Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Kỹ năng thu hồi công nợ | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng thu hồi công nợ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu đào tạo

Sau khi tham dự khóa học, Học viên sẽ:

  • Nắm được những tư duy & nhận thức quan trọng cần thiết trong công tác quản trị và thu hồi các khoản nợ của công ty.
  • Nắm được quy trình quản trị và thu hồi công nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh.
  • Hiểu được nguyên nhân dẫn đến tồn đọng công nợ/ nợ khó đòi và biết cách đàm phán nhằm hướng đến việc thu hồi các khoản nợ khó đòi một cách tối ưu.
  • Cải tiến kỹ năng đàm phán để thu hồi công nợ/ nợ khó đòi một cách khoa học, đồng thời biết cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu hồi các khoản nợ khó.

Nội dung đào tạo

  • Tổng quan về quản trị và thu hồi công nợ
  • Quy trình quản trị và thu hồi công nợ
  • Phương pháp thu hồi các khoản nợ
  • Giới thiệu một số kỹ năng hỗ trợ cho việc thu hồi công nợ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá