Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Khóa học được tổ chức theo yêu cầu.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá