Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Hoạch định và kiểm soát công việc | Edu2Review

Khóa học Hoạch định và kiểm soát công việc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lập kế hoạch

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Các nhà quản lý, các trưởng, phó phòng ban, những người quản lý một nhóm nhân viên
  • Nhân viên, đặc biệt là những người phải làm việc theo nhóm và làm nhiều việc cùng một lúc
  • Những cá nhân muốn rèn luyện kỹ năng này

Mục tiêu đào tạo

  • Mô tả được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc.
  • Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc.
  • Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia.
  • Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và kiểm soát khi quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ.

Lợi ích khóa học