Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giám sát dự án

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Quản lý Sản xuất
  • Trưởng nhóm Sản xuất
  • Giám sát Sản xuất.
  • Nhân viên QC.
  • Giám sát kế hoạch .
  • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy.

Mục tiêu đào tạo

  • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý & giám sát trong xưởng sản xuất.
  • Ứng dụng một số kỹ năng thiết yếu trong công tác giám sát công việc hiệu quả.
  • Ứng dụng các công cụ quản lý, giám sát phù hợp & hiệu quả.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá