Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý thời gian

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Các nhà quản lý, các trưởng, phó phòng ban, những người quản lý một nhóm nhân viên
  • Nhân viên, đặc biệt là những người phải làm việc theo nhóm và làm nhiều việc cùng một lúc
  • Những cá nhân muốn rèn luyện kỹ năng này

Mục tiêu đào tạo

  • Mô tả được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc.
  • Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc.
  • Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia.
  • Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và kiểm soát khi quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá