Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

27 khóa học

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

Bán hàng qua điện thoại
4 buổi
Học phí 2.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Nhân viên bán hàng qua điện thoại
 • Nhân viên kinh doanh
 • Nhân viên văn phòng và đối tượng khác có nhu cầu.

Mục tiêu đào tạo

 • Gọi điện thoại hiệu quả sẽ tăng cơ hội quảng bá và kích thích nhu cầu tiêu dùng và từ đó thu hút ngày càng nhiều khách hàng cho Doanh nghiệp.
 • Chủ động tiếp cận và thu hút khách hàng.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Nắm bắt được cơ hội khai thác triệt để thị trường.
 • Nâng cao tính chuyên nghiệp.
Tư vấn

Kỹ năng thu hồi công nợ

Quản lý khách hàng
4 buổi
Học phí 2.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Mục tiêu đào tạo

Sau khi tham dự khóa học, Học viên sẽ:

 • Nắm được những tư duy & nhận thức quan trọng cần thiết trong công tác quản trị và thu hồi các khoản nợ của công ty.
 • Nắm được quy trình quản trị và thu hồi công nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Hiểu được nguyên nhân dẫn đến tồn đọng công nợ/ nợ khó đòi và biết cách đàm phán nhằm hướng đến việc thu hồi các khoản nợ khó đòi một cách tối ưu.
 • Cải tiến kỹ năng đàm phán để thu hồi công nợ/ nợ khó đòi một cách khoa học, đồng thời biết cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu hồi các khoản nợ khó.

Nội dung đào tạo

 • Tổng quan về quản trị và thu hồi công nợ
 • Quy trình quản trị và thu hồi công nợ
 • Phương pháp thu hồi các khoản nợ
 • Giới thiệu một số kỹ năng hỗ trợ cho việc thu hồi công nợ
Tư vấn

Chuyên viên nhân sự trong Doanh nghiệp

Hành chính nhân sự
15 buổi
Học phí 6.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Nhân viên hành chánh, Thư ký, Trợ lý
 • Nhân viên nhân sự đang làm việc
 • Các trưởng phòng ban trong doanh nghiệp…

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên sẽ có thể:

 • Hiểu rõ vị trí và vai trò của Chuyên viên Nhân sự trong Doanh nghiệp
 • Thực hiện hệ thống nhân sự bao gồm các công tác như lập bảng mô tả công việc, tuyển dụng, tính lương, các luật bảo hiểm.
Tư vấn

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Kỹ năng khác
4 buổi
Học phí 2.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Chương trình đào tạo này được thiết kế dành riêng cho các cấp quản lý, nhân viên, cá nhân…muốn nâng cao kỹ năng này…

Mục tiêu đào tạo

 • Nắm bắt tổng quan về hệ thống văn bản hành chính trong Doanh nghiệp.
 • Các loại văn bản hành chính và thẩm quyền ban hành.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính.
 • Kỹ năng soạn thảo email chuyên nghiệp.
 • Hiểu và vận dụng các kỹ năng này vào công việc, giúp công việc hiệu quả và khoa học hơn, chuyên nghiệp hơn.
Tư vấn

Kỹ năng quản lý thời gian

Quản lý thời gian
4 buổi
Học phí 2.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Các nhà quản lý, các trưởng, phó phòng ban, những người quản lý một nhóm nhân viên
 • Nhân viên, đặc biệt là những người phải làm việc theo nhóm và làm nhiều việc cùng một lúc
 • Những cá nhân muốn rèn luyện kỹ năng này

Mục tiêu đào tạo

 • Mô tả được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc.
 • Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc.
 • Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia.
 • Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và kiểm soát khi quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ.
Tư vấn

Hoạch định và kiểm soát công việc

Lập kế hoạch
4 buổi
Học phí 2.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Các nhà quản lý, các trưởng, phó phòng ban, những người quản lý một nhóm nhân viên
 • Nhân viên, đặc biệt là những người phải làm việc theo nhóm và làm nhiều việc cùng một lúc
 • Những cá nhân muốn rèn luyện kỹ năng này

Mục tiêu đào tạo

 • Mô tả được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc.
 • Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc.
 • Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia.
 • Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và kiểm soát khi quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ.
Tư vấn

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp
4 buổi
Học phí 2.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Các cấp quản lý trong Công ty.
 • Đội ngũ nhân viên của các phòng ban.
 • Các cá nhân muốn rèn luyện kỹ năng này.

Mục tiêu đào tạo

 • Đánh giá đúng tầm quan trọng của giao tiếp, ứng xử trong công việc, cuộc sống.
 • Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp để khai thác và có thể đưa ra các phương pháp để tăng hiệu quả giao tiếp trong công việc.
 • Nắm bắt và vận dụng các kỹ năng cần thiết trong quá trình giao tiếp nhằm tăng hiệu quả trong công việc.
Tư vấn

Nâng cao năng lực quản lý cấp trung - MMM

Quản lý & lãnh đạo
8 buổi
Học phí 4.800.000 ₫

Tổng quan khóa học

Khóa học dành cho quản lý cấp trung nhằm cung cấp cho các MM những công cụ cần thiết để trở thành thành Nhà quản lý chuyên nghiệp, phát huy đúng vai trò tham mưu của mình cho Ban lãnh đạo.

Đối tượng đào tạo

 • Ban Giám đốc
 • Lãnh đạo Doanh nghiệp
 • Quản lý cấp trung của Doanh nghiệp
 • Các Trưởng, Phó phòng ban công ty và nhân sự nằm trong diện quy hoạch quản lý cấp trung.
 • Các cấp quản lý khác…

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được vai trò và trách nhiệm của một cán bộ Quản lý cấp trung.
 • Mô tả và nhận biết được yếu tố cốt lõi để Nhà quản lý cấp trung thành công.
 • Có phương thức lập kế hoạch, triển khai công việc hợp lý, hiệu quả.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm việc với nhân viên trong làm việc nhóm, tạo động lực cho nhân viên hăng hái hơn với công việc.
 • Biết cách sử dụng hợp lý sự ảnh hưởng của người quản lý trong việc giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên….

Phương pháp đào tạo

 • Các chuyên gia của SAM với những kinh nghiệm thực tiễn tại các nhà máy, xí nghiệp hàng đầu sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng hữu ích nhất.
 • Học viên sẽ được tham gia những bài tập cụ thể mà các chuyên gia đưa ra từ thực tiễn để học viên thực hành, vận dụng tại lớp giúp nâng cao kỹ năng, chuyên môn.
 • Học viên trao đổi, chia sẽ và đưa ra những thắc mắc để các chuyên gia hỗ trợ, giải đáp.
Tư vấn

Lần đầu làm Sếp

Quản lý & lãnh đạo
4 buổi
Học phí 2.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Nhân viên chuẩn bị bổ nhiệm làm Quản lý.
 • Nhân viên ứng tuyển các vị trí Quản lý.
 • Các Nhà quản lý có kinh nghiệm mong muốn thấu hiểu nhân viên Quản lý mới của mình.

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được thế nào là Lãnh đạo và cách thức lãnh đạo nhân viên hiệu quả nhất.
 • Trang bị cho những Nhà quản lý kiến thức và tâm lý để hoàn thiện kỹ năng quản lý của mình chuyên nghiệp hơn.
 • Trang bị một số kỹ năng thiết yếu của Nhà quản lý.
Tư vấn

Quản lý con người

Quản lý & lãnh đạo
4 buổi
Học phí 4.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Giám đốc
 • Thành viên HĐQT
 • Trợ lý
 • Trưởng phòng nhân sự
 • Cán bộ nhân sự, các cấp quản lý

Mục tiêu đào tạo

 • Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc quản lý con người (nhân sự) trong Doanh nghiệp.
 • Hiểu được một số quan điểm phổ biến về quản lý con người.
 • Nắm được các yếu tố tác động đến hành vi con người và ứng dụng để tạo động lực làm việc và quản lý nhân sự trong Doanh nghiệp.
 • Giới thiệu một số công cụ giao việc, giám sát, hướng dẫn và đánh giá kết quả công việc của nhân viên.
Tư vấn

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo
4 buổi
Học phí 4.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Giám đốc
 • Thành viên HĐQT
 • Trợ lý
 • Các cấp quản lý, giám sát

Mục tiêu đào tạo

 • Giải thích được khái niệm lãnh đạo.
 • Mô tả được các tố chất của một nhà lãnh đạo.
 • Xác định được các phong cách lãnh đạo thích hợp trong những tình huống khác nhau.
 • Áp dụng được các kỹ năng lãnh đạo thiết yếu trong công việc.
Tư vấn

Kèm cặp nhân viên

Đào tạo nhân viên
4 buổi
Học phí 2.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý Doanh nghiệp.
 • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong Doanh nghiệp.
 • Những cá nhân muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng này.

Mục tiêu đào tạo

 • Nhận rõ lợi ích của việc kèm cặp nhân viên đem lại cho người quản lý.
 • Phân tích điều gì hạn chế nhân viên bộc lộ tiềm năng của mình tại nơi làm việc.
 • Áp dụng những công cụ và kỹ năng để kèm cặp nhân viên.
 • Thực hiện các bước duy trì hoạt động kèm cặp trong công tác của người Quản lý.
Tư vấn

Khóa học được tổ chức theo yêu cầu.

Tư vấn

Khóa học được tổ chức theo yêu cầu.

Tư vấn

Khóa học được tổ chức theo yêu cầu.

Tư vấn

Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Giám sát dự án
6 buổi
Học phí 3.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Quản lý Sản xuất
 • Trưởng nhóm Sản xuất
 • Giám sát Sản xuất.
 • Nhân viên QC.
 • Giám sát kế hoạch .
 • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy.

Mục tiêu đào tạo

 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý & giám sát trong xưởng sản xuất.
 • Ứng dụng một số kỹ năng thiết yếu trong công tác giám sát công việc hiệu quả.
 • Ứng dụng các công cụ quản lý, giám sát phù hợp & hiệu quả.
Tư vấn

Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

Quản lý & lãnh đạo
6 buổi
Học phí 3.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Tổ trưởng sản xuất
 • Trưởng nhóm sản xuất
 • Giám sát sản xuất
 • Nhân viên QC
 • Giám sát kế hoạch
 • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy

Các đối tượng khác có nhu cầu.

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu, nhận thức được nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Người tổ trưởng trong xưởng sản xuất.
 • Một số nhiệm vụ chính khi quản lý điều hành Doanh nghiệp: quản lý năng suất, quản lý chất lượng, quản lý lãng phí tại tổ sản xuất.
 • Một số phương pháp chính để quản lý năng suất, quản lý chất lượng và quản lý chi phí.
 • Kỹ năng cốt lõi của Người tổ trưởng sản xuất: giao tiếp, trao đổi thông tin, giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên…
Tư vấn

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

Quản lý & lãnh đạo
8 buổi
Học phí 4.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Giám đốc sản xuất của doanh nghiệp
 • Quản đốc phân xưởng nhà máy.
 • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy.

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được vai trò, vị trí của Quản Đốc Sản Xuất trong doanh nghiệp.
 • Nắm bắt một số công cụ, phương pháp chính trong quản lý năng suất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản trị tồn kho, đảm bảo an toàn lao động, các công cụ cải tiến KAIZEN, 5S…
 • Cách thức quản trị nhân sự trong sản xuất một cách uyển chuyển, hiệu quả góp phần ổn định và phát triển sản xuất cho doanh nghiệp.
Tư vấn

Quản trị kho bãi chuyên nghiệp

Quản lý khách hàng
6 buổi
Học phí 3.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham gia

 • Cán bộ nhân viên đang làm công tác quản trị kho, bãi tại Doanh nghiệp thương mại và sản xuất.
 • Thủ kho, nhân viên nghiệp vụ, quản trị điều hành kho bãi.
 • Những cán bộ quan tâm đến lĩnh vực quản trị điều hành kho hàng: phụ trách vật tư, kế toán kho, giao nhận hàng hóa từ kho.
 • Những cán bộ chuẩn bị quản trị kho trong tương lai.

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu và thể hiện được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho – quản trị điều hành kho chuyên nghiệp.
 • Tính toán được năng lực kho đang quản lý. Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho.
 • Hiểu rõ và ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho.
 • Lợi ích của việc áp dụng mã vạch trong quản lý hàng hóa.
 • Xác định được tầm quan trọng của các loại hệ thống sổ sách kho trong công tác quản lý kho.
 • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, ngăn chặn rủi ro, phòng tránh rủi ro và PCCC trong kho.
Tư vấn

Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất

Lập kế hoạch
6 buổi
Học phí 3.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Trưởng phòng Kế Hoạch Sản Xuất
 • Quản đốc Sản xuất Cán bộ phụ trách Kế hoạch Sản xuất
 • Cán bộ giám sát Kế hoạch xưởng sản xuất.

Mục tiêu

 • Mô tả nhận biết các loại nguồn lực và quá trình quản lý các nguồn lực trong vận hành và điều độ sản xuất dịch vụ.
 • Các bước thực hiện lập kế hoạch.
 • Ứng dụng công cụ MRP trong việc dự báo và hoạch định nhu cầu vật tư tồn kho cho Công ty.
 • Áp dụng các biện pháp quản lý vật tư và kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu.
 • Các công cụ lập kế hoạch như: Sơ đồ Pert, Biểu đồ Gant, Phương pháp bố trí máy Jonhson… Kỹ năng giám sát kế hoạch vận hành – điều độ sản xuất.
Tư vấn

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Chuyên nghiệp

Kỹ năng khác
6 buổi
Học phí 3.700.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Các cán bộ Quản lý Chất lượng công ty.
 • Trưởng Bộ Phận Quality Assurance và nhân viên chất lượng.

Mục tiêu đào tạo

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

 • Mô tả được trách nhiệm, vai trò, hình ảnh người Quản lý Chất lượng (QA) trong hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp.
 • Ứng dụng các qui trình cải tiến chất lượng công việc của hệ thống quản lý chất lượng sản xuất.
 • Ứng dụng những công cụ thống kê đối với Quản lý Chất lượng (QA) chuyên nghiệp trong công việc.
Tư vấn

Thực hành 5S - Kaizen

Quản lý khách hàng
4 buổi
Học phí 2.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp
 • Giám đốc các bộ phận
 • Các Trưởng, Phó phòng ban
 • Các bộ phận quản lý

Mục tiêu đào tạo

 • Nhận thức rõ về công tác quản lý chất lượng.
 • Hiểu được mục tiêu chính của chương trình Kaizen và 5S để từ đó định hướng rõ ràng trong việc triển khai thực hiện 5S tại doanh nghiệp.
 • Xây dựng ý thức cải tiến (Kaizen) cho mọi người tại nơi làm việc.
 • Xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người thông qua chương trình 5S.
 • Phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế.
 • Xây dựng các cơ sở để đưa vào kỹ thuật cải tiến...
Tư vấn

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng bán hàng
4 buổi
Học phí 2.200.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Các Nhà quản lý bán hàng
 • Các Giám sát bán hàng
 • Các Nhân viên bán hàng muốn trang bị kiến thức bán hàng chuyên nghiệp
 • Những cá nhân có mong muốn trang bị kỹ năng này

Mục tiêu đào tạo

 • Có phương thức chuẩn bị, tiếp cận và bán hàng hiệu quả.
 • Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, trình bày, bán hàng thuyết phục.
 • Hoàn thiện kỹ năng xử lý phản đối, kỹ năng chăm sóc khách hàng, đem về doanh thu hiệu quả cho Doanh nghiệp.
Tư vấn

Giám sát bán hàng chuyên nghiệp

Giám sát dự án
6 buổi
Học phí 3.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Các nhà Quản lý Kinh doanh.
 • Các Giám Sát Bán Hàng muốn nâng cao kiến thức để trở thành một GSBH chuyên nghiệp.
 • Các Đại diện Thương mại muốn chuẩn bị kiến thức để trở thành một GSBH chuyên nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

 • Trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng thực tế cho một GSBH chuyên nghiệp.
 • Nâng cao hiệu quả giám sát, giúp phát triển đội ngũ nhân viên, đạt chỉ tiêu doanh số của Công ty.
Tư vấn

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay