Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Chuyên viên Quản lý Chất lượng Chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên Quản lý Chất lượng Chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Các cán bộ Quản lý Chất lượng công ty.
  • Trưởng Bộ Phận Quality Assurance và nhân viên chất lượng.

Mục tiêu đào tạo

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

  • Mô tả được trách nhiệm, vai trò, hình ảnh người Quản lý Chất lượng (QA) trong hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp.
  • Ứng dụng các qui trình cải tiến chất lượng công việc của hệ thống quản lý chất lượng sản xuất.
  • Ứng dụng những công cụ thống kê đối với Quản lý Chất lượng (QA) chuyên nghiệp trong công việc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá