Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Chuyên viên nhân sự trong Doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên nhân sự trong Doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Thời lượng

15 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Nhân viên hành chánh, Thư ký, Trợ lý
  • Nhân viên nhân sự đang làm việc
  • Các trưởng phòng ban trong doanh nghiệp…

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên sẽ có thể:

  • Hiểu rõ vị trí và vai trò của Chuyên viên Nhân sự trong Doanh nghiệp
  • Thực hiện hệ thống nhân sự bao gồm các công tác như lập bảng mô tả công việc, tuyển dụng, tính lương, các luật bảo hiểm.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá