Trường Đại Học Y Hà Nội | Edu2Review

Trường Đại Học Y Hà Nội

13 đánh giá
8.4
Tốt
13 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.7
Cơ sở vật chất
8.2
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.2
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
7.8
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.5
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
8.7
Cơ sở vật chất
8.2
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.2
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
7.8
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.5
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Chương trình

Bác sĩ Y dược Dự phòng

Y học dự phòng

Bác sĩ Y dược Dự phòng

Ngành

Y học dự phòng

Xét nghiệm y học

Xét nghiệm y học dự phòng

Xét nghiệm y học

Ngành

Xét nghiệm y học dự phòng

Y học Cổ truyền

Y học cổ truyền

Y học Cổ truyền

Ngành

Y học cổ truyền

Y tế công cộng

Y tế công cộng

Y tế công cộng

Ngành

Y tế công cộng

Răng Hàm Mặt

Răng hàm mặt

Răng Hàm Mặt

Ngành

Răng hàm mặt

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng học

Dinh dưỡng

Ngành

Dinh dưỡng học

Y đa khoa

Y đa khoa

Y đa khoa

Ngành

Y đa khoa
 

Giới thiệu

Địa điểm