Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K - Khóa học Xây dựng thang bảng lương | Edu2Review

Khóa học Xây dựng thang bảng lương

Trình độ

Lương & bảo hiểm

Thời lượng

2 buổi

Chương trình

Mục đích đào tạo

  • Nắm vững nguyên tắc sử dụng công cụ lương thưởng để động viên nhân viên

  • Lựa chọn được phương pháp tính lương phù hợp với nhân viên tại doanh nghiệp

  • Xây dựng và phát triển thang bảng lương theo phương pháp trả lương theo chức danh công việc và áp dụng triển khai tại doanh nghiệp.

Đối tượng đào tạo

  • Giám đốc/teưởng phòng Nhân sự của các doanh nghiệp

  • Chuyên viên nhân sự/chuyên viên phụ trách tiền lương của các doanh nghiệp

  • Cá nhân quan tâm đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá