Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Giám sát bán hàng chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Giám sát bán hàng chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giám sát dự án

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Các nhà Quản lý Kinh doanh.
  • Các Giám Sát Bán Hàng muốn nâng cao kiến thức để trở thành một GSBH chuyên nghiệp.
  • Các Đại diện Thương mại muốn chuẩn bị kiến thức để trở thành một GSBH chuyên nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

  • Trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng thực tế cho một GSBH chuyên nghiệp.
  • Nâng cao hiệu quả giám sát, giúp phát triển đội ngũ nhân viên, đạt chỉ tiêu doanh số của Công ty.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá