Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K - Khóa học Kỹ năng quản lý và lãnh đạo thành công | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý và lãnh đạo thành công

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Mục tiêu đào tạo

Tham dự khóa đào tạo, học viên sẽ trải qua 4 kỹ năng sau:

  • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhân sự

  • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

  • Kỹ năng nhận diện vấn đề và ra quyết định

  • Kỹ năng giao tiếp thành công

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá