Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Kỹ năng bán hàng qua điện thoại | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Bán hàng qua điện thoại

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Nhân viên bán hàng qua điện thoại
  • Nhân viên kinh doanh
  • Nhân viên văn phòng và đối tượng khác có nhu cầu.

Mục tiêu đào tạo

  • Gọi điện thoại hiệu quả sẽ tăng cơ hội quảng bá và kích thích nhu cầu tiêu dùng và từ đó thu hút ngày càng nhiều khách hàng cho Doanh nghiệp.
  • Chủ động tiếp cận và thu hút khách hàng.
  • Tiết kiệm thời gian và công sức.
  • Nắm bắt được cơ hội khai thác triệt để thị trường.
  • Nâng cao tính chuyên nghiệp.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá