Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K - Khóa học Xây dựng thang bảng lương | Edu2Review

Khóa học Xây dựng thang bảng lương

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lương & bảo hiểm

Thời lượng

2 buổi

Mục đích đào tạo

  • Nắm vững nguyên tắc sử dụng công cụ lương thưởng để động viên nhân viên

  • Lựa chọn được phương pháp tính lương phù hợp với nhân viên tại doanh nghiệp

  • Xây dựng và phát triển thang bảng lương theo phương pháp trả lương theo chức danh công việc và áp dụng triển khai tại doanh nghiệp.

Đối tượng đào tạo

  • Giám đốc/teưởng phòng Nhân sự của các doanh nghiệp

  • Chuyên viên nhân sự/chuyên viên phụ trách tiền lương của các doanh nghiệp

  • Cá nhân quan tâm đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá