Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K - Khóa học Xây dựng hệ thống bảng lương và đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Xây dựng hệ thống bảng lương và đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lương & bảo hiểm

Mục đích đào tạo

  • Nắm vững nguyên tắc sử dụng công cụ lương thưởng để động viên nhân viên
  • Lựa chọn được phương pháp tính lương phù hợp với nhân viên tại doanh nghiệp
  • Xây dựng và phát triển thang bảng lương theo phương pháp trả lương theo chức danh công việc và áp dụng triển khai tại doanh nghiệp.
  • Hiểu và vận dụng được quy trình đánh giá kết quả hoạt động của nhân viên theo mục tiêu tại doanh nghiệp
  • Quản lý hữu hiệu kết quả đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và ứng dụng trong các hoạt động đào tạo, lương, thưởng.

Đối tượng tham dự

  • Giám đốc/trưởng phòng nhân sự của các doanh nghiệp
  • Chuyên viên nhân sự/chuyên viên phụ trách tiền lương của các doanh nghiệp
  • Cá nhân quan tâm đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá