Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Lần đầu làm Sếp | Edu2Review

Khóa học Lần đầu làm Sếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Nhân viên chuẩn bị bổ nhiệm làm Quản lý.
  • Nhân viên ứng tuyển các vị trí Quản lý.
  • Các Nhà quản lý có kinh nghiệm mong muốn thấu hiểu nhân viên Quản lý mới của mình.

Mục tiêu đào tạo

  • Hiểu được thế nào là Lãnh đạo và cách thức lãnh đạo nhân viên hiệu quả nhất.
  • Trang bị cho những Nhà quản lý kiến thức và tâm lý để hoàn thiện kỹ năng quản lý của mình chuyên nghiệp hơn.
  • Trang bị một số kỹ năng thiết yếu của Nhà quản lý.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá