Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K - Khóa học Tổ chức và quản lý bộ phận nhân sự hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Tổ chức và quản lý bộ phận nhân sự hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Thời lượng

1 buổi

Mục tiêu đào tạo

Khóa đào tạo được tổ chức nhằm cung cấp cho học viên các mô hình tổ chức và quản lý bộ phận nguồn nhân lực trong doanh nghiệp – đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hoàn thành xong 4 giờ đào tạo, học viên kỳ vọng sẽ thực hiện được:

  • Xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ tổng quan của bộ phận quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức

  • Mô hình tổ chức và quản lý bộ phận quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

  • Quản lý năng lực bộ phận quản trị nguồn nhân lực

  • Một số vấn đề trong hoạt động quản lý nhân sự tại doanh nghiệp và giải pháp tham khảo

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá