt nhất cam kết chất lượng và đào tạo đối với người học và xã hội.

   Phương châm giáo dục của Nhà trường là: Kiên trì mục tiêu lấy chất lượng đào tạo, thành công của người học, tín nhiệm xã hội làm thước đo kết quả đào tạo.

   Cơ sở đào tạo

   Cơ sở 1: Số 561, đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa có 70.500 m2 đã hoàn thành giai đoạn I, có 3 giảng đường với 75 phòng học lý luận và thực hành đảm bảo đào tạo cho khối đại học chính quy. Hiện nay trường đang lập hồ sơ, thẩm định Dự án xây dựng giai đoạn II.

   Cơ sở 2: Số 20, đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, có 5.000 m2 với 18 phòng học lý luận, 20 phòng thực hành, phòng học đặc thù, 02 phòng họp, phòng hội thảo, 01 nhà Biểu diễn kiêm hội trường, Trung tâm thực hành khách sạn, nhà hàng và khu văn phòng 2 của trường. Hiện đang bố trí hoạt động cho các đơn vị: Khoa Du lịch, Bộ môn Sân khấu Điện ảnh, Trung tâm đào tạo Liên thông liên kết, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực, Bộ phận Tập san Thông tin khoa học, Trung tâm tổ chức sự kiện - du lịch.

   Nguồn: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

   Địa điểm