Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Kèm cặp nhân viên | Edu2Review

Khóa học Kèm cặp nhân viên

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý Doanh nghiệp.
  • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong Doanh nghiệp.
  • Những cá nhân muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng này.

Mục tiêu đào tạo

  • Nhận rõ lợi ích của việc kèm cặp nhân viên đem lại cho người quản lý.
  • Phân tích điều gì hạn chế nhân viên bộc lộ tiềm năng của mình tại nơi làm việc.
  • Áp dụng những công cụ và kỹ năng để kèm cặp nhân viên.
  • Thực hiện các bước duy trì hoạt động kèm cặp trong công tác của người Quản lý.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá