Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K - Khóa học Hiểu – quản lý và phát triển nhân viên | Edu2Review

Khóa học Hiểu – quản lý và phát triển nhân viên

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Thời lượng

1 buổi

Mục tiêu đào tạo

Tham dự khóa đào tạo, học viên sẽ:

 • Hiểu được nhân viên thông qua: tính khí, tính cách và những đặc điểm cá nhân bên ngoài
 • Xác định được nhu cầu, mong muốn và động lực làm việc của nhân viên
 • Phát triển các chính sách nhân sự phù hợp để động viên và phát triển nhân viên
 • Xây dựng và phát triển lộ trình nghề nghiệp cho nhân viên

Nội dung đào tạo

 1. Tính khí và các nhóm tính khí của nhân viên
 2. Tính cách và các nhóm tính cách của nhân viên
 3. Thấu hiểu thuộc tính tâm lý của nhân viên, và ứng dụng trong công tác quản lý nhân viên hiệu quả.
 4. Xác lập mô hình quản lý nhân viên phù hợp tính cách của nhân viên
 5. Các mô hình xác định nhu cầu của nhân viên. Mô hình về những yếu tố tác động đến mong muốn và sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệpviên hiệu quả.
 6. Nhận diện văn hóa chủ đạo của doanh nghiệp
 7. Nhận diện văn hóa và các giá trị chủ đạo cho bộ phận mình quản lý
 8. Phát triển các chuẩn mực, hành vi trong bộ phận phù hợp với văn hóa chung của doanh nghiệp
 9. Nghề nghiệp
 10. Lộ trình nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá