Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM | Edu2Review
📌 Bé nhút nhát, học tiếng Anh sao cho hiệu quả? Học thử và nhận ngay học bổng 35% tại đây 👉
📌 Bé nhút nhát, học tiếng Anh sao cho hiệu quả? Học thử và nhận ngay học bổng 35% tại đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM

   Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM
   Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM
   Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM
   Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM
   4 hình 3 video
   8.1
   Tốt
   126 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   19 ngành

   Kỹ thuật xét nghiệm y học

   Kỹ thuật xét nghiệm y học
   4 năm
   24.85
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Kỹ thuật xét nghiệm y học
   4 năm
   24.85
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Mục tiêu đào tạo: đào tạo Cử nhân xét nghiệm Y học có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành, có kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết các vấn đề thuộc ngành học nhằm phục vụ nhu cầu chấn đoán và điều trị; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên: nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn

   Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM

   Cơ hội nghề nghiệp: khi tốt nghiệp sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa

   Kỹ thuật hình ảnh y học

   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   23.60
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   23.60
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM

   Mục tiêu đào tạo: đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Kỹ thuật y học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên: nắm vững các kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn

   Cơ hội nghề nghiệp: sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa

   Y tế công cộng

   Y tế công cộng
   4 năm
   18.35
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y tế công cộng
   4 năm
   18.35
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM

   Mục tiêu đào tạo: đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khỏe, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khỏe ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên: Nắm vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

   Cơ hội nghề nghiệp: khi tốt nghiệp sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa

   Răng - Hàm - Mặt

   Răng hàm mặt
   4 năm
   26.10
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Răng hàm mặt
   4 năm
   26.10
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM

   Mục tiêu đào tạo: đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt có y đức, có kiến thức và kỹ năng, nghề nghiệp cơ bản về Y học và nha khoa, để xác định và đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị các bệnh Răng Hàm Mặt cho cá nhân lẫn cộng đồng. Bác sĩ Răng Hàm Mặt còn phải có khả năng nghiên cức khoa học, tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên: Nắm vững kiến thức, kỹ năng, và nghiệp vụ chuyên môn

   Cơ hội nghề nghiệp: có hộ khẩu tại TP.HCM; khi tốt nghiệp sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa ).

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   4 năm
   19.00
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Điều dưỡng
   4 năm
   19.00
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM

   Mục tiêu đào tạo: đào tạo Cử nhân Ðiều dưỡng có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng các chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam ở trình độ đại học, có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên: sinh viên phải nắm vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

   Cơ hội nghề nghiệp: khi tốt nghiệp sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa

   Y khoa

   Y đa khoa
   4 năm
   25.85
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y đa khoa
   4 năm
   25.85
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM;

   Mục tiêu đào tạo: đào tạo Bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng, có khả năng cộng tác tại các cơ sở Y tế từ tuyến trung ương đến tuyến phường xã

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên: nắm vững kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn

   Cơ hội nghề nghiệp: khi tốt nghiệp sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa

   Dược học - TQ

   Dược học
   4 năm
   25.45
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Dược học
   4 năm
   25.45
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Kỹ thuật xét nghiệm y học - TQ

   Kỹ thuật xét nghiệm y học
   24.20
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Kỹ thuật xét nghiệm y học
   24.20
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Y tế công cộng - TQ

   Y tế công cộng
   18.80
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y tế công cộng
   18.80
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Răng - Hàm - Mặt - TQ

   Răng hàm mặt
   26.65
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Răng hàm mặt
   26.65
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Điều dưỡng - TQ

   Điều dưỡng
   19.05
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Điều dưỡng
   19.05
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Y khoa - TQ

   Y đa khoa
   26.65
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y đa khoa
   26.65
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Dược học

   Dược học
   25.45
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Dược học
   25.45
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Khúc xạ nhãn khoa - TQ

   Y khoa
   22.80
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y khoa
   22.80
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Khúc xạ nhãn khoa

   Y khoa
   24.15
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y khoa
   24.15
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Dinh dưỡng

   Dinh dưỡng
   18.10
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Dinh dưỡng
   18.10
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Dinh dưỡng - TQ

   Dinh dưỡng
   19.10
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Dinh dưỡng
   19.10
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Kỹ thuật phục hồi chức năng

   Kỹ thuật y học
   19.00
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Kỹ thuật y học
   19.00
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Kỹ thuật phục hồi chức năng - TQ

   Kỹ thuật y học
   19.20
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Kỹ thuật y học
   19.20
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Đánh giá

   126 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   8.4
   Cơ sở vật chất
   8.1
   Môi trường HT
   8.2
   HĐ ngoại khoá
   8.0
   Cơ hội việc làm
   8.7
   Tiến bộ bản thân
   8.1
   Thủ tục hành chính
   7.9
   Quan tâm sinh viên
   7.0
   Hài lòng về học phí
   7.4
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.1
   Giảng viên
   8.4
   Cơ sở vật chất
   8.1
   Môi trường HT
   8.2
   HĐ ngoại khoá
   8.0
   Cơ hội việc làm
   8.7
   Tiến bộ bản thân
   8.1
   Thủ tục hành chính
   7.9
   Quan tâm sinh viên
   7.0
   Hài lòng về học phí
   7.4
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.1

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Nhận Xét Tổng Quan Về Đh Y Khoa Pnt

   Đã học khoá học: Y Đa Khoa tại đây.

   Ưu điểm

   -chất lượng giảng dạy tốt
   -cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, thực hành) khá đầy đủ, hiện đại
   -họat động ngoại khóa phong phú, nhiều CLB, đội, nhóm
   -lớp học sạch sẽ, khang trang
   -môi trường học tập tốt

   Điểm cần cải thiện

   -Giảng đường hay quá tải vì quá đông SV
   -Giảng đường phụ đôi khi chất lượng âm thanh chưa tốt, ảnh hưởng đến việc nghe giảng.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Good
   Nhiều kỉ niệm đáng nhớ dù mới học kì 1 năm 1 hahaha
   Học hơi quá tải nhưng làm quen rồi sẽ ổn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Sinh Vien Năm Cuối Y Đa Khoa

   Đã học khoá học: Bác sĩ đa khoa tại đây.

   Ưu điểm

   Cơ sở hiện đại, giảng viên trình độ cao

   Điểm cần cải thiện

   Bãi giữ xe khá đông, thi cử dày đặc

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Một trong những môi trường y khoa tốt nhất Việt Nam

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Mộ Trong Hai Trường Đại Học Y Khoa Lớn Nhất Thành Phố Hồ Chí Minh

   Đã học khoá học: Bác sĩ đa khoa tại đây.

   Ưu điểm

   Cơ sở vật chất hiện đại, liên kết với tất cả bệnh viện lớn ở thành phố, hệ thống học tập trực tuyến, được phân bổ nhiệm sở ngay sau khi tốt nghiệp

   Điểm cần cải thiện

   Hệ thống thi cử quá khắt khe, lịch thi dày đặc và độ khó cao (đối với Y đa khoa)

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Học y luôn gian khổ nên khuyết điểm chính là ưu điểm.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Nhận Xét Về Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

   Đã học khoá học: Y khoa tại đây.

   Ưu điểm

   Đội ngũ giảng viên tận tình, điều kiện học tập tốt, kiểm tra bằng máy tính hiện đại, đánh giá đúng năng lực sinh viên, hoạt động Đoàn hội sôi nổi.

   Điểm cần cải thiện

   Bãi giữ xe chưa đáp ứng đủ số lượng sinh viên.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Môi trường học tập rất tốt, rèn luyện tính tự học, nâng cao kĩ năng xã hội cho bản thân.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (website: pnt.edu.vn) là trường đại học đào tạo Y Dược lớn thứ hai tại TPHCM chỉ sau đại học Y Dược TPHCM. Với uy tín sẵn có, Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thu hút rất nhiều học sinh mỗi năm trong mùa tuyển sinh.

   Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo tất cả 7 ngành bậc đại học chính quy, số năm và chuyên ngành đào tạo khá giống với Đại học Y Dược TPHCM. Chất lượng giảng dạy tại Y Khoa Phạm Ngọc Thạch được đánh giá chỉ sau đại học Y Dược TPHCM. Và một điểm đặc biệt tại ngôi trường này đó là chỉ nhận thí sinh có hộ khẩu thuộc TPHCM

   “Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch là trường chuyên đào tạo về Y Dược nổi tiếng tại TPHCM”

   Lịch sử hình thành trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

   Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tiền thân là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TPHCM, được thành lập 08/01/2008. Trước kia vào năm 1989, khi Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TPHCM vừa mới thành lập, thì được giao nhiệm vụ như một trường Đại học Y của TPHCM. Chính vì vậy trong suốt 20 năm, Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã đào tạo rất nhiều bác sĩ và điều dưỡng, bổ sung phần nào nguồn nhân lực của bộ y tế cả nước.

   Giới thiệu Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

   Sứ mệnh:

   Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo nhiều ngành ở nhiều cấp bậc khác nhau có trình độ đại học và sau đại học, phục vụ cho nguồn nhân lực chung của bộ y tế đồng thời phục vụ chăm sóc sức khỏe cho công đồng tại TPHCM. Trong tương lai sẽ hướng tới trở thành một cơ sở nghiên cứu y học trọng điểm của khu vực phía nam.

   Tầm nhìn:

   Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch có những mục tiêu như sau :

   - Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân lực y tế, từng bước triển khai đào tạo các loại hình sau đại học như Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, cấp II, Nội trú, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

   - Nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học giáo dục, vào các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu sư phạm.

   - Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ.

   Hoạt động của sinh viên:

   Hoạt động sinh hoạt của các câu lạc bộ, đội nhóm tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch diễn ra rất sôi nổi, giúp các bạn sinh viên giải tỏa căng thẳng sau những tiết học mệt mỏi. Hiện nay có những câu lạc bộ nổi tiếng tại trường, có thể kể đến như : Câu lạc bộ Kỳ Thủ, câu lạc bộ Sứ Trắng, câu lạc bộ văn nghệ múa Wings,..

   Bên cạnh đó, hội sinh viên trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cũng tổ chức rất nhiều hoạt động song song, sắn sàng hỗ trợ các bạn sinh viên khi cần.

   Hướng dẫn tân sinh viên

   Giới thiệu phòng mổ

   Đội ngũ nhân sự:

   Hiện tại trường có 42 bộ môn với 330 giảng viên cơ hữu, trong đó 1 giáo sư, 5 phó giáo sư, 23 tiến sĩ, 96 thạc sĩ và nhiều bác sĩ chuyên khoa cấp I, II.

   Đội ngũ giảng viên của trường

   Cơ sở vật chất:

   Trường tọa lạc trên diện tích 2 ha đất ở trung tâm quận 10, TPHCM. Hệ thống giảng đường và các labo trang bị hiện đại. Trong đó, có những labo tiên tiến hàng đầu như phòng thí nghiệm vật liệu sinh học, phòng thí nghiệm hóa sinh – sinh học phân tử, phòng thí nghiệm giải phẫu học…và trong tương lai gần, với sự quan tâm đầu tư của UBND TPHCM, nhiều dự án đầu tư lớn sẽ được triển khai. Trường có một hệ thống bệnh viện thực hành rất tốt bao gồm 24 bệnh viện đa khoa, thuộc chuyên khoa trực thuộc thành phố và một hệ thống cơ sở thực địa cộng đồng khá hoàn chỉnh.

   “1 góc của Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch”

   Các địa điểm học:

   Cơ sở 1 : 86/2 Thành Thái, Quận 10, TPHCM

   Phòng khám : Khu B Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

   Thành tựu:

   Từ số lượng tuyển sinh mỗi năm 100 đến 150 sinh viên thì cho đến nay, nhà trường đã nâng con số lên 1000. Nhà trường đã đào tạo được 2128 bác sĩ, 9000 điều dưỡng cho hệ thống ý tế thành phố và 1731 bác sĩ cho tuyến y tế cấp tỉnh.

   “Lễ công bố chương trình liên kết quốc tế”

   Sinh viên nổi bật :

   Phạm Phương Linh

   Người đẹp sinh năm 1997 đang theo học Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM, vừa giành được danh hiệu Đại sứ du lịch tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2016 tại Nhật Bản

   Tham gia cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016 vừa qua, cô sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch này được công chúng mến mộ và giới chuyên môn đánh giá là một người thông minh, cô có khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Kết thúc cuộc thi Hoa khôi Áo dài, cô lọt top 3 và là Á khôi 2.

   “Phương Linh trở thành Đại sứ Du lịch tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2016 tại Nhật Bản”

   Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương

   Tốt nghiệp BÁC SĨ Y KHOA năm 1996 tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, hiện đang là giảng viên bộ môn nội tổng quát, phân môn tiêu hóa-gan mật trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; Nguyên phó khoa tiêu hóa – gan mật bệnh viện Nguyễn Tri Phương; Trưởng đơn vị tiêu hóa can thiệp bệnh viện Nguyễn Tri Phương; Bác sĩ, khoa nội soi bệnh Đại học Y Dược TPHCM; Hội viên chính thức của Hiệp hội các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa – gan mật Hoa Kỳ (AGA)

   “Chân dung bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương”

   Nguồn: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

   Địa điểm