Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM

126 đánh giá
8.1
Tốt
126 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Ngành

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo: đào tạo Cử nhân xét nghiệm Y học có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành, có kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết các vấn đề thuộc ngành học nhằm phục vụ nhu cầu chấn đoán và điều trị; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên: nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn

Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM

Cơ hội nghề nghiệp: khi tốt nghiệp sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa

Đăng ký xét tuyển

Kỹ thuật hình ảnh y học

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật hình ảnh y học

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM

Mục tiêu đào tạo: đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Kỹ thuật y học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên: nắm vững các kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn

Cơ hội nghề nghiệp: sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa

Đăng ký xét tuyển

Y tế công cộng

Y tế công cộng

Y tế công cộng

Ngành

Y tế công cộng

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM

Mục tiêu đào tạo: đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khỏe, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khỏe ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên: Nắm vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

Cơ hội nghề nghiệp: khi tốt nghiệp sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa

Đăng ký xét tuyển

Răng hàm mặt

Răng hàm mặt

Răng hàm mặt

Ngành

Răng hàm mặt

Chương trình

Thời gian đào tạo: 6 năm

Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM

Mục tiêu đào tạo: đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt có y đức, có kiến thức và kỹ năng, nghề nghiệp cơ bản về Y học và nha khoa, để xác định và đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị các bệnh Răng Hàm Mặt cho cá nhân lẫn cộng đồng. Bác sĩ Răng Hàm Mặt còn phải có khả năng nghiên cức khoa học, tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên: Nắm vững kiến thức, kỹ năng, và nghiệp vụ chuyên môn

Cơ hội nghề nghiệp: có hộ khẩu tại TP.HCM; khi tốt nghiệp sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa ).

Đăng ký xét tuyển

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM

Mục tiêu đào tạo: đào tạo Cử nhân Ðiều dưỡng có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng các chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam ở trình độ đại học, có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên: sinh viên phải nắm vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

Cơ hội nghề nghiệp: khi tốt nghiệp sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa

Đăng ký xét tuyển

Y đa khoa

Y đa khoa

Y đa khoa

Ngành

Y đa khoa

Chương trình

Thời gian đào tạo: 6 năm

Đối tượng tuyển sinh: có hộ khẩu tại TP.HCM;

Mục tiêu đào tạo: đào tạo Bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng, có khả năng cộng tác tại các cơ sở Y tế từ tuyến trung ương đến tuyến phường xã

Chuẩn đầu ra cho sinh viên: nắm vững kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn

Cơ hội nghề nghiệp: khi tốt nghiệp sinh viên được chọn công tác ưu tiên theo thứ hạng xếp loại toàn khóa

Đăng ký xét tuyển

Dược

Dược

Dược

Ngành

Dược
Đăng ký xét tuyển
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.1
Môi trường HT
8.2
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.1
Thủ tục hành chính
7.9
Quan tâm sinh viên
7.0
Hài lòng về học phí
7.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.1
Môi trường HT
8.2
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.1
Thủ tục hành chính
7.9
Quan tâm sinh viên
7.0
Hài lòng về học phí
7.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm