Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Lần đầu làm Sếp | Edu2Review

Khóa học Lần đầu làm Sếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Nhân viên chuẩn bị bổ nhiệm làm Quản lý.
  • Nhân viên ứng tuyển các vị trí Quản lý.
  • Các Nhà quản lý có kinh nghiệm mong muốn thấu hiểu nhân viên Quản lý mới của mình.

Mục tiêu đào tạo

  • Hiểu được thế nào là Lãnh đạo và cách thức lãnh đạo nhân viên hiệu quả nhất.
  • Trang bị cho những Nhà quản lý kiến thức và tâm lý để hoàn thiện kỹ năng quản lý của mình chuyên nghiệp hơn.
  • Trang bị một số kỹ năng thiết yếu của Nhà quản lý.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá