Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K - Khóa học Xây dựng hệ thống bảng lương và đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Xây dựng hệ thống bảng lương và đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lương & bảo hiểm

Mục đích đào tạo

  • Nắm vững nguyên tắc sử dụng công cụ lương thưởng để động viên nhân viên
  • Lựa chọn được phương pháp tính lương phù hợp với nhân viên tại doanh nghiệp
  • Xây dựng và phát triển thang bảng lương theo phương pháp trả lương theo chức danh công việc và áp dụng triển khai tại doanh nghiệp.
  • Hiểu và vận dụng được quy trình đánh giá kết quả hoạt động của nhân viên theo mục tiêu tại doanh nghiệp
  • Quản lý hữu hiệu kết quả đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và ứng dụng trong các hoạt động đào tạo, lương, thưởng.

Đối tượng tham dự

  • Giám đốc/trưởng phòng nhân sự của các doanh nghiệp
  • Chuyên viên nhân sự/chuyên viên phụ trách tiền lương của các doanh nghiệp
  • Cá nhân quan tâm đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá