Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Kỹ năng giao tiếp hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Các cấp quản lý trong Công ty.
  • Đội ngũ nhân viên của các phòng ban.
  • Các cá nhân muốn rèn luyện kỹ năng này.

Mục tiêu đào tạo

  • Đánh giá đúng tầm quan trọng của giao tiếp, ứng xử trong công việc, cuộc sống.
  • Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp để khai thác và có thể đưa ra các phương pháp để tăng hiệu quả giao tiếp trong công việc.
  • Nắm bắt và vận dụng các kỹ năng cần thiết trong quá trình giao tiếp nhằm tăng hiệu quả trong công việc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá